Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Datum: 2021-09-30
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 5 000 kronor inklusive för- och eftermiddagsfika samt lunch. Moms tillkommer

Syfte
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI.

Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder in deltagarna till att vara delaktiga, aktiva och engagerade.

Fortlöpande under utbildningen görs kopplingen till deltagarnas arbetsvardag och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, bl.a. i kombination med andra arbetssätt och metoder som förekommer redan idag.

Datum och plats
30 september, 1 oktober och 4 november
Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla

Målgrupp
Kursen vänder sig till personal som möter människor i sitt arbete som är i behov av att genomföra en förändring av något slag. Personal som arbetar inom exempelvis missbruksvård, övrig socialtjänst eller annan vård och behandling, där gott samarbete och motivationsarbete är viktigt, är välkomna!

Föreläsare
Dick Ullerteg, handledare, folkhälsovetare och leg. sjuksköterska. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT.

Innehåll
Dag 1 och 2
MI-introduktion, bakgrund och teoretisk förankring. Vi ägnar tid och förhållningssättet, processer i MI samt motivation och förändringstal. Träning på kommunikationsfärdigheter och strategier i MI.

Dag 3
Repetition och fortsatt lärande med hjälp av hemuppgiften. Ytterligare träning på kommunikationsfärdigheter och fokus på att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd.

Hemuppgift mellan dag 2 och 3
Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på Motiverande samtal genom en skriftlig övning. Alla deltagare får individuell och skriftlig feedback av utbildaren på hemuppgiften.

Anmälan
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 30 augusti. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?