Projekt vi stödjer

Här hittar du information om aktuella projekt och förstudier som beviljats utvecklingsmedel/tillväxtmedel av Fyrbodals kommunalförbund.

AiR – På väg 45

Projektets syfte: att stärka det lokala konst- och kulturlivet i och kring de tre medverkande kommunerna och deras konsthallar att göra den samtida konsten mer tillgänglig och relevant för fler målgrupper att anlita lokala konstnärer i projektet att stärka de kommunala konsthallarnas roll lokalt och i delregionen Fyrbodal.

Projektperiod: 2021-12-01 – 2024-05-31
Sökande: Åmåls kommun

Arena Skog

Arena skog är ett projekt med syfte att skapa en neutral Arena för samverkan mellan aktörer inom den gröna bioekonomin. Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag men också etablera forskning utifrån de specifika utmaningar som finns i länet, ska Arena Skog både höja kunskaper hos företagare och …

Projektperiod: 2023-01-01 – 2025-12-31
Sökande: Gröna Klustret Nuntorp ekonomisk förening

Besöksnäring 2.0

Tekniksprång, pandemi och klimatförändringar utmanar besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna. Med upplevelsen i fokus vill vi med detta projekt utforska området kultur, besöksnäring, digitalisering och hållbarhet. Vi kommer i projektet att satsa på att utveckla platsbaserade digitala kulturupplevelser kopplade till lärande och kompetensutvecklande aktiviteter i samverkan med universitet, …

Projektperiod: 2023-01-01 – 2025-12-31
Sökande: Svinesundskommittén

Främjande av entreprenörsskapet genom socialt företagande (ASF)

Drygt 40 personers arbete är i riskzonen, då tidigare stöttning från samordningsförbund upphört, och de inte är fullt rustade att klara sig helt på egen hand. En långsiktigt hållbar struktur behövs. Projektet består av tre insatser som ska gynna hela Fyrbodal, där företagandet är ett verktyg för att skapa jobb …

Projektperiod: 2023-03-15 – 2023-12-31
Sökande: Coompanion Fyrbodal ekonomisk förening

go:LEIF

Sverige och Norge har tillsammans över en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton/år – plus miljöskadliga ämnen. Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Skagerrakregionen har med sin utpräglade fritidsbåtskultur, många hamnar, …

Projektperiod: 2023-03-01 – 2025-12-31
Sökande: Innovatum Science Center

Hybridundervisning

Aktuella undersökningar och statistik visar att antalet elever på vuxenutbildningar i våra kommuner sjunker, lika så utbildningsnivån, samtidigt som andelen personer på arbetsmarknaden är konstant. Med marknadens nya förutsättningar och behov, behöver utbildningar ställas om att tillfredsställa dessa behov att vi kan lyfta vår utbildningsnivå, se till att vårt arbetsliv …

Projektperiod: 2021-06-01 – 2023-12-31
Sökande: Sotenäs kommun

Industry in west

Industry In West stödjer SME att ställa om till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förutsättningar i omvärlden. Företagen coachas att ta steg i mognadstrappor inom resursoptimering, cirkularitet, energi och digitalisering för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Projektet arbetar med sammanlänkade arbetspaket mellan områdena, så att deltagande bolag ser helheter, inte …

Projektperiod: 2023-08-01 – 2026-11-30
Sökande: IUC Väst AB

Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden

Projektet ska leda till att Wargön Innovation blir en väletablerad aktör i innovationssystemet och vara med och bidra i omställningen till en cirkulär bioeknomi och till konkurrenskraft och nya jobb med koppling till västsvenska styrkeområden. Syftet är också att kunna erbjuda attraktiv infrastruktur för små och medelstora företag och start-ups …

Projektperiod: 2023-04-01 – 2026-03-31
Sökande: Wargön Innovation AB

Kompetenslyft hållbara affärsmodeller

Projektet Kompetenslyft hållbara affärsmodeller ska främja en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i Fyrbodalsregionen genom att stärka kompetensförsörjning, innovation och hållbarhet i regionens företag och kommuner. Projektet ger möjlighet för företag att mappa sin verksamhet gentemot Agenda 2030 och globala målen, inventera sina kompetensbehov för att förverkliga identifierade möjligheter, utbilda sin …

Projektperiod: 2024-01-01 – 2025-12-31
Sökande: Holohouse ekonomisk förening

Långedsmodellen

Mötesplats Steneby arbetar för att det ska vara möjligt att leva och arbeta med kultur på landsbygden i Dalsland. Ett av sätten vi vill göra det möjligt på är att låta alla de positiva verkningar kulturklustret i norra Dalsland haft på bygden smitta av sig även till övriga Dalsland. Vi …

Projektperiod: 2022-06-01 – 2023-12-31
Sökande: GU Ventures AB/Mötesplats Steneby

Platåbergens Geopark 2021-2023

Arbetet med att lyfta Platåbergens Geopark och nå Unescos benämning Global Geopark har pågått under flera års tid. Kvalitetsstämpeln är ett bevis på att landskapet är värt att uppmärksammas internationellt och skulle vara den första i sitt slag i Sverige. Syfte att bli godkänd som en Unesco Global Geopark och …

Projektperiod: 2021-01-01 – 2023-12-31
Sökande: Grästorp Kommun

Processledning Skogsprogrammet Västra götaland

Under 2022 har en första fas i arbetet med att utveckla processledning och verksamhetsplan för genomförande av skogsprogrammet genomförts av Innovatum Science Park och Johanneberg Science Park. Uppdragsgivare och finansiär av aktiviteterna har varit styrgruppen för Skogsprogram Västra Götaland. Styrgruppen har godkänt verksamhetsplanen vilken förutsätter en utökad finansiering för att …

Projektperiod: 2023-09-01 – 2025-08-31
Sökande: Innovatum Science center AB

Syvonline.se

Syvonline.se vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor eller har en annan yrkesroll som stöttar personer i deras studie- och yrkesval. På hemsidan kan du hålla dig uppdaterad inom området samt hitta metoder att använda i undervisning och vägledningssamtal. Syvonline är en informations- och resursplattform för …

Projektperiod: 2024-05-21 – 2024-05-21
Sökande:

Upplevelsenäring, Kultur och besöksnäring i samverkan

Projektets mål är att öka attraktionskraft och tillväxt i upplevelsenäringen. För att åstadkomma detta ska projektet: stärka nya utvecklingsmöjligheter för kultur- och besöksnäring öka förståelse bland offentliga aktörer för upplevelseindustrins betydelse stärka tillväxt av hållbar upplevelseproduktion genomföra kompetensöverföring över gränsen. Målgrupp är aktörer inom kultur- och besöksnäring, det vi kallar …

Projektperiod: 2023-01-01 – 2025-12-31
Sökande: Innovatum Science center

VEGO

Projektet ämnar öka antalet hållbara etableringar som kraftigt bidrar till att öka innovationskraften, omställningstakten och efterfrågan hos regionens små- och medelstora företag utifrån regionens strategi för smart specialisering (detsamma som VGRs program för den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften) Projektet leds av Västra Götalandsregionen. De fyra delregionerna, projektparterna, arbetar i olika …

Projektperiod: 2023-09-01 – 2026-12-31
Sökande: Miljö- och regionutvecklingsnämnden
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/michael_johansson-1.jpg

Michael Johansson

Chef regional utveckling
Telefon: 0522 - 440843
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-wolff-2022-300x300.jpg

Maria Wolff

Chef för kompetensförsörjning

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?