Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

06
mar

Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år

Hälsokällan

  Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område? Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig …

Datum: 6 mars, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
10
mar

INSTÄLLD – Utbildning i servicebemötande mot hot och våld

Kursinnehåll Utbildningen innehåller helheten från det förebyggande, via överfallskurvans faser till omhändertagandet efteråt. • Åtgärder före våld och hot. Lagstiftning. Aggressioner och våldet. Lugn miljö, säker miljö, samband, hembesök, transporter, larm • Kroppsspråk, utgångsställning, roll, rädsla och varningssignaler • Konflikthantering, bemötandet och lyssnandet, känslorna, strategi, kollektivt agerande vid händelse och …

Datum: 10 mars, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
20
mar

FULLBOKAD! Chef- och ledarskap för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri 7.5 hp

Utbildningen riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer inom området funktionshinder/socialpsykiatri. Då kursen utgår från deltagarnas egna chefserfarenheter i den egna verksamheten så har vi i år beslutat att öppna upp kursen även för chefer inom vård och omsorg (äldreomsorg). Kursens innehåll kommer att anpassas till de verksamhetsområden …

Datum: 20 mars, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
23
mar

Barns rätt att lära integritet

Hälsokällan

Barns rätt att lära integritet – en utbildningsdag om hur en kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola och andra yrkesgrupper som möter barn i Fyrbodal. Målet med utbildningen är …

Datum: 23 mars, 2020
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
25
mar

Lågaffektivt bemötande

Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén Konflikter, våld och självskadande beteende är vanligt i skola, vård och omsorg. Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personalen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder låg-affektivt bemötande och hur gör man då? Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt …

Datum: 25 mars, 2020
Tid: 09:00 - 15:30
Uddevalla
02
apr

Säkerhet i reception

I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut. Receptionspersonalen är dessutom verksamhetens ansikte utåt, och kanske den första kontakten för besökarna. Ett bra säkerhetsarbete börjar här! Utbildningens syfte till att öka personalens kompetens och skapa medvetenhet …

Datum: 2 april, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
03
apr

Elevers skolplikt och frånvaro – regler, tillämpning och beslut

Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång. Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs. Vi reder under dagen ut hur ansvarsfördelningen …

Datum: 3 april, 2020
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
14
apr

Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  14 april 2020 – grundkurs om barnkonventionen 19 maj 2020 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 14 april, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
16
apr

Idébytardag 2020, 16 april i Åmål

Hälsokällan

VÄLKOMMEN TILL IDÉBYTARDAGEN Hälsokällan Fyrbodal tillsammans med Folkhälsoråden i Fyrbodals kommuner bjuder in till en dag med berikande föredrag och korta intressanta seminarier – ett smörgåsbord fullt av idéer med fokus på barn och ungdomars hälsa. Denna gång med extra fokus på Barnkonventionen.                 En dag för dig som är förtroendevald, …

Datum: 16 april, 2020
Tid: 09:00 - 14:45
Åmål
17
apr

Att arbeta som skoladministratör – utifrån aktuell lagstiftning, regler och tillämpning

Att arbeta som skoladministratör  är att vara ”spindeln i nätet” och du kommer dagligen i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken och kommunjuridik. Dagens krav på  att skolan ska arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt kräver att du är uppdaterad inom lagstiftningen. Vi kommer att gå igenom …

Datum: 17 april, 2020
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
23
apr

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarskurs 23 – 24 april samt 29 maj 2020 Syfte Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 23 april, 2020
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
27
apr

Effekter av IBIC, resultat från en utvärdering

Theresa Larsen, FoU i Väst, har granskat hur arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) fungerar i praktiken, i Kungsbacka kommun. Att följa standardiserade processteg i socialtjänsten kan visserligen bidra till ökad rättssäkerhet och minska risken för överkompenserande insatser, men kan det samtidigt leda till mer byråkratisering som gör det svårare …

Datum: 27 april, 2020
Tid: 13:00 - 15:30
Uddevalla
27
apr

Vad gör porren med våra barn?

Hälsokällan

Undersökningar visar att genomsnittsåldern när barn tittar på porr första gången är 12 år. Samtidigt är mycket av dagens porr både våldsam och sexistisk, och har en negativ påverkan på barn och ungdomars syn på sexualitet, samlevnad och relationer. Barn och yrkesverksamma inom skolvärlden berättar att: Skolelever visar våldsam porr …

Datum: 27 april, 2020
Tid: 15:00 - 20:00
Uddevalla
04
maj

Skolnärvarokonferens Fyrbodal med Malin Gren Landell 4 maj 2020

Hälsokällan

Nu följer vi upp konferensen från 2019 med en ny dag kring: Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för att alla barn i Fyrbodals kommuner garanteras den utbildning de har rätt till och därmed kan fullfölja sin utbildning? Fokus handlar om hur skolor och huvudmän kan skapa förutsättningar genom politik, av …

Datum: 4 maj, 2020
Tid: 13:00 - 16:15
Uddevalla
14
maj

LVU – lagen om vård av unga

Två dagar: 14 och 15 maj 2020 En genomgång i form av dialog och diskussion gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen. Innehåll De viktigaste paragraferna och rättsfall kopplade till dessa Genomgång av rättens arbete och …

Datum: 14 maj, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
27
okt

Barns rätt att lära integritet

Hälsokällan

Barns rätt att lära integritet – en utbildningsdag om hur en kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola och andra yrkesgrupper som möter barn i Fyrbodal. Målet med utbildningen är …

Datum: 27 oktober, 2020
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?