Översynen av yrket personlig assistans

Datum: 2019-05-27
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Högskolecentrum, Östergatan 18 A, Uddevalla
Pris: Kostnadsfritt. Fika ingår


Välkommen till föreläsning och diskussion om översynen av yrket personlig assistans

Lars Lööw, regeringens särskilda utredare, kommer att berätta om den pågående översynen av yrket personlig assistent med fokus på assistenters arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och kompetensbehov. Utredningen ska i början av 2020 lämna förslag som syftar till att goda arbetsförhållanden för personliga assistenter säkras samtidigt som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras. Utredningen är inne en kunskapsinhämtningsfas och därför kommer utrymme att ges för att framföra synpunkter och erfarenheter till utredaren. På det sättet blir det ett unikt tillfälle för de som deltar att faktiskt bidra till utredningens kunskapsunderlag.

Målgrupp
Alla med intresse för funktionshinderområdet, LSS och personlig assistans är välkomna, det kan vara allt från personliga assistenter, enhetschefer, verksamhetspedagoger, politiker med mera.
Föreläsningen ges inom ramen för två uppdragsutbildningar som Fyrbodals kommunalförbund köpt in och vi öppnar upp möjligheten för er andra att delta på just denna föreläsning.

Platserna är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

Anmälan
Senast 17 maj.

Kontakt
Frågor besvaras av Maria Klamas, maria.klamas@fyrbodal.se


Kort fakta om översynen

Syftet med översynen av yrket personlig assistent är att undersöka hur dessas villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter. Dessutom ska utredaren belysa de personliga assistenternas möjligheter till introduktion, information och fortbildningsinsatser och vid behov föreslå åtgärder som leder till förbättringar. Detta är viktigt inte bara för assistenterna utan i förlängningen också för de assistansberättigade.

Utredaren ska bl.a.

− undersöka arbetsförhållandena, inklusive arbetsledningsansvaret, för personliga assistenter samt redovisa om det finns skillnader mellan privata anordnare, kommuner, brukarkooperativ och assistansberättigade som själva anställer sina assistenter,

− undersöka vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses i dag, om det finns skäl för det,

− lämna förslag på åtgärder som syftar till att goda arbetsförhållanden för personliga assistenter säkras samtidigt som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020. Du kan läsa mer om uppdraget via denna länk http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/09/S-2018-08-dir-2018-72.pdf

 

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?