Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland.

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland.

Några år tidigare hade Västra Götalandsregionen bildats och behov uppstått av nya arenor för kommunerna att samverka i. Förutom Fyrbodal finns det tre ytterligare delregionala kommunalförbund: Göteborgsregionen, Boråsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

Uppgifter för kommunalförbundet

  • Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
  • Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
  • Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
  • Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
  • Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
  • Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Kommunalförbund är en offentlig organisation och omfattas i stort sett av samma regler som övrig kommunal verksamhet. Regler för kommunalförbund finns i kommunallagen. Förbundet styrs av en politisk styrelse, kallad förbundsdirektion, som består av representanter från de 14 ingående kommunerna.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Martin Palm

Administrativ chef
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0690-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?