Samhällsorientering för nyanlända

Sedan 2016 ingår de flesta av Fyrbodalområdets kommuner i en samverkan för samhällsorientering för nyanlända. Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg är de som har kommunikatörer anställda och genomför kurserna. Fyrbodals kommunalförbund har en samordnande och administrativ roll.

Alla som kommer nya till Sverige har rätt till minst 100 timmars samhällsinformation på sitt modersmål eller annat språk man behärskar väl. Kursen ger en möjlighet att lära hur det svenska samhället fungerar.

Anmälan till kurs görs av handläggare på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, direkt i det administrativa systemet Soda. Det är främst de som deltar i etableringsinsatser som deltar på kurserna i samhällsorientering, men även de som tillhör den så kallade utökade målgruppen, t ex anhöriginvandrare, ska erbjudas att delta.

Utbildningen är gratis för deltagarna och leds av en utbildad samhällskommunikatör. Kursen blandar information med diskussioner. Kurserna genomförs på olika platser i vårt område och målet är att deltagarna inte ska behöva åka långt för att delta. För mindre språkgrupper kan dock kursen hållas i en annan kommun än den som deltagaren bor i.

Det är varje kommuns ansvar att anordna samhällsorientering, något som är en utmaning då kurserna ska genomföras på deltagarnas eget språk. Mot bakgrund av detta inleddes 2016 en samverkan mellan kommunerna enligt en modell där de större kommunerna är utförare av kurserna för samtliga kommuner som ingår i samverkan.

Fyrbodals kommunalförbunds roll i samverkan är ansvar för systemet SODA där administration av kurser och deltagare sker samt att ha ett övergripande ansvar för information, utveckling, kvalitet och utvärdering av verksamheten.

Alla deltagande kommuner i Fyrbodal medverkar i Kommungrupp SO med fyra möten per år då samverkan och strategiska frågor står i fokus. Fyrbodals kommunalförbund och de tre utförarkommunerna träffas varje månad för planering och avstämning. Dessa ingår också i ett regionalt nätverk för SO med regelbundna möten tillsammans med Länsstyrelsen och övriga delregioner i länet.

Mejladress till Samhällsorientering för nyanlända (Fyrbodal)

samhallsorientering@fyrbodal.se

Kontaktpersoner

Titti Andersson

Biträdande Förbundsdirektör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/titti-andersson-2022-150x150.jpg

Helen Lindberg

Handläggare Antagning Fyrbodal
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/helen-jansson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?