Avslutade projekt

Här hittar du länkar till nyligen avslutade projekt. Vill du veta mer om dessa projekt eller andra äldre projekt är du välkommen att kontakta någon av våra teamchefer.

Barns integritet i skolan och förskolan

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Under år 2019 och 2020 beviljades kommunalförbundets verksamhet Hälsokällan projektmedel från Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götalandregionen för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig integritet.
Två skrattande kvinnor och en skrattande man sitter vid ett bord med två laptops.

Collegesamverkan VG Colla

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Projektet har haft som syfte att utveckla och kvalitetssäkra de båda collegeformerna Teknik- och Vård och omsorgscollege samt se på förutsättningarna för att starta ett college för gröna näringarna.

Fenixz

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Fokus verksamhetsutveckling Förändringsledning. Agilt ledarskap. Komplexitetskunskap. Förbättringsarbete.

Fossilfri gränsregion 2030

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo ska tillsammans bli världens bästa gränsregion för fossilfria transporter.

Hållbar besöksnäring i Väst

Projektperiod: 2020-10-01 - 2023-08-31
Projektet handlar om att tillsammans med tio kommuner utveckla näringen så att den blir mer hållbar utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Projektet ska arrangera digitala föreläsningar, coaching-insatser i grupp, anordna hackatons och lokala träffar för besöksnäringens aktörer.

Kompetensbaserad regional analys – KOBRA

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Syftet med projektet har varit att etablera lokala plattformar, med regional och transnationell samordning, där utbud och efterfrågan möts för att uppnå strategiskt kompetensförsörjning som skapar tillväxt med fokus på industriteknik och besöksnäring.

Scandinavian Science Cluster

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
I projektet har ungdomarna stått i centrum där målet varit att öka teknikintresset och den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

Tillverka i trä

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Projektet Tillverka i trä innebär en satsning på 19 miljoner kronor för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland.

Tur&Retur

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Hållbara resor mellan land och stad” arbetade Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.

Vad ska jag bli när jag blir stor?

Projektperiod: 2021-01-01 - 2023-03-31
Tillsammans med ett antal medverkande skolor i Fyrbodalsregionen utvecklas bland annat ett material som kan användas i skolan för att utmana traditionella studie- och yrkesval.
En ung kvinna framför en vägg med graffitti.

Vi-projektet

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Projekt hjälpte unga till utbildning och arbete.

Processtöd Fullföljda studier

Projektperiod: 2020-06-01 - 2022-12-31
Hälsokällan stödjer skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med att systematisera skolors arbete med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas primärt till skolenheter som har elever i årskurs 7-9 och i årskurs 5 och 6.

Samverkansplattform biomarina näringar

Projektperiod: 2021-06-01 - 2023-10-31
Havets resurser kan vara en källa till hållbara och hälsosamma livsmedel, biologiska substanser samt nya biobaserade material och bränslen. Västsverige har redan en stor del av landets befintliga marina företagande, här finns en god grund att bygga vidare på och stötta framväxten av nya företag och affärsidéer.

Våra Rum

Projektperiod: 2024-06-16 - 2024-06-16
Våra Rum är ett pilotprojekt med målet att skapa fler attraktiva livsmiljöer i Fyrbodalsregionen.
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/titti-andersson-2022-300x300.jpg

Titti Andersson

Biträdande Förbundsdirektör
Telefon: 0522-44 08 54

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?