Fördjupningsdag ekonomiskt bistånd

Datum: 2019-09-10
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 700 kronor/deltagare inklusive förmiddagsfika. lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar.

Under kursdagen går föreläsaren igenom de villkor som gäller för ekonomiskt bistånd och visar på en struktur för att komma in i rutiner som underlättar handläggningen. På så vis undviks godtyckligt fattade beslut. Myndighetsutövningen blir mer rättssäker, dokumentationen underlättas och hantering av överklagningar blir smidigare.

Kursen ges i föreläsningsform som till stor del bygger på konkreta situationer, domar, JO-utlåtande och (ibland kritiska) resonemang kring dessa. Det är inte inlagt några grupparbeten, utan deltagarna tar under föreläsningens gång upp de frågor som känns aktuella.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar för både erfarna och mindre erfarna handläggare. För att ge utrymme för deltagarnas egna frågeställningar och möjlighet till kunskapsutbyte är antalet deltagare är begränsat till 25 st.

Föreläsare
Föredragshållaren Nils Allan Danielsson har arbetat med ekonomiskt bistånd i drygt tjugofem år, varav tjugo år enbart med rättssäkerhetsfrågor vid handläggningen. Han har dessutom under tio år haft handledning och föreläsningar för kommuner.

Anmälan
Anmälan sker senast den 8 augusti. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?