Genomförda kurser

14
maj

Inbjudan till inspirationsdag på temat ”Tvångs- och begränsningsåtgärder” för baspersonal inom verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri

Syftet Syftet med inspirationsdagen är att ge ökad kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Att stödja människor med funktionsnedsättning är uppdraget, men hur och vad får vi göra som personal? Vi hamnar ofta i etiska konflikter, där autonomi och säkerhet vägs mot varandra, och det är …

Datum: 14 maj, 2024
Tid: 13:00 - 16:00
Trollhättan
13
maj

Inbjudan till digital tematräff med fokus på daglig verksamhet enligt LSS

Syfte Att tillsammans få lyfta och diskutera olika frågor som rör daglig verksamhet för att ytterst kunna tillse att de personer som har daglig verksamhet beviljat enligt LSS får ett gott och ändamålsenligt stöd av hög kvalitet. Målgrupp Verksamhetschefer samt enhetschefer för daglig verksamhet, men även andra som ser dagen …

Datum: 13 maj, 2024
Tid: 13:00 - 16:00
25
apr

Välkomna till en inspirationsdag på temat ”tvångs- och begränsningsåtgärder” – för chefer och verksamhetsledare

Syftet Syftet med inspirationsdagen är att ge ökad kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Målgrupp Inspirationsdagen är riktad till dig som jobbar som chef eller verksamhetsledare inom verksamhetsområdena funktionshinder eller socialpsykiatri. Här läser du mer och ANMÄLER DIG!

Datum: 25 april, 2024
Tid: 09:00 - 12:00
Trollhättan
23
apr

Tematräff med fokus på äldre personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten för träffen är den dialog som finns kring hur personer med funktionsnedsättning som blir äldre ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Syfte Att på strategisk nivå diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver då de blir äldre, …

Datum: 23 april, 2024
Tid: 09:00 - 11:00
Uddevalla
15
feb

”Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga”

 Välkomna till ett FoU Café på temat ”Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga” Ett FoU-café är ett tillfälle där forskare och praktiker möts för att diskutera hur forskning utifrån ett visst tema kan användas i praktiken. Syftet med FoU-cafét är att ge inspiration, ökad kunskap och möjlighet till dialog och …

Datum: 15 februari, 2024
Tid: 09:00 - 12:00
Vänersborg
29
jan

Utbildning  ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen  ” Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”. Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB.   De datum som gäller för kursomgång 1 hösten 2023 …

Datum: 29 januari, 2024
Tid: 09:00 - 16:00
26
jan

Chef- och ledarskap för chefer inom kommunal äldreomsorg, funktionshinder samt socialpsykiatri 7,5hp

Utbildningen riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer inom området socialtjänst, vilket inkluderar verksamhetsområdena vård och omsorg (äldreomsorg), funktionshinder samt socialpsykiatri. Kursen utgår från deltagarnas chefserfarenheter i den egna verksamheten och innehåll kommer att anpassas till de verksamhetsområden som kursdeltagarna arbetar inom. Utbildningen syftar till att bredda och …

Datum: 26 januari, 2024
Trollhättan
24
jan

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

MI är ett förhållningssätt och en samarbetsinriktad samtalsmetod som hjälper människor att hitta sin egen motivation till positiv förändring och som ger goda förutsättningar att kunna skapa trygghet i möten och goda relationer. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI …

Datum: 24 januari, 2024
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
15
jan

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 2

Syfte Kursen är en fortsättning på introduktionskursen familjeterapins grunder, och syftar till att ge en breddning och fördjupning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på direkthandledning och filmanalys av rollspel med simulerad familj. Utöver grunderna tillkommer teori och praktik kring reflekterande team, cirkulärt intervjuande, aktivitetstekniker, problem- och …

Datum: 15 januari, 2024
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
08
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Konferenser online i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, region, civilsamhället eller andra organisationer som är berörda av ämnet. Konferensen …

Datum: 8 december, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
07
dec

BBIC – grundutbildning

Syfte Utifrån att kommunerna har ansvar att utbilda de som arbetar med barn och unga inom BBIC erbjuder nu Fyrbodal en grundutbildning i BBIC. Grundutbildningen riktar sig främst till de som inte får utbildningen inom Yrkesresan, det vill säga handläggare som inte kommer att gå den första kursen på Yrkesresan …

Datum: 7 december, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Konferenser online i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, region, civilsamhället eller andra organisationer som är berörda av ämnet. Konferensen …

Datum: 7 december, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
05
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Konferenser online i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, region, civilsamhället eller andra organisationer som är berörda av ämnet. Konferensen …

Datum: 5 december, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
01
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Den 30 november i Vänersborg och 1 december i Trollhättan anordnas en konferens i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, …

Datum: 1 december, 2023
Tid: 09:00 - 16:30
30
nov

Konferens suicidprevention

Den 30 november i Vänersborg och 1 december i Trollhättan anordnas en konferens i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, …

Datum: 30 november, 2023
Tid: 00:09 - 00:16
24
nov

Våld i ungas parrelationer – Halvdagsutbildning 24 November 2023

Hälsokällan

Fyrbodals kommunalförbund och Melleruds kommun välkomnar er till en halvdagsutbildning I Sverige är vi överens om att våld i nära relationer ska motverkas men trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna; Att synliggöra våld i ungas parrelationer. Nu synliggör vi problemet! Innehållet …

Datum: 24 november, 2023
Tid: 08:00 - 12:00
21
nov

Våld i ungas parrelationer – Halvdagsutbildning 21 November 2023

Hälsokällan

Fyrbodals kommunalförbund och Tanums kommun välkomnar er till en halvdagsutbildning I Sverige är vi överens om att våld i nära relationer ska motverkas men trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna; Att synliggöra våld i ungas parrelationer. Nu synliggör vi problemet! Innehållet …

Datum: 21 november, 2023
Tid: 13:00 - 16:30
07
nov

Träff för Familjecentraler i Fyrbodal

Hälsokällan

Hälsokällan och Familjecentralen Nyckelspiken hälsar dig välkommen till Bengtsfors När: 7 november 2023 kl. 9:00-15:00 Var: Familjecentralen Nyckelspiken, Tingshustorget 5 i Bengtsfors (NYA lokaler sedan augusti 2023) För vem: Personal och chefer (styrgrupper) på/för Familjecentraler eller familjecentralslikanande verksamheter i Fyrbodal Innehåll:  Start med kaffe/te och smörgås kl. 9:00 Familjecentralen Nyckelspiken, …

Datum: 7 november, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
20
okt

Inspirationsdag på temat ”tvångs- och begränsningsåtgärder”

Välkomna till en inspirationsdag på temat ”tvångs- och begränsningsåtgärder” Syftet med inspirationsdagen är att ge ökad kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Inspirationsdagen är riktad till dig som jobbar som chef eller verksamhetsledare inom verksamhetsområdena funktionshinder eller socialpsykiatri. Innehåll och upplägg  Fakta, grundläggande juridik kring vad …

Datum: 20 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Trollhättan
13
okt

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 1

Kursen är en introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt, och består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt ges kunskaper i övergripande teorier som kommunikationsteori, processteori samt systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom ramen för …

Datum: 13 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
06
okt

Inspirationsdag: Lågaffektivt bemötande med fokus på vuxna

Inspirationsdagens syfte är att ge inspiration och öka kunskapen om vikten av lågaffektivt bemötande samt ge tips på metoder och strategier för att öka förutsättningarna för att det ska fungera bra i vardagen mellan er som personal och de vuxna (inkluderar även gruppen äldre) som ni möter. Det är Jennie …

Datum: 6 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
05
okt

FIT- utbildning

FIT, Feedback Informerad Terapi eller Feedback Informed Treatment Ett metodneutralt evidensbaserat kvalitetssäkringssystem och förhållningssätt för att mäta och förbättra effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger på åtta enkla frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, …

Datum: 5 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
03
okt

Digitalt inköp inom äldreomsorgen – hur ska det hanteras?

Detta seminarium handlar om hinder och möjligheter för kommuner att hantera digitala inköp för äldre. Innehåll Kommuner har idag olika sätt att tillhandhålla inköp till invånare som har behov av stöd. Det kan både genomföras fysiskt med stöd av personal eller digitalt via en surfplatta. Fler och fler kommuner har …

Datum: 3 oktober, 2023
Tid: 13:00 - 14:30
03
okt

Våld i ungas parrelationer – Halvdagsutbildning 3 Oktober 2023

Hälsokällan

Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans kommun välkomnar er till en halvdagsutbildning I Sverige är vi överens om att våld i nära relationer ska motverkas men trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna; Att synliggöra våld i ungas parrelationer. Nu synliggör vi problemet! Innehållet …

Datum: 3 oktober, 2023
Tid: 08:00 - 12:00
27
sep

Booster och Nätverk för dig som är gruppledare i ABC (Alla barn i centrum)

Hälsokällan

Välkommen till höstens Booster och Nätverk för dig som är ABC-gruppledare Målgrupp: ABC-gruppledare i Fyrbodal och andra kommuner/verksamheter i Västra Götaland När: 27 september 2023 kl. 8:30–15:00 Var: Uddevalla, Plats meddelas senare Arrangör: Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund i samverkan med Britta Röcklinger, ABC-instruktör. Innehåll: 8:30-11:30 Booster/påfyllnad ledd av Britta Röcklinger med …

Datum: 27 september, 2023
Tid: 08:30 - 15:00
15
sep

KomBo – en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet

KomBo är en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd för dig som arbetar på boende eller daglig verksamhet utifrån LSS. Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och är grunden för delaktighet i vardagslivet och samhället. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar har begränsningar att kommunicera, uttrycka sig och/eller förstå vad …

Datum: 15 september, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
13
sep

Nära vård utifrån socialtjänstens perspektiv

Omställningen till Nära vård pågår runt om i kommunsverige och bidrar till utveckling. Under dagen presenteras exempel på nya stöd och arbetssätt för socialtjänstens målgrupper. Innehåll Hur kan nära vård vara relevant för alla målgrupper inom socialtjänsten? Från fokus på organisation till relation, från fokus på isolerade stödinsatser till samordnade …

Datum: 13 september, 2023
Tid: 10:00 - 16:00
12
sep

Grundutbildning i Motiverade samtal -MI

MI är ett förhållningssätt och en samarbetsinriktad samtalsmetod som hjälper människor att hitta sin egen motivation till positiv förändring och som ger goda förutsättningar att kunna skapa trygghet i möten och goda relationer. Syftet med utbildningen Att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och …

Datum: 12 september, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
05
sep

Framtidens äldreomsorg – biståndsbedömning och välfärdsteknik

Innehåll Hur kan kommuner besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen som innefattar en digital lösning/välfärdsteknik? Vilka konsekvenser kan olika typer av beslut medföra? Seminariet kommer att behandla den juridiska vägledning som SKR Kompetenscenter välfärdsteknik tagit fram och nu reviderat rörande olika biståndsinsatser som innehåller välfärdsteknik. Det handlar även om formerna för …

Datum: 5 september, 2023
Tid: 14:00 - 15:30
05
sep

Ledarskapsprogram Nära vård för högsta tjänsteledning i kommuner och regioner

Programmet omfattar tre halvdagsseminarie och två länsdialoger och sträcker sig från september till november. Datum: 5 september 2023 – 29 november 2023 Kostnad: 1000 kronor per deltagare. Programmet bekostas delvis av nationella medel för omställningen. Sista anmälningsdag: 1 augusti 2023   Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagen …

Datum: 5 september, 2023
04
sep

Nära vård för sjuksköterskor inom kommunal primärvård – möjligheter och utmaningar för yrkesprofessionen

Är du sjuksköterska inom den kommunala primärvården och har funderat på vad omställningen till nära vård kan komma att innebära för just dig? Då ska du absolut delta på detta webbinarium.Du kommer att få lyssna på och även ställa frågor till Sinerva Ribeiro som är förbundsordförande för Vårdförbundet. Sinerva är …

Datum: 4 september, 2023
Tid: 13:30 - 15:30
01
sep

Forskningsfrukost Nära vård september

Innehåll På höstens första forskningsfrukost fokuserar vi på personer över 75 år som bedöms ha en ökad risk att hamna på sjukhus. Vi gästas av distriktsläkaren Magnus Nord med forskarkollegan Anna Segernäs. De kommer berätta om arbetet med äldrevårdsmottagning där patienter får samlad hjälp och stöd av ett team, samt …

Datum: 1 september, 2023
Tid: 07:30 - 08:30
31
aug

Vad ska jag bli när jag blir stor? Möt yrkesambassadörer åk 7 och 8 och åk 5 och 6 hösten 2023

Hälsokällan

Yrkesrepresentanter som berättar om sin resa, från skolan till den arbetsplats där de är idag. Drömmar, studie- och yrkesval med erfarenheter av utbildningsvägar, i motgång och medgång. Inspirerande arbetsuppgifter och utmaningar att bemästa. Yrkesambassadörernas berättelser gör möjligheterna på arbetsmarknaden synliga samtidigt som de kopplar ihop lärandet i skolan med elevernas …

Datum: 31 augusti, 2023
Tid: 10:00 - 09:10
29
aug

Ledarskapsprogram Nära vård för tjänstepersoner och förtroendevalda

Ett program som omfattar fyra seminarier med arbetsuppgifter mellan dessa tillfällen.Datum: 29 augusti 2023 – 23 november 2023 Plats: Digitalt Kostnad: 1000 kronor per deltagare. Programmet bekostas delvis av nationella medel för omställningen till Nära vård. Sista anmälningsdag: 1 augusti 2023 Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagen behov …

Datum: 29 augusti, 2023
15
aug

Porrkritiskt undervisning, det kan väl ändå inte vara mitt ansvar? Jag undervisar ju i…

Hälsokällan

Från och med 1 juli 2022 gäller nya läroplansskrivningar. Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön, utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till hur sexualitet framställs i olika medier och inom pornografin. På seminariet 15/8 förmedlas …

Datum: 15 augusti, 2023
Tid: 08:30 - 12:00
24
maj

Barn har rätt till trygga och aktiva raster – en dag om hur vi kan strukturera och arrangera raster i skolan.

Hälsokällan

Tillsammans kan vi göra rasterna till en trygg del av skoldagen för alla barn! När: 24 maj 2023 kl. 8:30-14:30. Start med fika 8:30 Var: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 i Uddevalla Innehåll: Generation Pep berättar om hälsoläget bland barn och unga med avstamp från undersökningen PEP-rapporten samt verktyget Pep-skola Länk till …

Datum: 24 maj, 2023
Tid: 14:30 - 00:00
24
maj

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Välkommen till utbildningen handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Utbildningen vänder sig till myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde, men är även användbar för utförare och andra som vill ha en socialrättslig grund att stå på. Hela processen omfattas för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende …

Datum: 24 maj, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
22
maj

Lågaffektivt bemötande med fokus på vuxna

Inspirationsdag 22 maj Syftet med inspirationsdagen är att ge inspiration och öka kunskapen om vikten av lågaffektivt bemötande samt ge tips på metoder och strategier för att öka förutsättningarna för att det ska fungera bra i vardagen mellan er som personal och de vuxna (inkluderar även gruppen äldre) som ni …

Datum: 22 maj, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
17
maj

Träff för Familjecentraler i Fyrbodal med tema Språkutveckling

Hälsokällan

Familjecentralen i Strömstad (Sprakande språk) och Hälsokällan hälsar Dig välkommen till Strömstad När: 17 maj 2023 kl. 08:45-15:30 Var: Skagerack, Badhusgatan 10 i Strömstad Kostnad: Kostnadsfritt (Strömstad finansierar föreläsare och Hälsokällan fika) Målgrupp för träffen: Träffen är för Dig som arbetar på familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet, för Dig som samverkar …

Datum: 17 maj, 2023
Tid: 08:45 - 15:30
15
maj

Nära vård för fysioterapeuter inom kommunal primärvård – möjligheter och utmaningar för yrkesprofessionen

Nära vård för fysioterapeuter inom kommunal primärvård – möjligheter och utmaningar för yrkesprofessionen. Är du fysioterapeut inom den kommunala primärvården och har funderat på vad omställningen till nära vård kan komma att innebära för just dig? Då ska du absolut delta på detta webbinarium. Du kommer att få lyssna på …

Datum: 15 maj, 2023
Tid: 10:00 - 12:00
09
maj

Träff för Kurator i skolan med tema psykisk hälsa

Hälsokällan

Ungas psykiska hälsa – dagens tema  När: 9 maj 2023 kl. 8:30-12:00 Var: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 i Uddevalla För vem: Kuratorer i grundskolan och på gymnasiet Innehåll: Start med fika med kaffe/te och smörgås kl 8:30 UPH, Ungas psykiska hälsa – vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Ellen Wiklund, från Dalabergs vårdcentral i …

Datum: 9 maj, 2023
Tid: 08:30 - 12:00
05
maj

Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre

Forskarna Charlotte Klinga och Ida Goliath berättar om forskningsprojektet Samsas, som syftar till att skapa ny kunskap om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma. Projektet drivs av Stockholms läns fyra forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom äldreområdet och utvecklas …

Datum: 5 maj, 2023
Tid: 10:00 - 11:30
05
maj

Inbjudan för chefer till informations- /utbildningsdag om utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

Inbjudan Vi kommer återigen att ge den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”. Vi bjuder in er chefer till ett informations- / utbildningstillfälle där ni kommer att få information om utbildningen, dess upplägg och innehåll för att underlätta för er att besluta om …

Datum: 5 maj, 2023
Tid: 09:00 - 12:00
05
maj

Forskningsfrukost Nära vård

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om unga vuxnas vårdkonsumtion i första linjens vård.

Datum: 5 maj, 2023
Tid: 07:30 - 08:30
03
maj

Lågaffektivt bemötande med fokus på barn och unga

Inspirationsdag 3 maj Syftet med inspirationsdagen är att ge inspiration och öka kunskapen om vikten av lågaffektivt bemötande samt ge tips på metoder och strategier för att öka förutsättningarna för att det ska fungera bra i vardagen mellan er som personal och de barn och unga som ni möter. Det …

Datum: 3 maj, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
27
apr

Konferens om att förhindra självmord

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för konferenser som hålls vid flera tillfällen under våren. Huvudtalare är Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. På uppdrag av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning …

Datum: 27 april, 2023
Tid: 09:00 - 16:15
26
apr

Personcentrerat ledarskap

Vad krävs av chefer och ledare inom organisationerna för att vi ska lyckas uppnå en personcentrerad vård? Annica Backman, som är universitetslektor och verksamhetsutvecklare för personcentrering, berättar om hur ledarskapet hänger ihop med personcentrerad vård och vad forskningen visar. Hon ger konkreta tips och råd på hur man leder mot …

Datum: 26 april, 2023
Tid: 13:00 - 14:30
26
apr

Konferens om att förhindra självmord

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för konferenser som hålls vid flera tillfällen under våren. Huvudtalare är Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. På uppdrag av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning …

Datum: 26 april, 2023
Tid: 09:00 - 16:15
Uddevalla
21
apr

Nära vård för arbetsterapeuter inom kommunal primärvård – möjligheter och utmaningar för yrkesprofessionen

Nära vård för arbetsterapeuter inom kommunal primärvård – möjligheter och utmaningar för yrkesprofessionenÄr du arbetsterapeut inom den kommunala primärvården och har funderat på vad omställningen till nära vård kan komma att innebära för just dig? Då ska du absolut delta på detta webbinarium. Du kommer att få lyssna på och …

Datum: 21 april, 2023
Tid: 10:00 - 12:00
20
apr

Att förhindra självmord – onlineföreläsning

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för onlineföreläsningar som hålls vid flera tillfällen under våren. Föreläsare är Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. På uppdrag av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning …

Datum: 20 april, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
19
apr

Att förhindra självmord – onlineföreläsning

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för onlineföreläsningar som hålls vid flera tillfällen under våren. Föreläsare är Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. På uppdrag av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning …

Datum: 19 april, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
18
apr

Kommunikation och kognitiv tillgänglighet för äldre personer

Välkomna till en inspirationsdag på temat ”kommunikation och kognitiv tillgänglighet för äldre personer”.  Tid och plats: 18 april 2023, kl. 09.00 – 16.00 på Quality Hotel i Vänersborg Syftet med inspirationsdagen: Att öka kunskapen om och förståelsen för vikten av kommunikation, kognitiv tillgänglighet och ge tips och inspiration för hur …

Datum: 18 april, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
18
apr

Att förhindra självmord – onlineföreläsning

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för onlineföreläsningar som hålls vid flera tillfällen under våren. Föreläsare är Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. På uppdrag av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning …

Datum: 18 april, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
29
mar

Nätverksträff undervisa om sexualitet, samtycke och relationer i skolan OBS FRAMFLYTTAD TILL HÖSTEN 2023

Hälsokällan

Sedan höstterminen 2022 har nya skrivningar i läroplaner och kursplaner formulerats. Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat: främja elevernas hälsa och välbefinnande stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av samtycke omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade …

Datum: 29 mars, 2023
Tid: 15:00 - 16:30
28
mar

Grundutbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck

Hälsokällan

Ett liv fritt från våld och förtryck – en rättighetsfråga Om du vill lära dig mer om Hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder Hälsokällan en kostnadsfri grundutbildning i vår. När: 28 mars 2023 13:30-16:30 Var: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 i Uddevalla Målgrupp: Intresserade från verksamheter i Fyrbodals geografiska område Kostnad: Kostnadsfritt Utbildare: Anne-Sofie …

Datum: 28 mars, 2023
Tid: 13:30 - 16:30
23
mar

Restströmmar av trä blir nya produkter

Kan vi genom att tänka annorlunda skapa nytt och därmed öka både värdet och klimatnyttan? Kan vi tillverka möbler och inredning? En stor del av restresurser inom trätillverkning används till värme. Men i takt med att allt högre krav ställs på cirkularitet måste vi se hur vi kan finna ökade …

Datum: 23 mars, 2023
Tid: 10:00 - 11:15
09
mar

Vad gör pornografin med våra barn? Föräldraföreläsning

Hälsokällan

Undersökningar visar att genomsnittsåldern när barn tittar på porr första gången är 12 år. Samtidigt är pornografin både våldsam och sexistisk, och har en negativ påverkan på barn och ungdomars syn på sexualitet, samlevnad och relationer. Barn och yrkesverksamma inom skolvärlden berättar att: Skolelever visar våldsam porr för andra elever …

Datum: 9 mars, 2023
Tid: 18:30 - 19:30
09
mar

Booster MittBpSamtal – hur du kan samtala med barn, ungdomar och anhöriga om övervikt och fetma

Hälsokällan

Booster i MittBpSamtal för dig som gått grundutbildningen När: 9 mars 2023 8:30-15:00 Var: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 i Uddevalla Målgrupp: Skolsköterskor i Fyrbodal Kostnad: Kostnadsfritt för verksamheter/kommuner med avtal med Hälsokällan. Övriga 500 kr/deltagare. Utbildningsledare: Anette Ekqvist Initiativtagare till BRÄNNPUNKTS-metoden MittBpSamtal, Skolsköterska, Dipl. Samtalscoach. Innehåll: Påfyllnad och fördjupning av metoden …

Datum: 9 mars, 2023
Tid: 08:30 - 15:00
31
jan

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 2

FULLBOKAD! 6 dagar: 31/1 – 1/2, 28/2 – 1/3, 28 – 29/3 2023 Kursen är en fortsättning på introduktionskursen familjeterapins grunder, och syftar till att ge en breddning och fördjupning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på direkthandledning och filmanalys av rollspel med simulerad familj. Utöver grunderna …

Datum: 31 januari, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
23
jan

”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB. Kursomgång 1 De datum som gäller för kursomgång 1 hösten 2022 …

Datum: 23 januari, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
08
dec

Om organisatoriska mellanrum – hur kan det bli fel när alla gör rätt?

Passa på att delta på detta mycket uppskattade webbinarium 8 december kl. 13.00 – 14.30 Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar GR digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången får ni lyssna till Mats Tyrstrup, när han belyser varför …

Datum: 8 december, 2022
Tid: 13:00 - 14:30
14
nov

Inspirationsföreläsning på temat ”Boendeinsatser enligt LSS 9:9”

Varmt välkommen till en digital inspirationsföreläsning med tillhörande dialog på temat ”Boendeinsatser enligt LSS 9:9” den 14 november kl. 13.00 – 16.00 Finn Kronsporre, jur.kand. och sedan många år specialiserad på socialrätt, framför allt LSS, gästar oss för att föreläsa och i dialog med er diskutera frågeställningar som: Vad skiljer …

Datum: 14 november, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
09
nov

KomBo – en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet

På önskemål av Fyrbodals 14 medlemskommuner har vi köpt in två KomBo-utbildningar av DART i Göteborg. KomBo är en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd för dig som arbetar på boende eller daglig verksamhet utifrån LSS. Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och är grunden för delaktighet i vardagslivet och samhället. …

Datum: 9 november, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
02
nov

Porrkritiskt undervisning, det kan väl ändå inte vara mitt ansvar? Jag undervisar ju i….

Hälsokällan

Utbildningsdag 2 november 2022 om porrkritik på Bohusläns museum i Uddevalla Från och med 1 juli 2022 gäller nya läroplansskrivningar i kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer. De skall bland annat bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön samt utveckla elevernas kritiska förhållningssätt …

Datum: 2 november, 2022
Tid: 08:30 - 12:00
31
okt

Porrkritiskt undervisning, det kan väl ändå inte vara mitt ansvar? Jag undervisar ju i….

Hälsokällan

Utbildningsdag om porrkritik på Vann konferens och spa i Lysekil 31 oktober 2022 Från och med 1 juli 2022 gäller nya läroplansskrivningar i kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer. De skall bland annat bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön samt utveckla elevernas …

Datum: 31 oktober, 2022
Tid: 08:30 - 12:00
26
okt

Digital inspirationsdag för chefer inom personlig assistans i Västra Götaland

Att arbeta som chef inom personlig assistans är många gånger ett ensamarbete då det i flera av våra kommuner i Västra Götaland endast finns en person som har dessa arbetsuppgifter. Vissa av de frågor som chefer inom personlig assistans ställs inför är specifika just för denna chefsgrupp. Inspirationsdagen syftar till …

Datum: 26 oktober, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
13
okt

Position Västdagen 13 oktober 2022

Position Västdagen – om företagsetableringar, investeringar och nya arbetstillfällen För dig som arbetar med näringslivsfrågor, mark och exploatering och tillståndsprocesser eller helt enkelt vill öka dina kunskaper om hur vi kan arbeta tillsammans för att fler företag ska välja att etablera sig och växa här hos oss. Vilken roll spelar …

Datum: 13 oktober, 2022
Tid: 13:00 - 16:15
04
okt

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 2

6 dagar: 4 – 5 oktober, 8 – 9 november och 6 – 7 december 2022 Det finns 1 plats kvar! Kursen är en fortsättning på introduktionskursen familjeterapins grunder, och syftar till att ge en breddning och fördjupning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på direkthandledning och …

Datum: 4 oktober, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
22
sep

Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag

Inspirationsdag 22 september 2022   Varmt välkommen till en inspirationsdag på temat ”Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag” Tid och plats: 22 september 2022, kl. 09.00 – 12.30. Digitalt eller på plats på Quality Hotel i Vänersborg På önskemål från verksamheterna i Fyrbodals 14 kommuner …

Datum: 22 september, 2022
Tid: 09:00 - 12:30
21
sep

Booster och Nätverk för dig som är gruppledare i ABC (Alla barn i centrum)

Välkommen till höstens Booster och Nätverk för dig som är ABC-gruppledare Målgrupp: ABC-gruppledare i Fyrbodal och andra kommuner/verksamheter i Västra Götaland När: Onsdag 21 september 2022 kl. 9:00–15:00 Var: Uddevalla (plats meddelas senare) Arrangör: Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund i samverkan med Britta Röcklinger, ABC-instruktör. Innehåll: 9:00-12:00 Booster med kort föreläsning med …

Datum: 21 september, 2022
Tid: 09:00 - 15:00
20
sep

Digital utbildningsdag på temat ”åldrande, demens och funktionsnedsättning”

Varmt välkommen till en digital utbildningsdag på temat ”åldrande, demens och funktionsnedsättning” den 20 september kl. 9.00 – 16.00. På önskemål av verksamheterna i Fyrbodals 14 kommuner anordnas denna utbildningsdag för personal med fokus på verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Utbildningsdagen syftar till att ge ökad kunskap och förståelse om åldrande …

Datum: 20 september, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
15
sep

Ledarskapsprogram Nära vård – Favorit i repris!

SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner, chefer och ledare inom vård och omsorg och förtroendevalda Passa på då detta är en mycket uppskattad utbildning som både rustar och utvecklar ledarskapet för omställningen till nära vård. Anmäl er snarast, i förra omgången fick inte alla plats… Sista anmälningsdatum är 2022-05-31 Här …

Datum: 15 september, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
05
sep

Utbildning till gruppledare i ABC – Alla Barn i Centrum

Hälsokällan

ABC – Alla Barn i Centrum Idag erbjuder många kommuner sina föräldrar ABC-träffar. Där får föräldrar möjlighet att byta erfarenhet med andra, få tips om bra verktyg och får ta del av forskning kring barns utveckling. Forskning som gjorts av Karolinska Institutet visar att föräldrar som deltagit i ABC känner …

Datum: 5 september, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
31
aug

Att möta den som utövar våld

Välkommen till en heldag som varvar mellan föreläsning och workhop med fokus på våldsutövare i nära relationer. Dagen är upplagd med föreläsning och workshop med fokus på våldsutövare i nära relationer. Fokus kommer ligga på motivationsarbete, våldets psykologi och ökad medvetenhet om egna reaktioner som hjälpare i mötet med personer …

Datum: 31 augusti, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
29
aug

Informations- och utbildningsdag för chefer om utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

Bakgrund Vi kommer återigen att ge den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”. Det är en femdagarsutbildning och den kommer att ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB med Mats Borell som kursansvarig. Utbildningen är för personal inom: – socialpsykiatrins boende och boendestöd …

Datum: 29 augusti, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
26
aug

Utbildning i MittBpSamtal – hur du kan samtala med barn, ungdomar och anhöriga om övervikt och fetma

Hälsokällan

Grundutbildning i MittBpSamtal När: 26 augusti 2022 Var: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 i Uddevalla Målgrupp: Skolsköterskor i Fyrbodal Kostnad: 700 kr/deltagare från verksamheter/kommuner med avtal med Hälsokällan. Övriga 1400 kr/deltagare. Utbildningsledare: Anette Ekqvist Initiativtagare till BRÄNNPUNKTS-metoden MittBpSamtal, Skolsköterska, Dipl. Samtalscoach. MittBpSamtal är ett enkelt verktyg för hälsosamtal. Det upplevs som roligt …

Datum: 26 augusti, 2022
Tid: 08:15 - 16:00
25
maj

Idébytardag för Dig som möter barn och unga

Hälsokällan

Hälsokällan och Folkhälsoråden i Fyrbodal välkomnar dig som möter barn och unga i ditt arbete ONSDAGEN DEN 25 MAJ 2022 KL 9.00-14.45 till en idébytardag med massor av energi och inspiration på Karlbergsgymnasiet i Åmål Länk till programmet i sin helhet med alla presentationer

Datum: 25 maj, 2022
Tid: 09:00 - 14:45
23
maj

Lansering av ”Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal”

Den 23 maj kl. 13.00 – 16.00 hälsas du välkommen att få information om och diskutera vår nya ”modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal i Fyrbodals 14 kommuner”. Redan 2013 påbörjades arbetet med kompetens för baspersonal, först inom funktionshinder, tätt följt av socialpsykiatri och vård och omsorg (äldreomsorg). …

Datum: 23 maj, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
19
maj

Grundutbildning i NPF för socialtjänsten

19 maj 2022 En heldagsutbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) där deltagarna får grundläggande kunskaper om de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som t ex adhd, autism, språkstörning och Tourettes. Kursdeltagarna får med sig konkreta strategier och praktiska verktyg för hur de kan bemöta och kommunicera vid NPF, och det kommer ges goda …

Datum: 19 maj, 2022
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
09
maj

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 1

6 dagar: 9 – 10 maj, 31 maj – 1 juni, 8 – 9 juni 2022 Kursen är en introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt, och består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt ges kunskaper i övergripande teorier …

Datum: 9 maj, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
28
apr

Grundutbildning i MI – Motiverande samtal

UTBILDNINGEN ÄR FULLBOKAD   Tre dagar: 28 – 29 april och 3 juni Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–90-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska …

Datum: 28 april, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
25
apr

Språkombud – Inspiration

25 april kl. 09.00 – 11.00 Välkommen på en förmiddag om Språkombud. Vi har bjudit in personer som på olika sätt arbetar med eller som Språkombud att prata på vår inspirationsträff. Det blir en förmiddag med information från både den nationella och regionala nivån, om vad som är på gång …

Datum: 25 april, 2022
Tid: 09:00 - 11:00
28
mar

INSTÄLLD – Boendeinsatser enligt LSS 9:9

Inspirationsföreläsning 28 mars 2022   Varmt välkommen till en digital inspirationsföreläsning med tillhörande dialog på temat ”Boendeinsatser enligt LSS 9:9” den 28 mars kl. 13.00 – 16.00 Therese Bäckman forskare och lärare vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet gästar oss för att föreläsa och i dialog med er diskutera frågeställningar …

Datum: 28 mars, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
24
mar

Handledning av familjehem – teorier, metoder och praktisk tillämpning

24 – 25 mars 2022 Två dagars utbildning med teori kopplat till vardagsarbetet som familjehemssekreterare. Familjehemmens behov av utbildning, fortbildning och handledning ska tillgodoses av den placerande socialnämnden, som enligt Socialtjänstlagen bland annat har skyldighet att ge den som vårdar barn de råd, det stöd och den annan hjälp som …

Datum: 24 mars, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
15
mar

Kommunikation och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) inom funktionshinderområdet – Fullbokat!

Inspirationsdag 15 mars 2022 – Det finns inte några platser kvar!   Välkomna till en inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK inom verksamhetsområde funktionshinder” Tid och plats: 15 mars 2022, kl. 09.00 – 16.00 Digitalt eller på plats på Quality Hotel i Vänersborg Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och …

Datum: 15 mars, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
11
mar

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – Tema fysisk aktivitet

Programgruppen för Nära vård tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa på SKR fortsätter att arrangera webbinarier under 2022. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt för psykisk hälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom kommuner och regioner och kan stärka den psykiska hälsan. Denna gång är fokus på primärvårdsnivåns …

Datum: 11 mars, 2022
Tid: 13:00 - 15:00
09
mar

Utbildning till gruppledare i ABC – Alla Barn i Centrum

Hälsokällan

ABC – Alla Barn i Centrum Idag erbjuder många kommuner sina föräldrar ABC-träffar. Där får föräldrar möjlighet att byta erfarenhet med andra, få tips om bra verktyg och får ta del av forskning kring barns utveckling. Forskning som gjorts av Karolinska Institutet visar att föräldrar som deltagit i ABC känner …

Datum: 9 mars, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
04
mar

Nära vårds forskningsfrukost 4 mars

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om kontinuitet. Datum: 4 mars 2022 Tid: 7.30 – 8.30 Plats: Online (Zoom) Kostnad: Kostnadsfritt, seminariet finansieras av pengar från överenskommelse med staten. Sista …

Datum: 4 mars, 2022
Tid: 07:30 - 08:30
03
mar

”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Tidigare har vi gett den till boendestödjare men nu har vi, utifrån kommunernas önskemål, vidgat kursen till att även omfatta personal i hemtjänst och personal boende LSS. Under våren …

Datum: 3 mars, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
15
feb

INSTÄLLD! Perspektiv på barnahusets insatsmodell (BIM)

Nytt datum meddelas senare! VÄLKOMNA TILL PRESENTATION AV FORSKNINGSSTUDIEN ”PERSPEKTIV PÅ BARNAHUSETS INSATSMODELL (BIM), FAMILJERS OCH PROFESSIONELLAS ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER I ARBETET MED VÅLDSUTSATTA BARN – DEL 2” Den 15 februari kl. 13.30 – 16.00 hälsas du välkommen att delta i en digital presentation av forskningsstudie nummer två på temat ”Barnahusets …

Datum: 15 februari, 2022
Tid: 13:30 - 16:00
10
feb

Ledarskapsprogram Nära vård

SKR erbjuder dig som är chef, ledare eller förtroendevald ett ledarskapsprogram i Nära vård Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen varav det första tillfället äger rum 10 februari 2022 Datum: 10 februari 2022 Tid: 13.00 – 16.00 …

Datum: 10 februari, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
14
dec

”Våga fråga” – digitala föreläsningar och utbildningar om psykisk ohälsa och självmord (suicid)

Välkommen att lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du som medmänniska kan vara ett stöd för andra som mår dåligt   Välkommen till kostnadsfria digitala föreläsningar och utbildningar på temat ”Våga Fråga”, om psykisk ohälsa och självmord (suicid). Föreläsningarna och utbildningarna ges av föreningen Suicide Zero på uppdrag …

Datum: 14 december, 2021
Tid: 10:00 - 11:30
01
dec

Vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud

Utbildningen genomförs digitalt – Det finns platser kvar!   Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn ska få ny vårdnadshavare. God kunskap om lagstiftning, handläggning och dokumentation är en nödvändighet i det komplexa och ansvarsfulla arbetet med att utreda och genomföra åtgärder till barns skydd och …

Datum: 1 december, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
30
nov

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – äldre 30 november

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – äldre   Vid tre tillfällen under hösten 2021 arrangerar SKR webbseminarier om Nära vård och stöd till psykisk hälsa. Den 30 november handlar seminariet om äldre. Datum: 30 november 2021 Tid: 14.30 – 16.30 Webbsänds Klicka på ”Anmäl dig här” ovan för mer …

Datum: 30 november, 2021
Tid: 14:30 - 16:30
25
nov

Utbildning ”Rätt i rätten” – Lagen om vård av unga, LVU

Tvådagarsutbildning – 25 – 26 november oktober 2021 En tvådagarsutbildning om gällande lagstiftning på LVU-området med tyngdpunkt på lagstiftningen kontra utredningens innehåll. Kursen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen. Målgrupp för utbildningen är socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Innehåll Grunderna i LVU-lagstiftningen …

Datum: 25 november, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
18
nov

Möte och dialog om FIT (feedback informed treatment) och ORS/SRS skalorna

Susanne Bargman kommer och pratar och har dialog om FIT (feedback informed treatment) och ORS/SRS skalorna som stöd för att feedback i möte med klienter/brukare och medarbetare. Susanne är en dansk psykolog som har samarbetat med Scott Miller i många år. Hon ger utbildning, inspiration och handledning till socialtjänsten i …

Datum: 18 november, 2021
Tid: 09:00 - 15:00
17
nov

Nära vård i hemmet för äldre 17 november

SKR har samlat några framgångsrika exempel i en skrift som vänder sig till verksamma inom vård och omsorg. Vid denna konferens finns möjlighet att lyssna på några av dessa. Hur gjorde de för att lyckas? Datum: 17 november 2021 Tid: 13.00 – 16.00 Plats: Online (Zoom) Kostnad: Kostnadsfritt. Konferensen är en del av omställningen …

Datum: 17 november, 2021
Tid: 13:00 - 16:00
16
nov

Du som möter personer från 65 år och äldre – Välkommen att utbilda dig till ”första hjälpare” i psykisk hälsa

Du som möter personer från 65 år och äldre – Varmt Välkommen att utbilda dig till ”första hjälpare” i psykisk hälsa Erbjudandet att söka gäller för alla deltagare från hela Fyrbodal. Utbildningarna kommer att genomföras i Vänersborg, Uddevalla, Mellerud och Strömstad. Du som i ditt samhällsengagemang och/eller i din profession …

Datum: 16 november, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
11
nov

Heltid och schemaläggning

Inspirationsträff och erfarenhetsutbyte   Målgrupp Enhetschefer och andra som planerar schema inom vård och omsorg. Program Lisbeth Skär, Strömstads kommun och Linda Rosendahl och Anette Johansson, Orust kommun berättar om deras arbete med heltidsresan och schemaläggning. Eventuellt blir det någon mer kommun som berättar. Vi delar in oss i grupprum …

Datum: 11 november, 2021
Tid: 13:30 - 16:00
11
nov

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarsutbildning: 11 och 12 november samt 10 december 2021 Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bland annat föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 11 november, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
09
nov

OBS! Position Västdagen måste flyttas till våren 2022!

Position Västdagen som skulle ha genomförs som webbinarium den 9/11 13.00-16.00 är inställd på grund av sjukdom. Konferensen kommer i stället att arrangeras till våren. Datum kommer att meddelas senare. Vi beklagar och hoppas på fortsatt stort intresse till våren. Så här kan strategisk markplanering, hårt arbete och vanligt hyfs …

Datum: 9 november, 2021
Tid: 13:00 - 16:00
05
nov

Nära vårds forskningsfrukost 5 november

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om kontinuitet. Datum: 5 november 2021 Tid: 7.30 – 8.30 Kostnad: Kostnadsfri Sista anmälningsdag: 3 november 2021 Mer information och anmälan i ”Anmäl dig …

Datum: 5 november, 2021
Tid: 07:30 - 08:30
01
nov

En vecka för barns rätt till integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld. Vecka 44 1-4 november 2021.

Hälsokällan

Måndag 1 november 8.30-12.00 (Digitalt) Hur kan vi stärka barns rätt till kroppslig och personlig integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld. Utbildare: Jessica Svensson, Hälsokällan och utvecklare Siren Linde, utvecklare Uddevalla kommunala förskolor. Målgrupp: Personal som möter barn i åldrarna 1-8 år eller personal som möter föräldrar. Till …

Datum: 1 november, 2021
20
okt

Digital Workshop ”Samarbete kring nya vård- och omsorgsprogrammet”

20 oktober kl. 13.00 – 16.00 (för FoU-rum vård och omsorg samt lärare vid vård- och omsorgsprogrammet) Varmt välkommen till en kostnadsfri digital workshop om nya vård- och omsorgsprogrammet med fokus på kunskaps- och verksamhetsområdet vård & omsorg (äldreomsorg). Inbjudna är representanter i FoU-rum vård & omsorg samt lärare som …

Datum: 20 oktober, 2021
Tid: 13:00 - 16:00
14
okt

Gruppledarutbildning DISA-metoden (Din Inre Styrka Aktiveras)

Hälsokällan

Vill du hjälpa de ungdomar du arbetar med att hitta strategier som hjälper dem att hantera vardagen, och som belyser och stärker deras positiva sidor? Forskning visar att Disa-metoden minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa. De blir medvetna om hur de tänker och vad de gör, och hur …

Datum: 14 oktober, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
12
okt

Utbildningsdag om Våldsförebyggande arbete för barn och unga

Hälsokällan

En utbildningsdag om Barns rätt till personlig och kroppslig integritet, jämställhet och en vardag fri från våld samt Hedersrelaterad våld och förtryck. Barns rätt till integritet – förmiddag 9:00-12:00 – Barns rätt till kroppslig och personlig integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld. – Praktiska exempel från Hälsokällans utvecklingsarbete i …

Datum: 12 oktober, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
01
okt

Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år

Hälsokällan

Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område? Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig som …

Datum: 1 oktober, 2021
Tid: 09:00 - 14:00
30
sep

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Syfte Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder …

Datum: 30 september, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
28
sep

Nära vård – Ledarskapsprogram för tjänstepersoner. Datum: 6 september 2021 – 16 december 2021

Ledarskapsprogram Nära vård – för tjänstepersoner När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. SKR erbjuder ledarskapsprogram för att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap. Öka kompetensen i att leda en storskalig …

Datum: 28 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
27
sep

Sexualitet, samtycke och relationer- 27 September 2021 – referensgrupp

Hälsokällan

Referensgrupp om sexualitet, samtycke, relationer och identitetsfrågor i förskola och skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer i förskola och skola. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen har …

Datum: 27 september, 2021
Tid: 14:00 - 16:30
24
sep

”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Tidigare har vi gett den till boendestödjare men nu har vi, utifrån kommunernas önskemål, vidgat kursen till att även omfatta personal i hemtjänst och personal boende LSS. Under hösten …

Datum: 24 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
14
sep

14 september: Fördjupningsdag om könsstympning

Hälsokällan

14 september: Fördjupningsdag om könsstympning Flera olika föreläsare berättar om insatser och förebyggande arbete mot könsstympning. Föreläsare under dagen Jamila Said Musse har stor erfarenhet och kunskap om att driva olika nationella och internationella projekt mot könsstympning. Jamila kommer att föreläsa om sina erfarenheter inom området. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare i …

Datum: 14 september, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
08
sep

8 september: Vad är könsstympning?

Hälsokällan

8 september: Vad är könstympning? Gynekolog Anna Holm från Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus berättar den om kvinnlig könsstympning. Vulvamottagningen arbetar för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning och dess hälsokonsekvenser, både hos invånare och hos de som möter dessa flickor och kvinnor genom sin yrkesroll. Gynekolog Anna Holm kommer föreläsa …

Datum: 8 september, 2021
Tid: 14:30 - 16:00
07
sep

Utbildning i ASI

Utbildningen är framflyttad på grund av Covid-19  NYA DATUM: 7 och 8 september samt 28 oktober 2021 (Utbildningen skulle ha genomförts 23-24/3 + 4/5)   ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos …

Datum: 7 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
03
sep

Nära vårds forskningsfrukost 3 september

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om patienters egenmätningar, Quantified Self och “personal science” och hur det kopplar ihop med nära vård? Datum: 3 september 2021 Tid: 7.30 …

Datum: 3 september, 2021
Tid: 07:30 - 08:30
01
sep

Digital inspirationsdag ”Individens behov i centrum (IBIC) i undervisning och i praktiken”

1 september kl. 14.00 – 16.00 (för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri samt lärare vid vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet) Varmt välkommen till en kostnadsfri digital inspirationsdag på temat ”Individens behov i centrum (IBIC) i undervisning och i praktiken”. Dessa två timmar kommer att bjuda på en föreläsning …

Datum: 1 september, 2021
Tid: 14:00 - 16:00
01
sep

GSI:s grundutbildning familjeterapi – introduktionskurs 2021 (FT1) Framflyttad pga Covid-19

Kursen är fullbokad Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt är detta en introduktion i ett familjeterapeutiskt förhållningssätt med övergripande teorier som Kommunikationsteori, Processteori samt Systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom …

Datum: 1 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
16
jun

Sexualitet, samtycke och relationer- 16 juni 2021 – referensgrupp

Hälsokällan

Referensgrupp om sexualitet, samtycke, relationer och identitetsfrågor i skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer i skolan. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen har gett Skolverket uppdraget att …

Datum: 16 juni, 2021
Tid: 09:00 - 11:30
27
maj

”Att leda i en pandemi” – Presentation av FoU-cirkelresultat

  Torsdag 27 maj kl. 13.00 – 15.00 Enhetschefer från socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård i Fyrbodal har tillsammans med FoU-Fyrbodal och Högskolan Väst genomfört i FoU cirkel under våren. Temat har varit ”Att leda i en pandemi”. Vi har tillsammans delat erfarenheter mellan olika arbetsområden och kommuner samt …

Datum: 27 maj, 2021
Tid: 13:00 - 15:00
25
maj

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk

Inbjudan för chefer till informations-/utbildningsdag via Teams ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”   Vi kommer återigen att ge den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”. Det är en femdagarsutbildning och den kommer att ges av Borell psykologi …

Datum: 25 maj, 2021
Tid: 09:00 - 12:00
11
maj

Nära vård – webbsändning/utbildning från SKR – Våga satsa uppströms – hälsa som en investering i utmanande tider

Våga satsa uppströms – hälsa som en investering i utmanande tider Hur får kommuner och regioner kraft att satsa på mer förebyggande och hälsofrämjande arbete trots ett begränsat ekonomiskt utrymme och en pågående pandemi? Hur stärker vi de ekonomiska incitamenten för hälsa i utmanande tider? Ta del av aktuella exempel …

Datum: 11 maj, 2021
Tid: 08:30 - 10:00
07
maj

Grundutbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck

Hälsokällan

Ett liv fritt från våld och förtryck – en rättighetsfråga Om du vill lära dig mer om Hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder Hälsokällan en kostnadsfri DIGITAL grundutbildning i vår. Innehåll under eftermiddagen: Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Vad säger lagarna? Hedersförtryck i ungas vardag Utsattas behov och rätt till …

Datum: 7 maj, 2021
Tid: 13:00 - 16:00
07
maj

Nära vård – webbsändning/utbildning från SKR – Nära vård – frukostmöten

Nära vård – frukostmöten SKR bjuder in till en digital frukostföreläsning första fredagen i månaden. Denna gång handlar det om proaktivitet och hälsofrämjande. 7 maj kl. 07.30 – 08.30 är Nära vårds tredje forskningsfrukost och då är temat hälsofrämjande-, förebyggande- och rehabiliterande insatser i kommunerna. Där vi kommer att få …

Datum: 7 maj, 2021
Tid: 07:30 - 08:30
06
maj

BBIC – grundutbildning

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur …

Datum: 6 maj, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
16
apr

Sexualitet, relationer och jämställdhet- 16 april 2021 – referensgrupp

Hälsokällan

Referensgrupp om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nyligen meddelade regeringen att Skolverket …

Datum: 16 april, 2021
Tid: 13:00 - 15:30
13
apr

Rättsfrågor vid personuppgiftsbehandling vid systematisk uppföljning samt användning av digital kommunikation med brukare

Den systematiska uppföljningen syftar till att ge en översiktlig bild av verksamhetens utveckling och att fungera som en signal för avvikelser som bör beaktas. Den utgör också grunden för utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Manólis Nymark, jurist, konsult, ger råd om vad man ska tänka på inom socialtjänsten vid systematisk …

Datum: 13 april, 2021
Tid: 14:30 - 16:30
24
mar

Livet, kroppen och kärleken – 24 mars 2021

Hälsokällan

Utbildning om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i 10-13-årsåldern. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, …

Datum: 24 mars, 2021
Tid: 13:00 - 16:30
05
mar

Hållbar mobilitet i landsbygder

En fungerande mobiitet är en avgörande fråga för en hållbar utveckling i landsbygder. Under två år har projektet Tur&Retur arbetat med att testa och utvärdera nya lösningar som kan komplettera den existerande kollektivtrafiken. Under denna förmiddag får du lyssna på vad forskningen och riksdagens trafikutskott säger om området hållbar mobilitet i …

Datum: 5 mars, 2021
Tid: 09:30 - 12:00
03
mar

Idébytardag 3 Mars 2021 (OBS! flyttad från hösten 2020)

Hälsokällan

Hälsokällan tillsammans med Folkhälsoråden i Fyrbodals kommuner bjuder in till en dag med berikande föredrag och korta intressanta seminarier – ett smörgåsbord fullt av idéer med fokus på barn och ungdomars hälsa. Denna gång med extra fokus på Barnkonventionen. En dag för dig som är förtroendevald, ansvarar för eller arbetar …

Datum: 3 mars, 2021
Tid: 09:00 - 14:45
Åmål
17
feb

Slutkonferens Barns rätt till kroppslig och personlig integritet

Hälsokällan har tillsammans med 13 kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla, genom ett strukturerat och systematiskt arbete utvecklat och implementerat arbetet kring barns rätt till personlig och kroppslig integritet. Ett hälsofrämjande och våldspreventivt arbete i tidiga åldrar. Nu har du möjlighet att få ta del av arbetet på slutkonferensen …

Datum: 17 februari, 2021
Tid: 08:30 - 16:15
03
feb

ÅVS-utbildning

Välkomna till ÅVS-utbildning 3 februari! ÅVS- dialog skapar bättre lösningar En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till …

Datum: 3 februari, 2021
Tid: 09:00 - 12:00
02
feb

Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år – 2 februari 2021

Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område? Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig som …

Datum: 2 februari, 2021
Tid: 13:00 - 16:30
02
feb

Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år

Hälsokällan

Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område? Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig som …

Datum: 2 februari, 2021
Tid: 13:00 - 16:30
02
dec

NÄTVERKSTRÄFF SEXUALITET, RELATIONER OCH JÄMSTÄLLDHET I GRUNDSKOLAN OCH PÅ GYMNASIET

Hälsokällan

Den 2 December 2020 återupptar vi nätverksträffarna för dig som verkar för att utveckla skolans arbete kring jämställdhet, sexualitet och relationer, både som pedagog, utvecklare, rektor, sexualupplysare etc i någon av Fyrbodals kommuner. OBS! NÄTVERKTRÄFFEN ÄR FRAMFLYTTAD – NYTT DATUM KOMMER INOM KORT Programmet som än så länge är preliminärt …

Datum: 2 december, 2020
Tid: 14:00 - 16:30
Uddevalla
23
nov

Kommunala sjuksköterskor i samverkande sjukvård – hur ser kompetensbehovet ut?

Välkomna till ett FoU Café där Carina Fjällman kommer att presentera sitt arbete på temat ”kompetensbehov hos kommunala sjuksköterskor inom samverkande sjukvård” Carina Fjällman är sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården i Melleruds kommun och har nyligen tagit sin masterexamen vid Borås Högskola. Vid detta FoU-café kommer hon att …

Datum: 23 november, 2020
Tid: 10:00 - 12:00
18
nov

SLUTKONFERENS BARNS RÄTT TILL PERSONLIG OCH KROPPSLIG INTEGRITET – OBS FRAMFLYTTAD TILL 2021

Hälsokällan

Slutkonferensen är framflyttad! På grund av rådande rekommendationer gällande Covid19, har vi valt att flytta fram slutkonferensen 18 november 2020, som du är anmäld till. Vi planerar istället att genomföra konferensen i början av 2021, så snart vi har möjlighet att göra det på ett Corona säkert sätt. Så fort …

Datum: 18 november, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
23
okt

Hållbar och effektfull socialtjänst!

Om kursen Hur gör vi när vi jobbar egentligen? Det här är en utbildningsdag som ger verktyg för en hälsosam och effektfull arbetsmiljö inom den myndighetsutövande socialtjänsten. Här är en liten video som beskriver kursens innehåll: https://www.youtube.com/watch?v=z2ijGfGK9Y4 Om kursens innehåll Utbildningsdagen tar upp: Vad kännetecknar en hållbar och effektfull arbetsplats? …

Datum: 23 oktober, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
14
okt

Hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Inspirationsförmiddag med goda exempel från Fyrbodal och regeringens särskilda utredare för kompetensfrågor i äldreomsorgen Regeringen har tillsatt Göran Johnsson som särskild utredare och nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Vi bjuder in till en inspirationsförmiddag där Göran Johansson kommer berätta om sitt uppdrag och dela med …

Datum: 14 oktober, 2020
Tid: 10:00 - 12:00
07
okt

Fritidsledarnätverk 7 oktober 2020

Hälsokällan

Hälsokällan arrangerar en nätverksträff för er som arbetar på fritidsgårdarna i någon av Fyrbodals kommuner. Inom ramen för nätverksträffen kommer vi att arbeta kring Inledning Erfarenhetsutbyte Nyheter inom området Mer kommer    

Datum: 7 oktober, 2020
Tid: 12:00 - 16:00
Uddevalla
23
sep

Livet, kroppen och kärleken!

Hälsokällan

Utbildning om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i 10-13-årsåldern. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, …

Datum: 23 september, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
09
sep

ABC – Gruppledarutbildning i ABC föräldraskapsstöd hösten 2020 4,5 dagar.

Hälsokällan

Om ledarutbildningen Mer lek och mindre tjat? En vardag med färre konflikter? Hur gör andra föräldrar? De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna med ens barn sätts på prov.  Syftet med ABC-utbildningen är att ledarna ska få konkreta verktyg och metoder för att kunna vägleda föräldrar …

Datum: 9 september, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
04
sep

Att arbeta som skoladministratör – utifrån aktuell lagstiftning, regler och tillämpning – flyttad pga Covid-19

Utbildningen är flyttad till den 4 september pga Covid-19   Att arbeta som skoladministratör  är att vara ”spindeln i nätet” och du kommer dagligen i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken och kommunjuridik. Dagens krav på  att skolan ska arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt kräver att …

Datum: 4 september, 2020
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
28
aug

FULLBOKAD! Chef- och ledarskap för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri 7.5 hp

På grund av coronaviruset är kursstarten uppskjuten till den 28 augusti!   Utbildningen riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer inom området funktionshinder/socialpsykiatri. Då kursen utgår från deltagarnas egna chefserfarenheter i den egna verksamheten så har vi i år beslutat att öppna upp kursen även för chefer inom …

Datum: 28 augusti, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
27
maj

Erbjudande om kostnadsfria träningstillfällen kring digitala möten i Teams och Zoom samt i Google Meet

Med anledning av att vi uppmanas att hålla distans till varandra har digitala möten blivit vanligare. Nu erbjuds du att delta på kostnadsfria träningstillfällen i de digitala verktygen Teams, Zoom och Google Meet. Kommunalförbundet Fyrbodal, projektet Tur & retur har tillsammans med Hållbart resande väst på Västra Götalandsregionen och Dals-Eds …

Datum: 27 maj, 2020
Tid: 10:00 - 11:00
14
maj

INSTÄLLD – LVU – lagen om vård av unga

Två dagar: 14 och 15 maj 2020 En genomgång i form av dialog och diskussion gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen. Innehåll De viktigaste paragraferna och rättsfall kopplade till dessa Genomgång av rättens arbete och …

Datum: 14 maj, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
04
maj

Digital skolnärvarokonferens i Fyrbodal

Hälsokällan

Välkommen till en uppföljande digital skolnärvarokonferens i Fyrbodal med Malin Gren Landell och flera lärande exempel Uppföljande konferens med Malin Gren Landell. Skolfrånvaro är en stor utmaning för samhället, skolan och barnet, som kan bero på både pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Men även på organisatoriska faktorer. I november 2019 arrangerades en konferens med …

Datum: 4 maj, 2020
Tid: 13:00 - 16:15
27
apr

Vad gör porren med våra barn? – OBS Framflyttad – Nytt datum kommer!

Hälsokällan

Undersökningar visar att genomsnittsåldern när barn tittar på porr första gången är 12 år. Samtidigt är mycket av dagens porr både våldsam och sexistisk, och har en negativ påverkan på barn och ungdomars syn på sexualitet, samlevnad och relationer. Barn och yrkesverksamma inom skolvärlden berättar att: Skolelever visar våldsam porr …

Datum: 27 april, 2020
Tid: 15:00 - 20:00
Uddevalla
27
apr

Effekter av IBIC, resultat från en utvärdering

Theresa Larsen, FoU i Väst, har granskat hur arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) fungerar i praktiken, i Kungsbacka kommun. Att följa standardiserade processteg i socialtjänsten kan visserligen bidra till ökad rättssäkerhet och minska risken för överkompenserande insatser, men kan det samtidigt leda till mer byråkratisering som gör det svårare …

Datum: 27 april, 2020
Tid: 13:00 - 15:30
Uddevalla
14
apr

INSTÄLLD – Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  14 april 2020 – grundkurs om barnkonventionen 19 maj 2020 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 14 april, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
03
apr

INSTÄLLD – Elevers skolplikt och frånvaro – regler, tillämpning och beslut

Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång. Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs. Vi reder under dagen ut hur ansvarsfördelningen …

Datum: 3 april, 2020
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
02
apr

INSTÄLLD – Säkerhet i reception

I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut. Receptionspersonalen är dessutom verksamhetens ansikte utåt, och kanske den första kontakten för besökarna. Ett bra säkerhetsarbete börjar här! Utbildningens syfte till att öka personalens kompetens och skapa medvetenhet …

Datum: 2 april, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
23
mar

Barns rätt att lära integritet

Hälsokällan

Barns rätt att lära integritet – en utbildningsdag om hur en kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola och andra yrkesgrupper som möter barn i Fyrbodal. Målet med utbildningen är …

Datum: 23 mars, 2020
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
10
mar

INSTÄLLD – Utbildning i servicebemötande mot hot och våld

Kursinnehåll Utbildningen innehåller helheten från det förebyggande, via överfallskurvans faser till omhändertagandet efteråt. • Åtgärder före våld och hot. Lagstiftning. Aggressioner och våldet. Lugn miljö, säker miljö, samband, hembesök, transporter, larm • Kroppsspråk, utgångsställning, roll, rädsla och varningssignaler • Konflikthantering, bemötandet och lyssnandet, känslorna, strategi, kollektivt agerande vid händelse och …

Datum: 10 mars, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
06
mar

Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år

Hälsokällan

  Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område? Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig …

Datum: 6 mars, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
25
feb

INSTÄLLD – Saklig och relevant dokumentation i utredningar och uppföljningar utifrån barnets behov

Välkommen till en föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forsknings- och utvecklingsledare vid Karlstads universitet. Under dagen varvas föreläsning med praktiska övningar utifrån saklig och relevant dokumentation. Särskilt fokus läggs vid journalanteckning i förhållande till beslutsunderlag samt enhetlig dokumentation i uppdrag och uppföljningar. Vid de praktiska övningarna diskuteras …

Datum: 25 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
19
feb

FULLBOKAD! Att arbeta som personlig assistent – förkortad grundkurs – 3 dagar

  OBSERVERA! På grund av förändrade förutsättningar har kursen för personliga assistenter förändrats. Den ”nya” kursen kommer att omfatta 3 utbildningsdagar. Text med kursinnehåll kommer att uppdateras inom kort! Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till grundkurs för personliga assistenter Syfte Syftet med kursen är att …

Datum: 19 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Mellerud
19
feb

Inspirationsdag – Arbetsdelning i praktiken

Arbetsdelning i praktiken Breddad kompetensförsörjning, fler vägar in och funktionen ”serviceassistent” inom verksamhetsområde funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg. På initiativ från representanter i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri och FoU-rum vård och omsorg gästar Peter Lidström från Skövde oss den 19 februari kl. 9.00 – 12.30. Inspirationsdagen är ett led i det …

Datum: 19 februari, 2020
Tid: 08:30 - 12:30
Uddevalla
12
feb

INSTÄLLD – Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med …

Datum: 12 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
12
feb

Mottagningsfunktionens arbete med barn och unga

  Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift, och i den lagstadgade skyldigheten att göra omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets. Denna utbildningsdag utgår från det socialrättsliga regelverket gällande skydds- och förhandsbedömningar, men berör även andra …

Datum: 12 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
11
feb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 …

Datum: 11 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
06
feb

Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

Innehåll Genomgång av offentliga utredningar gällande SoL (2001:453) samt inom området socialpsykiatri (SOU 2018:90). Det kommunala ansvaret i förhållande till andra huvudmän samt socialtjänstens insatser till målgruppen. Handläggningsregler enligt SoL och FL (2017:900) offentlighet och sekretess enligt TF (1949:195) och OSL (2009:641). Insatser enligt SoL och LSS (1993:387) i förhållande …

Datum: 6 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:30
Uddevalla
05
feb

Bedömning och utredning av lex Sarah

Innehåll Genomgång av 14 kap. SoL (2001:453) med fokus på 3-7 §§ gällande reglerna för lex Sarah. Vi kommer att gå igenom de olika stegen för en bedömning av anmälan och utredning. Under utbildningen kommer vi att titta på avgöranden från IVO gällande vad som anses som allvarliga missförhållanden eller …

Datum: 5 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:30
Uddevalla
29
jan

Slutkonferens En skola för alla

Varmt välkomna till slutkonferensen i det ESF-finansierade projektet En skola för alla! En slutkonferensen där både resultat, framgångar från projektenheter kommer att presenteras. Dessutom kommer Mia Börjesson, Mats Trondman och Marika Carlsson att föreläsa under konferensen. inbjudan-slutkonferens-en-skola-for-alla

Datum: 29 januari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
22
jan

Inspirationsdag – Kommunikation och digitalt stöd i vardagen inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatri

FULLBOKAT!   Välkommen till en inspirationsdag på temat ”Kommunikation och digitalt stöd i vardagen inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatri” Fokus för dagen är ökad delaktighet och självständighet för personer med olika former av funktionsnedsättning. Dagen syftar till att få ökad kunskap om värdet av att arbeta med kommunikation och digitalt stöd som …

Datum: 22 januari, 2020
Tid: 08:30 - 16:30
Vänersborg
21
jan

Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen vänder sig till baspersonal och pedagoger inom den kommunala socialpsykiatrin exempelvis boendestödjare, pedagoger m.fl. Information om anmälan Maxantal är 31 deltagare. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 12 december 2019. Kursen är fullbokad! Kurskostnad …

Datum: 21 januari, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
17
jan

ÅVS-dialog skapar bättre lösningar

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. …

Datum: 17 januari, 2020
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
17
dec

Barnkonventionen – praktiskt implementeringsarbete

  Webbutbildning och goda exempel I januari nästa år blir Barnkonventionen lag i Sverige – Barnrättslagen. För att stödja kommunerna i kunskap kring och implementering av Barnkonventionen har Fyrbodals kommunalförbund anordnat 2 utbildningsdagar. Nu erbjuder vi en tredje dag där vi introducerar en webbutbildning som ett verktyg i implementeringsarbetet. Det …

Datum: 17 december, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
11
dec

Åmål satsar offensivt för att minska kommunens kostnader och för att öka välfärden

      Kom och träffa kommunalråd Michael Karlsson samt kommunchef Anders Zandén som kommer att presentera Åmåls uppmärksammade satsning på utvecklingsjobb. Tid 11 december, kl. 13.00 – 15.00. Plats Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Arbetsmarknadspolitiken är i förändring och kommunernas arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen innebär ett gemensamt ansvar för att …

Datum: 11 december, 2019
Tid: 13:00 - 15:00
Uddevalla
10
dec

Inspirationsdagen 2019

Välkomna till inspirationsdagen 2019 Fyrbodals kommunalförbund hälsar Dig, som arbetar med barn, ungdomar och föräldrar, välkommen till 2019 års inspirationsdag! Tid och plats 10 december 2019, kl. 09.00 – 16.00. Drop-in fika från kl 08.30. Riverside, Alex Gastronomi, Museigatan 2, Uddevalla I programmet: • ”OmMej” samt ”Skills och struktur”. Nicolina …

Datum: 10 december, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
03
dec

Avslutningskonferens för Vinnova-projektet iCare4Fyrbodal 3 december 2019

Nu stärker vi vår gemensamma förnyelsekraft i Fyrbodal för en smartare välfärd! Tillsammans har vi i projektet iCare4Fyrbodal lärt oss massor om vad det innebär att arbeta med att öka innovationsförmågan i våra organisationer med stöd av olika metoder, verktyg och utvecklingsprogram. Principerna för en innovativ verksamhet handlar om tillitsbaserat …

Datum: 3 december, 2019
Tid: 08:30 - 15:00
Trollhättan
25
nov

Grundutbildning i Motiverande samtal – HR-inriktad

Tredagarsutbildning: Datum: 25 och 26 november 2019 + 8 januari 2020 Har du någon gång försökt motivera andra till att göra en förändring och stött på motstånd? Motiverande samtal handlar om att skapa motivation och förutsättningar för förändring. MI är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att …

Datum: 25 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Sotenäs
25
nov

Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  21 oktober 2019 – grundkurs om barnkonventionen 25 november 2019 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 25 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
22
nov

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagen!

22 november 2019 Nova Arena, TrollhättanEn dag om framtid, drömmar och nyttigheter här och nu! Är du företagare, politiker, utbildningsanordnare, utvecklare eller allmänt klok och intresserad? Kom; lyssna, möt andra nyckelpersoner och dela med dig av dina erfarenheter och perspektiv. Läs mer om dagen här!

Datum: 22 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
21
nov

OBS! INSTÄLLD Grundutbildning i Motiverande samtal – MI i skolan

Hälsokällan

Motiverande samtal, grundutbildning på 2+1 dagar Datum: 21-22 nov + 19 dec MI, eller Motiverande samtal, består av förhållningssätt och samtalsmetod med fokus på att skapa ett gott samarbete samt att väcka motivation. Utbildningen genomförs med målsättningen att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI …

Datum: 21 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Uddevalla
15
nov

INSTÄLLD Nätverksträff för DISA Gruppledare

Hälsokällan

Nätverksträff för DISA Gruppledare 15 november 2019 DISA har rötterna i Kognitiv Beteende Terapi och är en metod som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever. Metoden är förebyggande och främjande. Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada …

Datum: 15 november, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
15
nov

Klarspråk och kommunikation

Utbildningen syftar till att skapa ett bättre företagsklimat genom tydligare och enklare kommunikation, för att på så sätt öka förtroendet och tilliten mellan kommun och företag. Kursupplägg Utbildningen anpassas uitfrån syfte och antal deltagare. Fokus ligger på det skrivna språket men innehållet kan även användas som stöd vid muntliga presentationer. …

Datum: 15 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
13
nov

INSTÄLLD – Det handlar om….. att Förenkla – helt enkelt

  Information kommunikation relation Välkomna till en utbildningsdag för samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda som möter företag utifrån sin yrkesroll eller uppdrag. Ett gott bemötande vill alla ha. Men vad menar vi med det? Under denna dag utforskar vi såväl det allmänmänskliga – vad är viktigt när två människor möts. …

Datum: 13 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Vänersborg
12
nov

Inbjudan till årets Attraktiva kommuner

Välkommen att anmäla dig till årets seminarium inom Attraktiva kommuner, som i år handlar om den offentliga konstens roll i samhällsbygget. Bland annat kommer vi att få höra mer om regeringens politik för Gestaltad livsmiljö och enprocentsregeln, hur konst kan och ska upphandlas samt få konkreta exempel på hur kommuner …

Datum: 12 november, 2019
Tid: 09:00 - 16:30
Trollhättan
08
nov

Nätverksträff för socialpedagoger

Hälsokällan

Nu när hösten faller på och arbetet ute i era verksamheter varit igång ett par månader, är det dags att åter träffas i nätverket för socialpedagoger i skolan. Ni kommer som vanligt att få utbyta erfarenheter och bolla komplexa frågor och vardagssituationer med varandra. Dessutom presenteras det pågående arbetet mot …

Datum: 8 november, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
30
okt

Nätverksträff för Skolkuratorer

Hälsokällan

Nu bjuder vi åter in till en träff för nätverkande – härligt! Den föreläsning om grooming med Ulrika Rogland som blev inställd i våras har nu genomförts i Uddevalla. Vi var på plats och kommer att ge en kort sammanfattning av föreläsningen. Ni som deltog får gärna lyfta era reflektioner …

Datum: 30 oktober, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
30
okt

Fördjupningsdag bedömningsgrunderna LVM och LPT

  Välkommen till en fördjupningsdag utifrån bedömningsgrunderna kring Lagen om vård av missbrukare, LVM och Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Fördjupningsdagen kommer att omfatta en inledande föreläsning om LVM och LPT med särskilt fokus på bedömningsgrunder med efterföljande grupparbeten kring olika scenarier, presentation av de senare avgöranden kring dessa frågor …

Datum: 30 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
23
okt

INSTÄLLD – Utbildning i ADAD

Utbildningen genomförs 23 och 24 oktober kl. 08.30 – 15.45 samt 10 december 09.00 – 12.00 ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika delområden som belyser fysisk …

Datum: 23 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 15:45
Uddevalla
21
okt

Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  21 oktober 2019 – grundkurs om barnkonventionen 25 november 2019 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 21 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
17
okt

BBIC-grundutbildning 17/10 + 21/11 2019

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur …

Datum: 17 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Uddevalla
07
okt

INSTÄLLD – Förbättrad dokumentation

Välkommen till webbutbildning Förbättrad dokumentation   Detta är en webbutbildning som har tagits fram för att sprida resultatet av SKL:s utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation inom sociala barn- och ungdomsvården”. Med förbättrad dokumentation avses mer tidseffektiv, saklig och objektiv dokumentation i journal och i BBIC dokumentationsstöd. Målsättningen är att webbutbildningen ska vara …

Datum: 7 oktober, 2019
Tid: 08:00 - 12:30
Uddevalla
02
okt

Barns rätt att lära integritet!

Hälsokällan

Hur lär vi barn att värna om sin kropp och sin integritet. Att träna sig i om det känns ”ja eller nej” och hur kan vi vuxna prata med barn i förskolan och skolan om kroppen, gränser och till med svåra frågor som sexuella övergrepp?   Välkomna till en utbildningsdag …

Datum: 2 oktober, 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
02
okt

INSTÄLLD – Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer? I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt längre ut i organisationen, har det som tjänsteman i kommunal verksamhet blivit allt viktigare att behärska ekonomi, dess språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används …

Datum: 2 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
27
sep

Booster och Nätverksträff KOMET och ABC

Hälsokällan

Välkommen till Booster och Nätverksträff för dig som är utbildad inom KOMET eller ABC   Program: 8.30 Start med fika 9.00 Föreläsning och dialog med Karin Christensson Forskningsuppdatering: det senaste vad gäller ABC och KOMET Gruppledarrollen: hur kan vi med enkla metoder stärka både vår roll som ledare för föräldragrupperna …

Datum: 27 september, 2019
Tid: 08:30 - 15:00
Uddevalla
26
sep

Nätverk skolsköterskor i Dalsland

Hälsokällan

Välkomna på nätverksträff! Utifrån en förfrågan från skolsköterskor i Dalsland om att Hälsokällan skulle starta upp ett nätverk för denna målgrupp, ordnade vi en första träff i april. Det var ett fåtal deltagare vi denna träff. Även om det var ett givande utbyte mellan dem som var där, behövs det …

Datum: 26 september, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
25
sep

Har kommunerna i Fyrbodal god ekonomisk hushållning?

Hans Petersson, Kommunforskning i Västsverige (KFi) har sedan 20 tillbaka följt den ekonomiska utvecklingen i Västra Götalands län. Han berättar hur Fyrbodalskommunerna har utvecklats i förhållande till länet och riket de senaste åren. Lever man upp till kraven om god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv? Under förmiddagen förs också …

Datum: 25 september, 2019
Tid: 08:30 - 12:30
Uddevalla
13
sep

Systematisk uppföljning 7.5 hp

Kurstid: Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också …

Datum: 13 september, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
10
sep

Fördjupningsdag ekonomiskt bistånd

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar. Under kursdagen går föreläsaren igenom de villkor som gäller för ekonomiskt bistånd och visar på en struktur för att …

Datum: 10 september, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
06
sep

INSTÄLLD – Diplomerad Företagslots – Webbutbildning samt uppstartsdag

Bättre företagsklimat i Fyrbodal syftar till att underlätta för företagare och minska antalet tillväxthinder genom att förbättra det allmänna företagsklimatet i Fyrbodal. En viktig faktor för att skapa ett bättre företagsklimat och en ökad regional attraktionskraft ligger i de allmänna villkoren för företagande. Ett företags beslut om att växa, anställa …

Datum: 6 september, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
29
aug

DISA Gruppledarutbildning

Hälsokällan

DISA Gruppledarutbildning 29 och 30 augusti och 6 september 2019 DISA har rötterna i Kognitiv Beteende Terapi och är en metod som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever. Metoden är förebyggande och främjande. Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada tankar och …

Datum: 29 augusti, 2019
Uddevalla
27
maj

Översynen av yrket personlig assistans

Välkommen till föreläsning och diskussion om översynen av yrket personlig assistans Lars Lööw, regeringens särskilda utredare, kommer att berätta om den pågående översynen av yrket personlig assistent med fokus på assistenters arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och kompetensbehov. Utredningen ska i början av 2020 lämna förslag som syftar till att goda arbetsförhållanden för …

Datum: 27 maj, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
27
maj

Möte i genomförandegrupp – kompetens och titulatur – vård och omsorg

Dokumentet Formell kompetens och titulatur hos baspersonal inom socialtjänstens vård och omsorg, två nivåer, i Fyrbodal, reviderades av socialcheferna i december 2018. Har tar vi oss praktiskt an strategin i kommunerna? Var och hur börjar vi? Representanter för de kommuner som vill påbörja arbetet med att införa strategierna är välkomna …

Datum: 27 maj, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
27
maj

Nätverk Familjecentraler i Fyrbodal

Hälsokällan

Personalen på Familjecentralen Orust och Hälsokällan hälsar välkommen till vårens nätverksträff för familjecentraler. Denna gång skall vi belysa att ”Må bra som småbarnsförälder”. Psykologerna Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth kommer och föreläser om strategier för småbarnsåren och berättar om sin nya bok. Psykologernas fyra bästa tips till småbarnsföräldrar (svt) Många småbarnsföräldrar …

Datum: 27 maj, 2019
Tid: 08:30 - 15:00
Orust
15
maj

Från förtryck till attitydförändring

Hälsokällan

Vi lyssnar till FARMAN SEDIQ, som vuxit upp med hederskultur i en patriarkal miljö där han förväntas styra och kontrollera sina systrar. Under föreläsningen kommer Farman Sediq att berätta om vad som kom att förändra hans sätt att tänka och förhålla sig till systrar, flickor och kvinnor. Länk till PDF …

Datum: 15 maj, 2019
Tid: 14:30 - 16:30
Uddevalla
15
maj

Inspirationsdag R.A.S.T. för elever och personal

Hälsokällan

  Välkomna till en aktiv och inspirerande dag om rastaktiviteter! R.A.S.T. står för Rörelse Aktivitet Stimulans och Trygghet och det är precis det som denna dag handlar om. Dagen vänder sig till er i skolan, elever och personal, som är engagerade i och ansvarar för rörelse och aktivitet på rasterna. …

Datum: 15 maj, 2019
Tid: 09:00 - 14:00
13
maj

”Att leda på natten” – En FoU-cirkel

Att leda på natten i kommunal vård och omsorg På uppdrag av vård och omsorgscheferna har vi under hösten/vintern genomfört en FoU-cirkel på tema ”Att leda på natten”. Alla kommuner i Fyrbodal antog SKLs rekommendationer om att ” Sätta ljus på natten”, med fyra olika prioriterade områden. Ledarskap var ett av …

Datum: 13 maj, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
10
maj

Utbildning ”Sexualitet och relationer på lättare svenska”

Hälsokällan

Hälsokällan bjuder in till en utbildning för dig som arbetar med unga nyanlända, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på boenden, på SFI där du arbetar med nyanlända på olika sätt. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och rättigheter). Målgrupp Personal på Gymnasieskolans introduktionsprogram. Personal som arbetar med unga nyanlända, …

Datum: 10 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
08
maj

Nätverksträff för Skolkuratorer med Föreläsning om sexuella övergrepp på nätet

Hälsokällan

Välkommen till Nätverksträff för dig som är kurator inom skolan. Denna gång flyttar vi träffen till Uddevalla Folkets Hus och lyssnar på en föreläsning om grooming och sexuella övergrepp på nätet. Efter föreläsningen sammanfattar och reflekterar vi en timma tillsammans. Föreläsning Sexuella övergrepp på internet Grooming är när vuxna, oftast under …

Datum: 8 maj, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
07
maj

Utveckla feedbackkulturen på din arbetsplats

Familjens/klientens röst = vårt verktyg Den 7 och 8 maj bjuder vi in till ett möte med Susanne Bargman om FIT (feedback informed treatment) och ORS/SRS skalorna som stöd för feedback i möte med familjer, klienter eller medarbetare. Susanne Bargman är dansk psykolog och har samarbetat med Scott Miller i …

Datum: 7 maj, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
06
maj

Nätverksträff ”Brobyggare” – stöd till nyanlända föräldrar

Hälsokällan

Välkommen till nätverksträff med fokus att möta nyanlända föräldrar kring stöd i föräldraskapet. Under träffen kommer Pernilla Björnberg tillsammans med kollegor från Nätverk i Centrum, Trollhättan, att berätta om sitt arbete med stöd i föräldraskapet. Hur de på olika sätt arbetar med nyanlända föräldrar. Hur de får föräldrar att känna sig stärkta …

Datum: 6 maj, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
06
maj

INSTÄLLD – Nyvalda och omvalda 2018 – Styr eller avgå!

En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen. En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag. …

Datum: 6 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
29
apr

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar …

Datum: 29 april, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
11
apr

Nätverk skolsköterskor i Dalsland

Hälsokällan

Välkomna till vår första gemensamma nätverksträff! Bakgrunden till nätverket är en förfrågan från skolsköterskor i Dalsland om att Hälsokällan blir en samverkanspart för att återuppta nätverket och bidra med inspiration och administration. 1 träff/termin är planerat. Denna första träff bjuds ni in till Hälsokällan, fortsättningsvis kan det bli att vi …

Datum: 11 april, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
11
apr

Föräldraplan

Välkomna till en dag med ”Föräldraplan” Tid: 11 april 2019, kl. 09.00 – 16.00, fika finns från kl. 08.30 Plats: Karlsbergsgymnasiet, Lindgrens sal, Schölinsgatan 7, Åmål Föräldraplan är ett strukturerat hjälpmedel som skyddar barnen när det råder konflikter mellan separerade föräldrar. Metoden skapar struktur i föräldraskapet, gör det enklare för …

Datum: 11 april, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Åmål
05
apr

Samtala med nyanlända om jämställdhet och mänskliga rättigheter

Hälsokällan

Nätverksträff Nu bjuder vi in dig som är studiehandledare, modersmålslärare, språkstödjare, personal på SFI m fl till en nätverksträff. På träffen kommer du att utbyta erfarenheter om hur du arbetar med nyanlända i samtal kring jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Målgruppen för nätverksträffen är studiehandledare, språkstödjare, modersmålslärare, och andra som möter nyanlända i sin yrkesroll exempelvis …

Datum: 5 april, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
05
apr

Nätverksträff KOMET och ABC

Hälsokällan

Välkommen till Nätverksträff för dig som är utbildad inom KOMET eller ABC. Detta är första träffen som erbjuds för att starta upp ett nätverk för er som i era verksamheter arbetar med någon av dessa metoder för stöd i föräldraskapet. Nätverksträffen erbjuds som ett forum att mötas och utbyta erfarenheter. …

Datum: 5 april, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
27
mar

Fördjupningsdag för dig som arbetar med LSS och personlig assistans

Välkomna till en föreläsningsdag med Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult, med lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med juridisk rådgivning för både kommuner och enskilda personer. Programpunkter Kort historisk tillbakablick Förutsättningar för att få personlig assistans Personlig assistans och dess förhållande till …

Datum: 27 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
22
mar

Nätverksträff socialpedagoger i skolan

Hälsokällan

Socialpedagogen har en viktig roll och en unik möjlighet att påverka, stötta och på olika sätt bidra i skolans och elevhälsans arbete kring barn och ungdomar. Socialpedagogerna har på vissa enheter en klar och definierad roll, men rollen och förutsättningarna kan variera. Under våren 2019 kommer Hälsokällan att arrangera en …

Datum: 22 mars, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
21
mar

Att möta den som utövar våld

Välkommen till en heldag som varvar mellan föreläsning och workhop med fokus på våldsutövare i nära relationer. Dagen är upplagd med föreläsning och workshop med fokus på våldsutövare i nära relationer. Fokus kommer ligga på motivationsarbete, våldets psykologi och ökad medvetenhet om egna reaktioner som hjälpare i mötet med personer …

Datum: 21 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
21
mar

Samtala med unga nyanlända om jämställdhet och jämlikhet.

Hälsokällan

Hälsokällan har tagit fram en utbildning för studiehandledare, modersmålslärare och språkstödjare som handlar om hur olika professionella kan stötta unga nyanlända kring frågor som rör jämställdhdet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hälsokällan bjuder in till en utbildningsdag om hur arbeta med frågor som rör hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Många unga nyanlända behöver kunskaper …

Datum: 21 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
12
mar

INSTÄLLD – Implementering

Vi erbjuder nu en utbildning i implementering. Utbildningen riktar in sig på implementering och omfattar såväl arbetssätt, metoder, riktlinjer och utbildningar. Dag 1, v 11, tisdag 12 mars Dag 2, v 17, onsdag 24 april Dag 3, v 21, tisdag 21 maj Målgrupp Utbildningen riktar sig till chefer på olika …

Datum: 12 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
mar

Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5 hp

Utbildning för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri Denna kurs är en del av den tredelade ledarskapsutbildning för chefer och ledare inom området funktionshinder och socialpsykiatri eller för chefer/ledare som i sitt arbete möter målgruppen personer med funktionshinder eller psykiska svårigheter.  Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in …

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
mar

Brännpunkten – Mitt BpSamtal

Hälsokällan

Utbilda dig i ”MittBpSamtal” – ett verktyg som hjälper elever med övervikt och fetma. Varmt välkommen till en heldags grundutbildning för dig som vill bli tryggare i hur du kan samtala med barn, ungdomar och anhöriga om övervikt. MittBpSamtal är ett enkelt verktyg att använda vid hälsosamtalet. Verktyget upplevs som …

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 08:15 - 16:00
06
mar

Avrapportering av projekt ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet

  FoU Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst bjuder in till avrapportering av det nu slutförda treåriga projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet”, den 6 mars kl. 9.00 – 12.00 på Högskolan Väst i sal F303. Projekt välfärdsteknik med inriktning mot IKT …

Datum: 6 mars, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Trollhättan
06
mar

Personliga assistenter – fördjupning

Kursen kommer att ges följande datum (med reservation för smärre ändringar): 6/3, 25/3, 23/4, 9/5, 27/5 och 3/9. Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till en högskolekurs om 7,5 högskolepoäng som riktar sig till personliga assistenter inom funktionshinderområdet som har genomgått Utbildning personliga assistenter, grundkurs, 7,5hp …

Datum: 6 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
05
mar

Workshop för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri på temat ”Rätt kompetens på rätt plats”

5 mars eller 7 mars 2019 Bakgrunden till dagen är det arbete som vi inom Fyrbodals 14 kommuner bedrivit vad gäller strategier för kompetens och titulatur inom funktionshinder och socialpsykiatriområdet där en Fyrbodalgemensam kompetensutvecklingsplan är inkluderad som en del. Huvudfokus för dagen är att jobba konkret med att ta fram, beskriva de specifika kompetenskrav …

Datum: 5 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Mellerud
05
mar

Utbildning i ASI

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med missbruks- eller beroendeproblem. ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Läs mer i Metodguiden, Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/asi …

Datum: 5 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
04
mar

INSTÄLLD – Att möta människor med trauma

Om trauma och sekundärtrauma Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelse om svåra livserfarenheter såsom våld, övergrepp, tortyr, krig och flykt måste kunna härbärgeras. Under en heldagsföreläsning kommer Lilja Cajvert, socionom och leg psykoterapeut samt lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, att berätta bland annat om de grupprocesser …

Datum: 4 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
28
feb

Gruppledarutbildning – Att möta nyanlända föräldrar!

Hälsokällan

Hälsokällan arrangerar ytterligare en utbildning kring att möta nyanlända föräldrar i grupp. Hur arbetar en kring föräldraskapets villkor och frågeställningar som nyanländ förälder i Sverige! Målgrupper är skolpersonal, förskolepersonal, språkstödjare, modersmålslärare, personal i socialtjänst med flera. Inom ramen för utbildningen reflekterar vi kring gruppledarrollen, om att arbeta tillsammans med tolk och …

Datum: 28 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
27
feb

Nätverksträff skolnärvaro och skofrånvaro

Hälsokällan

Tema på träffen är närvarokoordinatorer på varje skola – vilka effekter och resultat kan vi se? Sedan 2015 har Hälsokällan bedrivit ett utvecklingsarbete tillsammans med kommunerna för att främja kommunernas arbete kring ungdomars skolnärvaro och att uppmärksamma skolfrånvaron och agera. Bland annat har två stora konferenser anordnats för drygt 400 …

Datum: 27 februari, 2019
Tid: 13:30 - 16:30
Uddevalla
27
feb

INSTÄLLD – BBIC-utbildning

Tvådagarsutbildning: 27 och 28 februari 2019 Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. Fokus i utredningarna ligger på att få en beskrivning av barnets situation utifrån barnets behov och på vilket sätt de blir …

Datum: 27 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
26
feb

INSTÄLLD – Kommunal ekonomi för politiker

Varför en ekonomiutbildning för politiker? Syftet med denna endagsutbildning är att öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi Kommuner och landsting har under senare år fått hantera allt snabbare svängningar i konjunkturen. Det har lett till en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det …

Datum: 26 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
14
feb

Nätverksträff hedersproblematik

Hälsokällan

Under eftermiddagen torsdagen den 14 februari bjuder vi in till nätverksträff för er som professionellt eller på andra sätt verkar för att barn och ungdomar ska kunna växa upp i en vardag utan hedersproblematik. Alla barn och ungdomar ska kunna växa upp, utan att begränsas av hedersnormer i vare sig familj, eller i skola …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 13:30 - 16:30
Uddevalla
14
feb

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarskurs 14 – 15 februari samt 25 mars 2019   Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
14
feb

Grundläggande kunskaper om hedersförtryck

Hälsokällan

Under en halvdag kommer du som kursdeltagare att få en introduktion kring hedersförtryck och vad detta kan innebära för våra barn och ungdomar. Vi ger dig grundläggande kunskaper för att kunna förebygga, identifiera barn och ungdomar i riskzonen samt våga agera och hjälpa ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck. Målgrupp Personal som …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
13
feb

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med …

Datum: 13 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
12
feb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 …

Datum: 12 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
11
feb

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar …

Datum: 11 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
24
jan

Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd

Föreläsningen fokuserar på barns rättigheter kopplat till socialtjänstens ansvar och beskriver vad ekonomisk utsatthet kan innebära för barn samt hur man kan handlägga försörjningsstöd med beaktande av barnens bästa utifrån aktuellt regelverk. Utbildningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens vägledande handböcker och dokument. Under utbildningsdagen varvas …

Datum: 24 januari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
14
dec

Spridningskonferens En vardag fri från våld – barn och ungas rätt

Hälsokällan

Nu sammanfattar vi Hälsokällans våldsförebyggande projekt i Fyrbodalsområdet 2016-2018, med syfte att förebygga våld och utsatthet bland barn och unga. Projektets mål var att öka kunskapen hos viktiga vuxna om våldets orsaker och konsekvenser, informera om strategier för att förebygga våld och ungas utsatthet för våld samt främja inkludering. Projektet har finansieras …

Datum: 14 december, 2018
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
12
dec

Kommunal förvaltning med serviceskyldighet – aktuell lagstiftning

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar och dess över 1 miljon anställda. Förvaltningslagens förändringar har inneburit en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten …

Datum: 12 december, 2018
Tid: 09:00 - 16:30
Uddevalla
06
dec

Lärträff projektmedarbetare En skola för alla!

Hälsokällan

Lärträff för projektmedarbetare i ESF-projektet En skola för alla. Syftet med träffen är att dela erfarenheter mellan projektenheterna samt öka kunskaper avseende att arbeta med främjande och inkluderande lärmiljöer. Speciellt inbjudna är Åsa Ernestam och Christin Apell som kommer från SKL och pratar om sin bok ”Olika är normen” och arbetet kring främjande och inkluderande lärmiljöer under förmiddagen. …

Datum: 6 december, 2018
Tid: 09:00 - 15:30
Uddevalla
08
nov

Socialpedagoger i skolan Nätverksträffar hösten 2018

Hälsokällan

Under 2016, 2017 och våren 2018 har vi haft flera nätverksträffar för socialpedagoger i Fyrbodalsområdet.  Socialpedagogen har en viktig och unik möjlighet att påverka, stötta och hjälpa barn och ungdomar i deras liv och i skolan. Nu arrangerar Hälsokällan ytterligare 3 träffar under hösten. Teman från tidigare träffar har handlat om allt från skolnärvaro till utmaningar/problem i …

Datum: 8 november, 2018
Tid: 08:30
Uddevalla

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?