Elektrifiering och energiförsörjning i Fyrbodal

Frågorna kring elektrifiering och energiförsörjning är många. Kommer elen att räcka? Hur kan vi bättre utnyttja den el som redan produceras och hur kan vi producera mer fossilfri el och energi?

Laddade frågor som var huvudtema när en konferens om elektrifiering och energiförsörjning nyligen hölls av Fyrbodals kommunalförbund och Energikontor Väst.

Flera föredragshållare med skilda perspektiv talade om hur utmaningarna ser ut framåt i Fyrbodal för kommuner, region och näringsliv.

– Ur ett delregionalt perspektiv har vi ju förutsättningar och möjligheter att hjälpa våra kommuner att jobba över kommungränserna. Känns jätteviktigt att vi klarar den här utmaningen tillsammans, säger förbundsdirektör Anna Lärk Ståhlberg.

Den kanske största utmaningen står näringsliv och industri för som behöver göra genomgående förändringar i att möta klimatmålen och samtidigt också bli garanterad den energi som behövs.

– Behovet till 2030 är 15 Terawattimmar i ny elproduktion och en hel del effekt kopplat till det, säger Fredrik Dolff, regionutvecklare förnybar energi, Västra Götalandsregionen.

Här menar han att vindkraften spelar en stor roll.

– När det kommer till ökad elproduktion så är det vindkraft, landbaserad och havsbaserad, som är nyckeln.

Just nu är fyra havsbaserade vindkraftsparker utanför västkusten i olika planeringsstadier.

– Fördelen med havsbaserad vindkraft är att vi har vindförhållanden som är mycket starkare, vilket gör att vi får ut mer av samma typ av installation som landbaserad vindkraft, säger Magnus Hallman, vd Freja Offshore.

Men samtidigt finns det också målkonflikter, inte minst med fiskerinäringen. Ingemar Berglund, utredare, Sveriges Fiskares Producentorganisation är tveksam till hur processen har skett hittills.

– Vi vill ju inte ha vindkraftsparker på våra bästa fiskeplatser, men nu har ju de projekterade parkerna hamnat just där och det är väldigt olyckligt. Det kommer vara helt omöjligt att tråla i vindkraftsparkerna.

Målkonflikter är en av de stora utmaningarna där Anna Lärk Ståhlberg är övertygad om att Fyrbodals kommunalförbund kan göra skillnad.

– Vi vet att det finns målkonflikter men om vi identifierar dem som finns och lägger dem på bordet och börjar att diskutera dem så är jag övertygad om att vi kommer att hitta lösningar som skapar förutsättningar för att vi i Fyrbodal kan ställa om tillsammans.

Konferensen avslutades med ett samtal mellan förtroendevalda från Fyrbodals respektive Skaraborgs kommunalförbund om vikten av samarbete kring energiförsörjningen, inte bara mellan kommuner utan också mellan förbunden i Västra Götaland.

 

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Strateg Näringsliv och energi
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?