Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

Datum: 2019-11-25
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Hotel Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

 

21 oktober 2019 – grundkurs om barnkonventionen

25 november 2019 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen


Om föreläsaren
Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på en barn- och utbildningsförvaltning. Nu arbetar hon som utvecklingsledare och barnrättsjurist på barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Hon är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna.

Innehåll dag 1, grundkurs:
Under utbildningen kommer du att få kunskap om barnkonventionens innehåll och hur artiklarna ska tolkas för att användas som en helhet i olika frågor. Begrepp så som barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv beskrivs och diskuteras för att du ska få en förståelse för hur beslut kan grundas med barnets bästa som mål. Exempel på metoder för att på ett konkret och strukturerat sätt öva på hur kan implementera de fyra grundprinciperna och barnkonventionens barnsyn i din verksamhet kommer att presenteras.

Mål dag 1:

Ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och vilka konsekvenser de bör få. Inspiration och övningar för att lyckas med utvecklingsarbetet.

Innehåll dag 2, implementering:
Barnkonventionen är från 1 januari 2020 en del av svensk lag. För att det ska få betydelse måste ett implementeringsarbete genomföras. Utbildningen ger dig ny kunskap om arbetet med barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa både på övergripande nivå och på individnivå.

Mål dag 2:

Konkreta verktyg för implementering av barnkonventionen samt stöd i att upprätta en handlingsplan.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som arbetar direkt eller indirekt med barn i kommunal verksamhet, till politiker, ledning och annan personal som har ett arbete där barn berörs.

Kostnad
1 900 kronor/deltagare och kurs inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.

Anmälan
Anmälan sker senast den 1 oktober. Det finns platser kvar. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

ANMÄLAN TILL FÖRDJUPNINGSKURSEN 25 NOVEMBER

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?