Livet, kroppen och kärleken!

Datum: 2020-09-23
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla, Sverige
Arrangör: Hälsokällan
Pris: 300 kr/deltagare som kommer från regionala verksamheter eller kommuner som har avtal med Hälsokällan. Kommuner med avtal är; Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Uddevalla och Vänersborg. Övriga betalar 900 kr/deltagare.
Information.: Anmälan senast 13 september 2020 via vår anmälningslänk!

Utbildning om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i 10-13-årsåldern. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer har sedan 2011 fått en större plats och inkluderas i fler kurs- och ämnesplaner i grundskolan. Utöver innehållet i dessa är också arbetet kring normer, jämställdhet delar som ingår i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag. Det blir därmed allas ansvar som är yrkesverksamma på en skola. Både i undervisning, men samtidigt även på raster, i matsalen o s v.

I puberteten förändras kroppen, nya känslor och nyfikna frågor om kärlek och sexualitet väcks. Hur svarar du på elevernas frågor och vilka kunskaper behövs i mötet med dessa förändringar och nya tankar? Sexualiteten angår alla människor oavsett ålder. Alla barn och ungdomar har genom alla årskurser rätt att få undervisning som är anpassad efter mognad, som fångar upp nyfikenhet, frågor och problem som är aktuella just då

Målet med utbildningen är att öka kunskaper hos lärare, elevhälsopersonal för att kunna undervisa samt göra eleverna delaktiga i denna kring frågor om pubertetsutveckling, relationer och sexualitet för 10 till 13-åringar.

Därför ska du delta

  • Du får en ökad kunskap om hur du kan arbeta med sexualitet, jämställdhet och samlevnad i undervisningen.
  • Du får en ökad kunskap om perspektiv och arbetssätt som är centralt för områdets kvalitet.
  • Du får möjlighet till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring sexualitet, jämställdhet och samlevnad i undervisningen.

Vad

I den första delen får du möjlighet att lära dig mer om skolans sex- och samlevnadsuppdrag. Du kommer också få en bild av vad elever tycker om undervisningen samt vilka framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter i sin granskning av sex-och samlevnadsundervisningen.

Den andra delen ger dig kunskaper om inkluderande undervisning, sexualsyn samt begrepp som rör sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck.

I den tredje delen får du ta del ämnesspecifikt material som är kopplat till området identitet, sexualitet och jämställdhet. I detta avsnitt ingår ett moment av olika metoder
Utöver ämnesfördjupningen kommer du också att få ta del av viktiga perspektiv för att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det handlar bland annat om vikten av elevdelaktighet och att föra samtal med eleverna.

Den sista delen av kursen handlar om samverkan kring sex- och samlevnadsuppdraget. Bland annat ges några exempel på hur det ämnesövergripande arbetet kan planeras på skolan. Andra perspektiv som tas upp är hur lärare kan ta tillvara elevhälsans kompetens och hur ni kan samverka med externa aktörer.

Utbildningen utgår från en mängd olika material. Bland annat Nathalie Simonssons prisbelönta bok; ”Världens viktigaste bok. Om kroppen, känslor och sex” och hennes handledning ”Världens viktigaste handledning, om kroppen, känslor och sex”.

Utbildningen utgår även från Skolverkets material. ”Sex och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år” samt materialet Sex och samlevnadsundervisning – en introduktion.

Kontaktpersoner

Anne-Sofie Skälegård

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/anne-sofie-skalegard-webb-150x150.jpg

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?