Delregional kompetensförsörjning

I Västra Götaland finns fyra kommunalförbund (Boråsregionen, Göteborgsregionen, Fyrbodal och Skaraborg), som också fungerar som delregioner. Dessa arbetar med kompetensförsörjning tillsammans med Västra götalandsregionen. Det görs i form av avsiktsförklaringar mellan region och kommunalförbund, som bland annat innefattar delregionala kompetensråd.  

Avsiktsförklaringen är inriktad på att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Parternas samverkan i kompetensförsörjningsarbetet kan också utmynna i gemensamma prioriteringar och mål för den regionala kompetensförsörjningen.  

I Kompetensråd Fyrbodal möts viktiga aktörer som säkerställer Fyrbodals kompetensförsörjning. Här hanteras gemensamma frågor på en strategisk och övergripande nivå. Aktörerna kommer både från privat och offentlig sektor och representerar arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, lärosäten, folkbildning samt statliga myndigheter med uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet. Kompetensråd Fyrbodal processleds av Fyrbodals kommunalförbund.  

Samarbetet mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen sker genom den strategiska gruppen för samverkan kring regional kompetensförsörjning. Strategiska gruppen bereder frågor gemensamt och säkerställer kunskapsspridning mellan och förankring i alla 49 kommuner och i Västra Götalandsregionen. Tjänstepersoner som ingår i strategiska gruppen, rapporterar till ledningen i kommunalförbunden respektive Västra Götalandsregionen. 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Åsa Karlsson

Kompetensförsörjningsstrateg
Telefon:0522-440867
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/asa_karlsson-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?