INSTÄLLD – Förbättrad dokumentation

Datum: 2019-10-07 - 2020-03-23
Tid: 08:00 - 12:30
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 500 kronor per deltagare inkl. fika. Moms tillkommer

Välkommen till webbutbildning
Förbättrad dokumentation

 

Detta är en webbutbildning som har tagits fram för att sprida resultatet av SKL:s utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation inom sociala barn- och ungdomsvården”.

Med förbättrad dokumentation avses mer tidseffektiv, saklig och objektiv dokumentation i journal och i BBIC dokumentationsstöd. Målsättningen är att webbutbildningen ska vara ett stöd för handläggare inom sociala barn- och ungdomsvården att kunna utveckla och förbättra sin dokumentation.

Webbutbildningen består av fyra seminarier som behandlar dokumentation i journal, dokumentation i beslutsunderlag samt dokumentation vid insatser:

7 oktober 2019 – Seminarium 1 – Introduktion och granska dokumentation journal

18 november 2019 – Seminarium 2 – Följa upp dokumentation i journal och granska dokumentation i beslutsunderlag

27 januari 2020 – Seminarium 3 – Följa upp dokumentation i beslutsunderlag och granska dokumentation av insatser

23 mars 2020 – Seminarium 4 – Följa upp dokumentation av insatser och avslut

För samtliga datum gäller tiden 8.00-12.30. Utbildningen ges 08.30-12.00. Förmiddagsfika ingår.

Lokal:
Fyrbodals kommunalförbund, lokal: Dalsland, Museigatan 2, Uddevalla.

Målgrupp:
Socialsekreterare inom barnavården

Upplägg och förberedelser:

– Varje seminarium består av genomgångar av aktuella föreskrifter, övningsinstruktioner för hur ni granskar er egen dokumentation, samt instruktioner för nya sätt att dokumentera.

– Seminarium 2-4 inleds även med en uppföljning av det ni gjort sedan det senaste seminarietillfället.

– För seminarium 1-3 behöver ni avsätta minst en halvdag för respektive seminarium och för seminarium 4 ca två timmar.

– Vi rekommenderar att ni ser seminarierna med minst två månaders mellanrum för att ni ska få tillräcklig tid att pröva respektive moment. Utse en seminarieledare som ansvarar för upplägget hos er.

– Det är bra om så många som möjligt från arbetsplatsen deltar. Vid gruppdiskussionerna är det bra om man är grupper om max 6 pers.

– En förutsättning för att ni ska kunna genomföra övningarna som presenteras i filmerna är att ni i förväg tagit fram material och har detta med er när ni ser filmerna.

Anmälan:
Anmälan sker senast den 6 september. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?