Praktiksamordning Fyrbodal

Praktik – en viktig pusselbit

Dagens elever är framtidens medarbetare. Praktik som en del av utbildning, ger en inblick i arbetslivet och skapar insikter för både elever och arbetsliv. Genom praktiken byggs relationer mellan skola och arbetsliv och det är ett viktigt bidrag till god och hållbar kompetensförsörjning.

Merparten av Fyrbodals kommuner, Högskolan Väst samt några fristående gymnasieskolor har ett samverkansavtal gällande praktiksamordning. Fyrbodals kommunalförbunds roll är att ansvara för drift och sypport av det kommungemensamma praktikverktyget; praktikplatsen.se. Ett verktyg är just vad det är, ett redskap för att underlätta och skapa samordning och systematisering. Det är viktigt att poängtera att ett webbaserat praktiksamordningsverktyg aldrig kan ersätta mänskliga kontakter och relationer. Men det är inte heller meningen. Däremot kan ett verktyg underlätta den i dag omfattande manuella hanteringen samt kvalitetssäkra praktikhanteringen och på sikt åstadkomma fler platser. Ett systematiserat arbetssätt kring praktikanskaffning blir ett sätt att kvalitetssäkra praktikhanteringen och att bygga en bas för Samverkan skola-arbetsliv

Olika praktikformer

Det är många verksamheter som efterfrågar olika typer av praktikplatser och praktikplatsen.se kan användas för följande praktiker;

  • PRAO, Praktisk arbetslivsorientering – grundskolan
  • APL, Arbetsplatsförlagt lärande – gymnasiet och vuxenutbildningen
  • LIA, Lärande i arbete – yrkeshögskolan
  • VFU, Verksamhetsförlagd utbildning – högskola och universitet
  • Feriepraktik
  • AME, Arbetsmarknadsenheten

Samverkansavtal finns med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som är systemägare av praktikplatsen.se. Fyrbodals kommunalförbund har ett nära samarbete med GR och med de andra regionerna som använder verktyget för att vidareutveckla detta.

Handledning

Skolverket erbjuder webbaserad handledarutbildning som ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, APL, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda. Utbildningen passar även dig som handleder PRAO-elever.

Läs mer om handledarutbildningen på skolverkets webbplats.

För dig som är arbetsgivare och tar emot elever på din arbetsplats. Här finns bland annat stöd för handledning.

Läs mer för dig som är arbetsgivare, på skolverkets webbplats.

Har du frågor, kontakta praktiksamordning@fyrbodal.se.

Till praktikplatsen.se

Kontaktpersoner

Julia Sahlström

Processledare Praktiksamordning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/julia-sahlberg-2022-150x150.jpg

Helen Gustafsson

Handläggare Praktikanskaffning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/03/helen_gustafsson_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?