Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Det finns ett skriande behov av att använda samhällets resurser mer effektivt, och att omställningen till ett resurseffektivt samhälle sker på ett sätt som fungerar inte bara i storstäderna utan också i mindre städer och på landsbygden. Projektet använder industriell symbios som ett verktyg för detta.

Skiss till symbioskarta som visar flöden och resurser som finns hos de deltagande företagen.
I projektet hålls workshops där företagens resursflöden kartläggs, så att deltagarna kan få syn på material, energi eller andra resurser som kan tas tillvara på ett effektivare sätt och delas mellan verksamheter. Foto: Funny Livdotter, Mötesplats Steneby

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” ska bidra till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter. I projektet får kommunerna Bengtsfors (genom Mötesplats Steneby), Lysekil och Vänersborg resurser att fördjupa sitt arbete ihop med näringslivet i den här frågan, och får också expertstöd från Chalmers industriteknik.

Kommunerna erbjuder företagen en möjlighet att få syn på varandras överblivna material och energi. Då kan de sedan titta vidare på hur någon part kan få nytta av resurserna och skapa värde av dem, istället för att de går till spillo. Detta är ett sätt för kommunerna att på ett konkret sätt stimulera övergången till ett mer resurssmart samhälle.

Finansiär

 

 

Kontaktpersoner

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?