Ledarskapsprogram Nära vård för tjänstepersoner och förtroendevalda

Datum: 2023-08-29 - 2023-11-23
Plats: Digitalt, Digitalt

Ett program som omfattar fyra seminarier med arbetsuppgifter mellan dessa tillfällen.Datum: 29 augusti 2023 – 23 november 2023
Plats: Digitalt
Kostnad: 1000 kronor per deltagare. Programmet bekostas delvis av nationella medel för omställningen till Nära vård.
Sista anmälningsdag: 1 augusti 2023

Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagen behov är stort. En central del av denna utveckling är omställningen till Nära vård. Den är nödvändig för att klara välfärdens utmaningar och utmanar våra nuvarande sätt att styra och leda.

Innehåll

KR erbjuder en nationell arena för dialoger och gemensamt lärande över huvudmannaskapsgränserna. Programmet erbjuder också kunskapspåfyllnad från några av landets bästa föreläsare inom områden som systemledning och systemeffektivitet, hur vi säkrar vinster i omställningen och hur vi blir ännu bättre på att leda i komplexitet.

Gemensamt utforskar vi möjliga vägar framåt och navigerar i högsta tjänsteledningens roll i omställningen.

Material och program kommer att skickas ut senast 7 dagar före varje tillfälle. Länken till sändningarna skickas ut ett par dagar innan.

Målgrupp

  • Chefer och ledare inom vård och omsorg, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande i kommuner och regioenr med uppdrag att leda omställningen.
  • Personer som arbetar med innehållet i högre eller verksamhetsförlagd utbildning.
  • Förtroendevalda med heltidsuppdrag eller som ingår som ledamöter i presidier inom vård och omsorg i kommuner och regioner som har i upppdrag att leda omställningen.

Kursdatum

Seminarium 1: Att formera sig
29 augusti klockan 14.00-17.00

Seminarium 2: Internationell utblick
19 september klockan 15.00 – 16.30

Seminarium 3: Att komma i görande
18 oktober klockan 14.00 – 17.00

Seminarium 3: Att bli uthålliga
23 november klockan 14.00 – 17.00

Läs mer här.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?