Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

29
aug

DISA Gruppledarutbildning

Hälsokällan

DISA Gruppledarutbildning 29 och 30 augusti och 6 september 2019 DISA har rötterna i Kognitiv Beteende Terapi och är en metod som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever. Metoden är förebyggande och främjande. Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada tankar och …

Datum: 29 augusti, 2019
Uddevalla
10
sep

Fördjupningsdag ekonomiskt bistånd

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar. Under kursdagen går föreläsaren igenom de villkor som gäller för ekonomiskt bistånd och visar på en struktur för att …

Datum: 10 september, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
13
sep

Systematisk uppföljning 7.5 hp

Kurstid: Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också …

Datum: 13 september, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
25
sep

Har kommunerna i Fyrbodal god ekonomisk hushållning?

Hans Petersson, Kommunforskning i Västsverige (KFi) har sedan 20 tillbaka följt den ekonomiska utvecklingen i Västra Götalands län. Han berättar hur Fyrbodalskommunerna har utvecklats i förhållande till länet och riket de senaste åren. Lever man upp till kraven om god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv? Under dagen för också …

Datum: 25 september, 2019
Tid: 08:30 - 12:30
Uddevalla
02
okt

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer? I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt längre ut i organisationen, har det som tjänsteman i kommunal verksamhet blivit allt viktigare att behärska ekonomi, dess språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används …

Datum: 2 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
02
okt

Barns rätt att lära integritet!

Hälsokällan

Hur lär vi barn att värna om sin kropp och sin integritet. Att träna sig i om det känns ”ja eller nej” och hur kan vi vuxna prata med barn i förskolan och skolan om kroppen, gränser och till med svåra frågor som sexuella övergrepp?   Välkomna till en utbildningsdag …

Datum: 2 oktober, 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
07
okt

Förbättrad dokumentation

Välkommen till webbutbildning Förbättrad dokumentation   Detta är en webbutbildning som har tagits fram för att sprida resultatet av SKL:s utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation inom sociala barn- och ungdomsvården”. Med förbättrad dokumentation avses mer tidseffektiv, saklig och objektiv dokumentation i journal och i BBIC dokumentationsstöd. Målsättningen är att webbutbildningen ska vara …

Datum: 7 oktober, 2019
Tid: 08:00 - 12:30
Uddevalla
21
okt

Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  21 oktober 2019 – grundkurs om barnkonventionen 25 november 2019 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 21 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
23
okt

Utbildning i ADAD

Utbildningen genomförs 23 och 24 oktober kl. 08.30 – 15.45 samt 10 december 09.00 – 12.00 ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika delområden som belyser fysisk …

Datum: 23 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 15:45
Uddevalla
30
okt

Fördjupningsdag bedömningsgrunderna LVM och LPT

  Välkommen till en fördjupningsdag utifrån bedömningsgrunderna kring Lagen om vård av missbrukare, LVM och Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Fördjupningsdagen kommer att omfatta en inledande föreläsning om LVM och LPT med särskilt fokus på bedömningsgrunder med efterföljande grupparbeten kring olika scenarier, presentation av de senare avgöranden kring dessa frågor …

Datum: 30 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
27
Nov

Skolnärvarokonferens Fyrbodal med Malin Gren Landell 27 November 2019!

Hälsokällan

Hur kan skolor och huvudmän, rektorer, elevhälsopersonal och Barn och ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagningar m fl arbeta för att hantera och förebygga skolfrånvaro samt främja skolnärvaro? Missa inte denna heldagskonferens där Malin Gren Landell (regeringens särskilda utredare) tillsammans med Hans Ek (verksam inom Barn och Ungdomspsykiatrin och forskare när det gäller samverkan mellan …

Datum: 27 november, 2019
Tid: 08:30 - 15:45
Uddevalla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?