Handledning av familjehem – teorier, metoder och praktisk tillämpning

Datum: 2022-03-24 - 2022-03-25
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla, Sverige

24 – 25 mars 2022

Två dagars utbildning med teori kopplat till vardagsarbetet som familjehemssekreterare.

Familjehemmens behov av utbildning, fortbildning och handledning ska tillgodoses av den placerande socialnämnden, som enligt Socialtjänstlagen bland annat har skyldighet att ge den som vårdar barn de råd, det stöd och den annan hjälp som behövs.

Utbildningskonceptet grundar sig på synsättet att handledning av familjehem sker i dialog, som samtidigt ska fungera som arbetsledning av familjehemmet. Utbildningen bidrar med handfasta och användbara redskap för handledning av familjehem genom kunskap och strategier för det goda ledarskapet, och om samtals- och inlärningsstrategier. Utbildningen redogör för vardagliga begrepp som utgör grunden för strukturerad handledning. Med hjälp av lättbegripliga och användbara verktyg kan handledaren snabbt bli konstruktiv och bekväm i sin roll.

Teoretisk bas för utbildningen är dynamisk psykologi med fokus på transaktionsanalys. Det finns även inslag från KBT och pedagogik, samt teorier om ledarskap och grupprocesser.

Utbildningens uttalade mål är att familjehemssekreterare direkt efter genomförd utbildning ska kunna fungera som trygga och kompetenta handledare av familjehem.

Här kommer du till inbjudan

 

Eller klicka på ”Anmäl dig här! ovan

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?