FoU-Socialtjänst Fyrbodal

FoU-Socialtjänst Fyrbodal verkar för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Fyrbodals kommuner.

Vi driver utvecklings- och forskningsbaserade projekt i form av:

 • Forskningscirklar
 • Följeforskning, praktiknära forskning
 • Implementeringsstöd
 • Innovationsstöd
 • Kompetensförsörjningsplaner
 • Metodstöd
 • Utredningsuppdrag

Vi ger stöd genom konsultation i frågor om:

 • Att skriva uppsatser
 • Brukarmedverkan
 • Etiska dilemman
 • Samverkan med forskare och akademin
 • Systematisk uppföljning, Öppna Jämförelser
 • Utformning av enkäter och utvärderingar
 • Framtagande av kunskapsöversikter

Vi kommunicerar:

 • Forskningsresultat i FoU caféer och seminarier om:
  Nya forskningsrön
  Praktisk tolkning av forskningsresultat
 • Omvärldsbevakning

Vi samverkar med:

 • Högskolan Väst och andra lärosäte
 • Andra FoU Välfärdsenheter

FoU-Socialtjänst styrs av socialcheferna. FoU-verksamheten startade hösten 2009 och utgår från fyra av socialtjänsten formulerade uppdrag. Målen finns beskrivna i vår verksamhetsplan

FoU-arbetet drivs i nära samverkan med verksamhetsföreträdarna i tre FouRum:

 • vård och omsorg
 • individ och familj
 • funktionshinder/socialpsykiatri

Kontaktpersoner

Ulrika Hernant

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/ulrika_hernant-150x150.jpg

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?