Inspirationsdag – Arbetsdelning i praktiken

Datum: 2020-02-19
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla

Arbetsdelning i praktiken

Breddad kompetensförsörjning, fler vägar in och funktionen ”serviceassistent” inom verksamhetsområde funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg.

På initiativ från representanter i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri och FoU-rum vård och omsorg gästar Peter Lidström från Skövde oss den 19 februari kl. 9.00 – 12.30.

Inspirationsdagen är ett led i det pågående arbetet med kompetens, titulatur, kompetensutveckling och rekrytering.

Syfte
Syftet med dagen är att utifrån tankar och erfarenheter av ”Arbetsdelning i praktiken – breddad kompetensförsörjning, fler vägar in och funktionen serviceassistent” diskutera hur vi kan hålla en hög kvalitet på våra verksamheter och en hög kompetens hos personalen samt använda dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett led i det kan vara någon form av arbetsdelning, nya funktioner såsom exemplet ”serviceassistent”. Detta då utan att fragmentisera det stöd som är beviljat (LSS, SoL, HSL). Det kan således handla om att tillskapa nya tjänster/funktioner för det som inte är brukarnära och inte är biståndsbedömda insatser. Det vill säga, andra arbetsuppgifter som behöver utföras i våra verksamheter och som någon annan funktion med en annan kompetens kan utföra. Utöver att befintlig personal då skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt, kan dessa nya tjänster/funktioner vara passande för personer som idag finns i våra verksamheter, att det blir ett led för dem på deras väg mot ett vanligt lönearbete och inte blir kvar i daglig verksamhet, men också för andra personer som kanske idag står längre bort från arbetsmarknaden av olika skäl.

Upplägg av dagen
Från 08.30 Kaffe/te och smörgås

09.00 – 12.00 Presentation och gemensam diskussion

12.00 – Gemensam lunch för de som vill och har anmält sig till det

Beskrivning av Peter Lidström och det arbete han ska berätta om.
Peter Lidström har en bakgrund som chef bl.a. från Försäkringskassan, Samhall och arbetsmarknadsenheter inom kommunal verksamhet. Han arbetar sedan 2016 som utvecklingsledare vid arbetsgivarenheten, Skövde kommun inom uppdraget ” Breddad kompetensförsörjning”. Sedan september 2019 arbetar han även som delprojektledare i ett nationellt projekt vid namn ” Fler vägar in” som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med detta projekt är att göra det möjligt att skapa fler vägar in i välfärdsjobben för personer med funktionsnedsättning och även andra personer som har en något längre väg till arbete. I projektet ingår kommunerna Hudiksvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Karlskoga, Skövde, Borås och Falkenberg. Projektet bygger på lokal samverkan mellan HR-avdelningar, arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedling och fackliga organisationer. På nationell nivå finns även myndigheten för delaktighet (MFD) representerade. Peter kommer att presentera projektet ” Fler vägar in” och bl.a. informera om metod, resultat och utmaningar. Han kommer också att berätta om hur de i Skövde arbetat med funktionen ”serviceassistenter”, den utbildningen som man satt samman för dessa funktioner samt den följeforskning som bedrivits på temat ”arbetsdelning i praktiken”.

För vem
Representanter i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri samt FoU-rum vård och omsorg.

Tid
19 februari 2020, kl. 09.00 – 12.30 (avslutar med gemensam lunch)

Plats
Fyrbodals kommunalförbund, Riverside Uddevalla Lokal: OBS! Ny lokal: Dejen

Kostnad
Dagen är kostnadsfri, FoU Socialtjänst står för kostnaderna

Anmälan
Sista dag för anmälan är den 13 februari. Begränsat antal platser (25 platser) Först till kvarn gäller.
På anmälan ange om du kommer att äta lunch med oss eller inte.
Anmälan är bindande och uteblir du kommer du att faktureras 500 kronor.

Tillgänglighet
För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Frågor
Maria Klamas, maria.klamas@fyrbodal.se eller Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lis-palm-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?