Ledarskapsprogram Nära vård för högsta tjänsteledning i kommuner och regioner

Datum: 2023-09-05 - 2023-11-29

Programmet omfattar tre halvdagsseminarie och två länsdialoger och sträcker sig från september till november.

Datum: 5 september 2023 – 29 november 2023
Kostnad: 1000 kronor per deltagare. Programmet bekostas delvis av nationella medel för omställningen.
Sista anmälningsdag: 1 augusti 2023

 

Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagen behov är stort. En central del av denna utveckling är omställningen till Nära vård. Den är nödvändig för att klara välfärdens utmaningar och utmanar våra nuvarande sätt att styra och leda.

Innehåll

SKR erbjuder nu region- och kommunledningar en nationell arena för dialoger och gemensamt lärande över huvudmannaskapsgränserna. Programmet erbjuder också kunskapspåfyllnad från några av landets bästa föreläsare inom områden som systemledning och systemeffektivitet, hur vi säkrar vinster i omställningen och hur vi blir ännu bättre på att leda i komplexitet.

Gemensamt utforskar vi möjliga vägar framåt och navigerar i högsta tjänsteledningens roll i omställningen.

Deltagande

För att delta i programmet bör hela din ledningsgrupp delta, och ni behöver ha representation från både region och kommun från ert län för att kunna arbeta med ert gemensamma uppdrag som omställningen till Nära vård innebär och tillsammans utveckla er systemledning.

Principen först till kvarn gäller.

Målgrupp

Högsta tjänsteledning i kommuner och regioner (funktioner som finns i kommunens respektive regionens högsta ledningsgrupp) till exempel:

  • kommundirektör
  • regiondirektör
  • ekonomichef
  • HR-chef
  • kvalitets- /utvecklingschef
  • kommunikationsdirektör
  • hälso- och sjukvårdsdirektör
  • förvaltningschef för socialtjänst, vård och omsorg och skola

Läs mer här.

Kursdatum

Seminarium 1:  Att formera sin systemledning
5 september klockan 14.00-17.00

Länsdialog 1
2 oktober klockan 16.00-17.00

Seminarium 2: Att komma i görande som systemledning
24 oktober klockan 14.00 – 17.00

Länsdialog 2
6 november klockan 16.00-17.00

Seminarium 3: Att leda systemet tillsammans och bli uthålliga
29 november klockan 14.00 – 17.00

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?