Suicidprevention

I Sverige sker ungefär 1 500 självmord varje år. Flest äldre tar sitt liv medan självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15 – 24 år. Självmordsförsök är vanligast bland kvinnor medan mer än dubbelt så många män fullbordar självmord. Suicidforskare har länge påpekat vikten av att jobba preventivt och sedan 2020 satsas det medel från nationellt håll.

Kommuner kan i slutet av året rekvirera medel av Fyrbodals kommunalförbund för suicidpreventiva aktiviteter under året. Socialcheferna i Fyrbodal beslutade under 2022 att satsa kvarvarande medel på en processledare suicidprevention, som ska stötta i kommunernas arbete. Jolin Sewén jobbar sedan i höst som processledare för suicidprevention för att stötta kommunernas arbete från hösten och under 2023.

Artikel om suicidprevention i Fyrbodal – Att välja livet

Konferens om att förhindra självmord

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för konferenser som hålls vid flera tillfällen under våren.

Huvudtalare är Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. På uppdrag av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) vid Karolinska Institutet har Daniel varit projektledare för Aktion Livräddning, utformat som en heldagsföreläsning om självmordsförebyggande arbete.

Suicide Zero, SPIV (Suicidprevention i Väst) och SPES (Suicidprevention efterlevandestöd) kommer vara på plats och presentera sina verksamheter.

Konferensen ges den 26 april i Uddevalla (Bohusläns museum)
samt i Mellerud den 27 april (Kulturbruket) kl. 9 – 16.15. Kaffe och registrering från 08.30.
Vi bjuder på lunch och fika.

Vi kommer även anordna onlinetillfällen med Daniel Frydman den 18 april, 19 april och 20 april, kl. 09.00 – 15.00.

Anmälan:

Onlineföreläsning den 18 april kl. 09-15
Onlineföreläsning den 19 april kl. 09-15
Onlineföreläsning den 20 april kl. 09-15

Konferens den 26 april Uddevalla
Konferens den 27 april Mellerud

Kontaktpersoner

Jolin Sewén

Processledare Suicidprevention
Telefon:0522-440863
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0721-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?