Kommande Kurser Hälsokällan

27
feb

Nätverksträff skolnärvaro och skofrånvaro

Tema på träffen är närvarokoordinatorer på varje skola – vilka effekter och resultat kan vi se? Sedan 2015 har Hälsokällan bedrivit ett utvecklingsarbete tillsammans med kommunerna för att främja kommunernas arbete kring ungdomars skolnärvaro och att uppmärksamma skolfrånvaron och agera. Bland annat har två stora konferenser anordnats för drygt 400 …

Datum: 27 februari, 2019
Tid: 13:30 - 16:30
Uddevalla
28
feb

Gruppledarutbildning – Att möta nyanlända föräldrar!

Hälsokällan arrangerar ytterligare en utbildning kring att möta nyanlända föräldrar i grupp. Hur arbetar en kring föräldraskapets villkor och frågeställningar som nyanländ förälder i Sverige! Målgrupper är skolpersonal, förskolepersonal, språkstödjare, modersmålslärare, personal i socialtjänst med flera. Inom ramen för utbildningen reflekterar vi kring gruppledarrollen, om att arbeta tillsammans med tolk och …

Datum: 28 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
mar

Brännpunkten – Mitt BpSamtal

Utbilda dig i ”MittBpSamtal” – ett verktyg som hjälper elever med övervikt och fetma. Varmt välkommen till en heldags grundutbildning för dig som vill bli tryggare i hur du kan samtala med barn, ungdomar och anhöriga om övervikt. MittBpSamtal är ett enkelt verktyg att använda vid hälsosamtalet. Verktyget upplevs som …

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 08:15 - 16:00
21
mar

Samtala med unga nyanlända om jämställdhet och jämlikhet.

Hälsokällan har tagit fram en utbildning för studiehandledare, modersmålslärare och språkstödjare som handlar om hur olika professionella kan stötta unga nyanlända kring frågor som rör jämställdhdet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hälsokällan bjuder in till en utbildningsdag om hur arbeta med frågor som rör hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Många unga nyanlända behöver kunskaper …

Datum: 21 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
22
mar

Nätverksträff socialpedagoger i skolan

Socialpedagogen har en viktig roll och en unik möjlighet att påverka, stötta och på olika sätt bidra i skolans och elevhälsans arbete kring barn och ungdomar. Socialpedagogerna har på vissa enheter en klar och definierad roll, men rollen och förutsättningarna kan variera. Under våren 2019 kommer Hälsokällan att arrangera en …

Datum: 22 mars, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
27
mar

Livet, kroppen och kärleken!

Utbildning om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i 10-13-årsåldern. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I puberteten förändras kroppen, nya …

Datum: 27 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
02
apr

Barns rätt att lära integritet!

Hur lär vi barn att värna om sin kropp och sin integritet. Att träna sig i om det känns ”ja eller nej” och hur kan vi vuxna prata med barn i förskolan och skolan om kroppen, gränser och till med svåra frågor som sexuella övergrepp?   Välkomna till en utbildningsdag …

Datum: 2 april, 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
05
apr

Samtala med nyanlända om jämställdhet och mänskliga rättigheter

Nätverksträff Nu bjuder vi in dig som är studiehandledare, modersmålslärare, språkstödjare, personal på SFI m fl till en nätverksträff. På träffen kommer du att utbyta erfarenheter om hur du arbetar med nyanlända i samtal kring jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Målgruppen för nätverksträffen är studiehandledare, språkstödjare, modersmålslärare, och andra som möter nyanlända i sin yrkesroll exempelvis …

Datum: 5 april, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
12
apr

Utbildning sexualitet och relationer 13-19 år

Grundkurs sexualitet och relationer för dig som arbetar med med barn och ungdomar 13-19 år. Hälsokällan bjuder in till en kursdag för dig som arbetar med barn och ungdomar på högstadiet, i gymnasiet, på fritidsgården eller på ungdomsmottagningen. Målgrupp Rektorer, lärare, personal inom elevhälsan och personal på fritidsgårdar från Fyrbodals …

Datum: 12 april, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
10
maj

Utbildning ”Sexualitet och relationer på lättare svenska”

Hälsokällan bjuder in till en utbildning för dig som arbetar med unga nyanlända, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på boenden, på SFI där du arbetar med nyanlända på olika sätt. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och rättigheter). Målgrupp Personal på Gymnasieskolans introduktionsprogram. Personal som arbetar med unga nyanlända, …

Datum: 10 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
29
aug

DISA Gruppledarutbildning

DISA Gruppledarutbildning 29 och 30 augusti och 6 september 2019 DISA har rötterna i Kognitiv Beteende Terapi och är en metod som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever. Metoden är förebyggande och främjande. Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada tankar och …

Datum: 29 augusti, 2019
Uddevalla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/12/silhouette-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.png

Anne-Sofie Skälegård

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/pernilla-forss-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Pernilla Forss

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/elisabeth-hansson-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Elisabeth Hansson

Verksamhetsledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/12/silhouette-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.png

Jessica Svensson

Projektledare Hälsokällan

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?