INSTÄLLD – Utbildning i ADAD

Datum: 2019-10-23 - 2019-12-10
Tid: 08:30 - 15:45
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 4 500 kr exklusive moms per deltagare. Priset inkluderar utbildningsmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch dag 1 och 2.

Utbildningen genomförs 23 och 24 oktober kl. 08.30 – 15.45 samt 10 december 09.00 – 12.00

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika delområden som belyser fysisk och psykisk hälsa, skola, arbete och praktik, fritid, vänner och familj, brottslighet samt alkohol och narkotika. ADAD tillhör de metoder som rekommenderas enligt Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD Återkoppling.
Läs mer i Metodguiden, Socialstyrelsen

Målgrupp för utbildningen
Utbildning vänder sig till personal inom socialtjänsten som i sin nuvarande yrkesutövning arbetat minst 3 månader med ungdomar/unga vuxna i riskzon och som har till uppgift att kartlägga eller utreda vilken problematik den unge har (målgrupp 13 – 21 år). Utbildningen riktas till personal både i Fyrbodalsområdet och i övriga Västra Götaland.

Utbildare
Georg Fischer, utbildare i ADAD efter godkännande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statens Institutionsstyrelse (SIS).

Tid och plats
Dag 1 + 2:    23 och 24 oktober, 08.30 –  15.45
Dag 3:          10 december, 09.00 – 12.00

Samtliga utbildningstillfällen är lokal Dalsland, Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Museigatan 2, Uddevalla.

Godkännande
Mellan utbildningens andra och tredje dag har deltagarna i uppgift att genomföra en övningsintervju som skickas till utbildaren för bedömning. Efter att ha genomfört en godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som ger behörighet att använda metoden. Närvaro är obligatorisk alla dagarna.

Deltagarantal
Lämpligt antal deltagare i utbildningen är 10 — 14 personer.

Anmälan/Avanmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 25 september 2019. Anmälan är bindande men inte personbunden. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?