Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år

Datum: 2020-03-06
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla, Sverige
Arrangör: Hälsokällan
Pris: 300 kr/deltagare för regionanställd personal och personal från kommuner i Fyrbodal med avtal (Dalslandskommunerna, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Vänersborg och Uddevalla). För övriga deltagare kostar kursen 1000 kr/deltagare. Fika för- och eftermiddag ingår i kursens pris. Lunch på egen hand.
Information.: Sista datum för anmälan är 28 februari 2020.

Bild på ungdomar

 

Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område?

Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig som arbetar med ungdomar 13-19 år. Hälsokällan bjuder in till en kursdag för dig som arbetar med barn och ungdomar på högstadiet, i gymnasiet, på fritidsgården eller på ungdomsmottagningen.

 

Målgrupp

Rektorer, lärare, personal inom elevhälsan och personal på fritidsgårdar från Fyrbodals kommuner.

 

Program och plats

Fredagen den 6 Mars 2020 kl 09.00-16.00 på Hälsokällan i Uddevalla.

  • Inledning
  • Varför arbeta med frågor med sexualitet och relationer med 13-19-åringar.
  • Vad skiljer tonåringarna från barn i mellanstadieåldern.
  • Att arbeta inkluderande bortom heteronormen och tvåkönsnormen.
  • Vilka uttryck tar sig sexualiteten i dessa åldrar och vilka frågor har ungdomarna i denna ålder?
  • Hur påverkas självkänslan av den fysiska och psykosexuella identitetsutvecklingen?
  • Hur planera och organisera undervisning och inkludering?

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap om hur du kan arbeta med sexualitet, jämställdhet, och relationer i undervisningen.
  • Du får ökad kunskap om perspektiv och arbetssätt som är centrala för undervisningens kvalitet.
  • Du får möjlighet att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor.

Vad

I denna del får du möjlighet att lära dig mer om skolans sex- och samlevnadsuppdrag. Du kommer också få en bild av vad elever tycker om undervisningen samt vilka framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter i sin granskning av sex-och samlevnadsundervisningen. I denna del reflekterar vi även kring ungdomars gränser, samspel med kopplingar till jämställdhet och normer kring kön och makt med kopplingar till samtyckeslagstiftningen.

Den andra delen ger dig kunskaper om inkluderande undervisning, sexualsyn samt begrepp som rör sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck.

I den tredje delen får du ta del ämnesspecifikt material som är kopplat till området identitet, sexualitet och jämställdhet, som du kan använda i ditt arbete och i undervisningen.
Utöver ämnesfördjupningen kommer du också att få ta del av viktiga perspektiv för att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det handlar bland annat om vikten av elevdelaktighet och att föra samtal med eleverna.

Den sista delen av kursen handlar om samverkan kring sex- och samlevnadsuppdraget. Bland annat ges några exempel på hur det ämnesövergripande arbetet kan planeras på skolan. Andra perspektiv som tas upp är hur lärare och andra personalgrupper kan ta tillvara elevhälsans kompetens och hur samverkan med externa aktörer kan se ut.

Kursledare

Henrik Erlandsson och Anne-Sofie Skärgård med många års erfarenhet av att arbeta med frågor kring sexualitet, relationer och en normmedveten praktik. Ett antal referensmaterial används i utbildningen.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?