Sexualitet, relationer och jämställdhet- 16 april 2021 – referensgrupp

Datum: 2021-04-16
Tid: 13:00 - 15:30
Plats: Digitalt, Digitalt
Arrangör: Hälsokällan
Pris: Gratis för deltagare som kommer från regionala verksamheter eller kommuner som har avtal med Hälsokällan. Kommuner med avtal är; Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Uddevalla och Vänersborg. Övriga betalar 500 kr/deltagare.
Information.: Anmälan senast 10 april 2021 via vår anmälningslänk!

Referensgrupp om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nyligen meddelade regeringen att Skolverket får i uppdrag att se över kurs- och ämnesplaner.

Denna referensgruppe är för dig som beslutar om och/eller arbetar med frågor som har att göra med jämställdhet, sexualitet och relationer i skolan.

Vi har haft ett antal teman på tidigare träffar. På denna heldigitala träff lyfter vi frågor som:

  • För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Undervisningen i skolan om sexualitet, samtycke och relationer ska förbättras. Men vad innebär detta för skolhuvudmännen? ”Alla elever har rätt till en bra undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade att det finns behov av att stärka undervisningen på området. De förstärkta skrivningarna i läroplanerna som regeringen nu har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Förändringarna omfattar grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Läs mer!
  • Andra nyheter inom området.
  • Erfarenhetsutbyte
  • Hur gick arbetet på Språkintroduktion och hur kommer dessa erfarenheter att spridas och tas tillvara på?

Mycket varmt välkommen att anmäla dig!

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?