INSTÄLLD – Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Datum: 2019-10-02
Tid: 08:30 - 16:15
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 2 000 kronor per deltagare. I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Information.: Sista dag för anmälan 11 september.

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer?
I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt längre ut i organisationen, har det som tjänsteman i kommunal verksamhet blivit allt viktigare att behärska ekonomi, dess språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används i ekonomiska sammanhang. Känner du en viss osäkerhet kring dessa? Då tillhör du målgruppen för den här kursen. Kursen är framtagen för att ge dig en möjlighet att förbättra och uppdatera kunskaperna om kommunal budgetering, uppföljning och redovisning. Allt för du skall bli bekvämare när du diskuterar och kommunicerar ekonomi med ekonomer, politiker och andra tjänstemän i din organisation.

Målet med kursen
Målet med dagen är att ge dig övergripande kunskap om och förståelse för ett antal grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang som ofta förekommer i kommunal verksamhet. Kursen genomförs i föreläsningsform med utrymme för diskussion och frågor.

Kursledare
Kursen leds av Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner.
Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet.
Han har lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Tid
2 oktober 2019 klockan 08.30 – 16.15.

Plats
Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Musesigatan 2, Uddevalla.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet.
Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare,
kommunikatörer m.m.

Innehåll
När du har genomgått kursen kommer du att:
• Förstå skillnaden mellan en kommun och ett företag och hur det påverkar ekonomistyrningen i kommuner
• Känna till de vanligaste resursfördelnings- och
budgeteringsmodellerna i kommuner och landsting
• Förstå och behärska ”spelet” om kommunens resurser i budgetprocessen
• Känna till hur man följer upp den kommunala ekonomin och vilka fällor man bör undvika
• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Vad är investeringar?
• Hur en kod- och kontoplan fungerar och hur du använder på bästa sätt
• Vad är resultat- och balansräkning och några enkla nyckeltal kopplade till dessa.

Program
08.30 Samling med kaffe

09.00 Inledning
• Vad skiljer en kommun mot ett företag. Hur
påverkar det den kommunala ekonomistyrningen
och redovisningen?

09:30 Budgetering och resursfördelning (Ekonomistyrning)
• Budgetprocessen och budgeteringsmodeller
• Budgetprocessen – mer än bara siffror
• Uppföljning och analys av verksamheten

12.00 Lunch

13.00 Redovisning
• Redovisningens uppgift
• Ekonomiska begrepp
• Investeringar – vad är det?

14.40 Kaffe

15.00 Redovisning fortsättning
• Kod- och kontoplan – vårt instrument för styrning
och uppföljning
• Att tolka en resultat- och balansräkning

16.15 Slut för dagen

Anmälan
Anmälan sker senast den 11 september. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?