Fullföljd utbildning och skolutveckling

Det finns många skäl till varför det är viktigt att elever fullföljer sina studier. För ungdomar ger det en bra start i vuxenlivet, förutsättningar för god hälsa, för vidare utbildning och framtidstro. Fullföljda studier ger kompetens, personlig utveckling och självförtroende. Att fullfölja sina studier från grundskola och gymnasieskola, eller sfi och komvux, är ofta är en förutsättning för att få jobb, och en förutsättning för att arbetslivet ska kunna rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.  

Arbetet med att stötta kommunernas arbete med fullföljd utbildning handlar om såväl individens som samhällets behov och intressen, och involverar därför flera verksamheter på Fyrbodals kommunalförbund.  

Avdelningen för kompetensförsörjning arbetar med att bidra till kompetensutveckling och förbättringsarbete på vetenskaplig grund och att skapa forum och mötesplatser för skolans professioner, utifrån de kommunala huvudmännens behov. Det kan exempelvis handla om utbildningssektorns kompetensförsörjning, om stärkande av styrkedjan och ledarskapet eller om fullföljd utbildning.  

Västra Götalandsregionen satsar långsiktigt på fullföljda studier genom en kraftsamling, en av fyra i Västra Götalandsregionens Regionala utvecklingsstrategi. Inom kraftsamlingen har fyra delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier byggts upp för att ska skapa förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete med fullföljda studier. Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal är organiserad under avdelningen för Välfärdsutveckling

Verksamheten Hälsokällan inom Fyrbodals kommunalförbund syftar till att främja barns och ungdomars hälsa och goda uppväxtvillkor. Verksamheten har fullföljda studier som ett av sina fem fokusområden och är organiserad under avdelningen för Välfärdsutveckling. 

Alla verksamheter som på något sätt arbetar med fullföljda studier inom förbundet samarbetar för att få ut mesta möjliga av resurserna. Det innebär ett samarbete mellan avdelning Välfärd och avdelning Kompetensförsörjning när det gäller kompetensutvecklingsinsatser för skolprofessioner.  

Kontaktpersoner

Linnea Lindgren

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440866
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0747-150x150.jpg

Elisabeth Hansson

Strateg Fullföljda studier
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/elisabeth-hansson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?