INSTÄLLD! Perspektiv på barnahusets insatsmodell (BIM)

Datum: 2022-02-15
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: Digitalt
Nytt datum meddelas senare!
VÄLKOMNA TILL PRESENTATION AV FORSKNINGSSTUDIEN ”PERSPEKTIV PÅ BARNAHUSETS INSATSMODELL (BIM), FAMILJERS OCH PROFESSIONELLAS ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER I ARBETET MED VÅLDSUTSATTA BARN – DEL 2”

Den 15 februari kl. 13.30 – 16.00 hälsas du välkommen att delta i en digital presentation av forskningsstudie nummer två på temat ”Barnahusets insatsmodell” (BIM).

Studiens huvudsyfte var att ta del av såväl socialarbetares som familjers upplevelser och erfarenheter av Barnahusets insatsmodell (BIM) och på så vis belysa möjligheter och utmaningar i arbetet med våldsutsatta barn.

Projektet som helhet har bestått av två delstudier. I delstudie två har material från såväl familjer som socialarbetare använts. Syftet var att få ökad kunskap om vad familjer tyckte fungerade bra och mindre bra samt vilka förändringar man upplevt sedan BIM togs emot och i vilken utsträckning man anser att BIM har bidragit till denna förändring. När det gällde de professionella ombads de att, i den mån det var möjligt, tolka familjernas upplevelse av det första mötet i BIM samt reflektera kring metodens möjliggörande av förändringsarbetet, metodens flexibilitet och individuella anpassning, samt avslut och uppföljning.

Den första delstudien presenterades i oktober 2020, den rapporten hittar du här. Rapporten för delstudie två kommer att skickas ut till de som är anmälda till seminariet samt läggas ut på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida.

Här kommer du till inbjudan, program och anmälan

 

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?