Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd

Datum: 2019-01-24
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Hotel Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 650 kronor inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.

Föreläsningen fokuserar på barns rättigheter kopplat till socialtjänstens ansvar och beskriver vad ekonomisk utsatthet kan innebära för barn samt hur man kan handlägga försörjningsstöd med beaktande av barnens bästa utifrån aktuellt regelverk. Utbildningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens vägledande handböcker och dokument. Under utbildningsdagen varvas teoretiska utgångspunkter med diskussioner kring innehållet och deltagarnas egna reflektioner.

Ur innehållet

  • Ekonomiskt bistånd och god kvalitet
  • Socialnämndens ansvar för barn – ett gemensamt ansvar
  • Barnrättsperspektivet, barns bästa och barnperspektiv – vad innebär det?
  • Ekonomisk utsatthet för barn
  • Hur synliggörs barnens behov i utredning kring försörjningsstöd?
  • Att beakta barnets bästa
  • Dokumentationsregler
  • Relevanta rättsfall

Målgrupp
1:e socialsekreterare, socialsekreterare, chefer.

Utbildare
Hannah Kejerhag Oldenmark är auktoriserad socionom och har erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg från flera olika kommuner och verksamheter.

Anmälan
Anmälan sker senast den 21 december. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Det finns platser kvar!

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?