Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland.

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland.

Några år tidigare hade Västra Götalandsregionen bildats och behov uppstått av nya arenor för kommunerna att samverka i. Förutom Fyrbodal finns det tre ytterligare delregionala kommunalförbund: Göteborgsregionen, Boråsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

Uppgifter för kommunalförbundet

 • Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
 • Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
 • Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
 • Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
 • Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Kommunalförbund är en offentlig organisation och omfattas i stort sett av samma regler som övrig kommunal verksamhet. Regler för kommunalförbund finns i kommunallagen. Förbundet styrs av en politisk styrelse, kallad förbundsdirektion, som består av representanter från de 14 ingående kommunerna.

Våra fyra hörnstenar:

Gränsland – historiska och nutida gränser präglar struktur och utveckling i vår ­delregion.​

Landsbygder – våra naturtillgångar är resursbaser och utgör grunden i våra styrkeområden.​​

Vattenrike – salt och sött vatten är grunden till allt liv och skapar möjligheter.​​

Trekärnigt centrum – tillsammans utgör våra största tätorter sjunde största befolkningscentra i landet.

Förbundets styrkeområden:

 • gröna näringar,
 • logistik, ­
 • lager,
 • marina/maritima näringar,
 • mobilitet/fordon
 • ­besöksnäring
 • kreativa och kulturella näringar

Kontaktpersoner

Andreas Borg

Kommunikationsansvarig
Telefon:0522-440827
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0678-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?