14 september: Fördjupningsdag om könsstympning

Datum: 2021-09-14
Tid: 08:30 - 16:00
Arrangör: Hälsokällan
Pris: Dagen är kostnadsfri.
Information.: Sista anmälningsdag 10 september 2021. Länk till föreläsningarna skickas några dagar i förväg.

14 september: Fördjupningsdag om könsstympning
Flera olika föreläsare berättar om insatser och förebyggande arbete mot könsstympning.

Föreläsare under dagen

Jamila Said Musse har stor erfarenhet och kunskap om att driva olika nationella och internationella projekt mot könsstympning. Jamila kommer att föreläsa om sina erfarenheter inom området.

Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare i Fyrbodal samt skolläkare i Lysekil. Per kommer att föreläsa om BVC respektive skolhälsovårdens förebyggande arbete mot könsstympning.

Ann-Christin Hjelm och Moa Olsson, elevhälsan, grundskolan i Uddevalla. De berättar om hälsosamtal på högstadiet samt om samtalsgrupper med 10-12 -åriga killar och tjejer i syfte att ge kunskap om könsstympning och rätten till sin kropp.

Filippa Ristorp, samordnare Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal. Hon berättar om resurscentrums uppdrag och vad de kan vara behjälpliga med.

Ellinor Fredman Smith, kurator och Karin Andersson, barnmorska vid Ungdomsmottagningen i Vänersborg berättar om Ungdomsmottagningens arbete och uppdrag kring kvinnlig könsstympning.

Jessica Svensson, socionom och projektledare för Barns integritet. Ett projekt med fokus på att i tidig ålder lära barn om personlig integrerat, att få utvecklas och vara medbestämmande och delaktiga i beslut om sig själv.

Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten med särskilt ansvar för myndighetens regeringsuppdrag avseende att samordna arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor samt metodutveckling av arbetssätt och metoder för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor.

Anna Holm, gynekolog bland annat vid vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus. Vulvamottagning på Angereds Närsjukhus tar emot patienter som har problem orsakade av kvinnlig könsstympning. Anna kommer att föreläsa om vulvamottagningens rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär som uppkommit på grund av könsstympning.

Muniro Hussein, 20-årig svensksomalisk socionomstuderande tjej från Lysekil. Muniro har gjort ett projektarbete kring könsstympning, vilket hon fick Lysekils kommuns Folkhälsopris för 2020.

 

Dagen riktar sig till
Personal inom förskola, skola, socialtjänst, fritid, ungdomsmottagning, barnhälsovård, barnmorskemottagning och till alla andra som vill öka sin kunskap om vad könsstympning är.

Arrangeras av
Gruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck i Uddevalla, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hälsokällan.

Den 8 september anordnas också en dag om vad könsstympning är (se separat inbjudan och anmälan). Båda dagarna är kostnadsfria (de genomförs med stöd av Länsstyrelsen i Västra Götaland och folkhälsomedel från Uddevalla kommun).

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?