Kommande kurser

På den här sidan hittar du information om kommande kurser och konferenser som arrangeras av verksamheter och projekt inom Fyrbodals kommunalförbund.

 

24
aug

Du som möter personer från 65 år och äldre – Välkommen att utbilda dig till ”första hjälpare” i psykisk hälsa

Du som möter personer från 65 år och äldre – Varmt Välkommen att utbilda dig till ”första hjälpare” i psykisk hälsa Erbjudandet att söka gäller för alla deltagare från hela Fyrbodal. Utbildningarna kommer att genomföras i Vänersborg, Uddevalla, Mellerud och Strömstad. Du som i ditt samhällsengagemang och/eller i din profession …

Datum: 24 augusti, 2021
Tid: 09:00
01
sep

GSI:s grundutbildning familjeterapi – introduktionskurs 2021 (FT1) Framflyttad pga Covid-19

Kursen är fullbokad Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt är detta en introduktion i ett familjeterapeutiskt förhållningssätt med övergripande teorier som Kommunikationsteori, Processteori samt Systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom …

Datum: 1 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
01
sep

Digital inspirationsdag ”Individens behov i centrum (IBIC) i undervisning och i praktiken”

1 september kl. 14.00 – 16.00 (för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri samt lärare vid vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet) Varmt välkommen till en kostnadsfri digital inspirationsdag på temat ”Individens behov i centrum (IBIC) i undervisning och i praktiken”. Dessa två timmar kommer att bjuda på en föreläsning …

Datum: 1 september, 2021
Tid: 14:00 - 16:00
02
sep

”Våga fråga” – digitala föreläsningar och utbildningar om psykisk ohälsa och självmord (suicid)

Välkommen att lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du som medmänniska kan vara ett stöd för andra som mår dåligt   Välkommen till kostnadsfria digitala föreläsningar och utbildningar på temat ”Våga Fråga”, om psykisk ohälsa och självmord (suicid). Föreläsningarna och utbildningarna ges av föreningen Suicide Zero på uppdrag …

Datum: 2 september, 2021
Tid: 10:00 - 11:30
06
sep

Nära vård – Ledarskapsprogram för tjänstepersoner. Datum: 6 september 2021 – 16 december 2021

Ledarskapsprogram Nära vård – för tjänstepersoner När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. SKR erbjuder ledarskapsprogram för att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap. Öka kompetensen i att leda en storskalig …

Datum: 6 september, 2021
07
sep

Utbildning i ASI

Utbildningen är framflyttad på grund av Covid-19  NYA DATUM: 7 och 8 september samt 28 oktober 2021 (Utbildningen skulle ha genomförts 23-24/3 + 4/5)   ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos …

Datum: 7 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
08
sep

8 september: Vad är könsstympning?

Hälsokällan

8 september: Vad är könstympning? Gynekolog Anna Holm från Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus berättar den om kvinnlig könsstympning. Vulvamottagningen arbetar för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning och dess hälsokonsekvenser, både hos invånare och hos de som möter dessa flickor och kvinnor genom sin yrkesroll. Gynekolog Anna Holm kommer föreläsa …

Datum: 8 september, 2021
Tid: 14:30 - 16:00
Uddevalla
13
sep

”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN! Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Tidigare har vi gett den till boendestödjare men nu har vi, utifrån kommunernas önskemål, vidgat kursen till att även omfatta personal i hemtjänst och personal boende …

Datum: 13 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
14
sep

14 september: Fördjupningsdag om könsstympning

Hälsokällan

14 september: Fördjupningsdag om könsstympning Flera olika föreläsare berättar om insatser och förebyggande arbete mot könsstympning. Föreläsare under dagen Jamila Said Musse har stor erfarenhet och kunskap om att driva olika nationella och internationella projekt mot könsstympning. Jamila kommer att föreläsa om sina erfarenheter inom området. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare i …

Datum: 14 september, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
16
sep

Hållbar och effektfull socialtjänst

En kurs för dig i den myndighetsutövande socialtjänsten! Hur gör vi när vi jobbar egentligen? Det här är en utbildningsdag om hjärnsmarta strategier för arbetsplanering för att nå en hållbar socialtjänst. Du får lära dig om hjärnan, arbetsminne, tidstjuvar, stress, systematik, påverkanscirklar med mycket mera. Verktyg och konkreta tips som …

Datum: 16 september, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
27
sep

Sexualitet, samtycke och relationer- 27 September 2021 – referensgrupp

Hälsokällan

Referensgrupp om sexualitet, samtycke, relationer och identitetsfrågor i förskola och skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer i förskola och skola. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen har …

Datum: 27 september, 2021
Tid: 14:00 - 16:30
30
sep

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Syfte Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder …

Datum: 30 september, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
11
okt

Utbildning ”Rätt i rätten” – Lagen om vård av unga, LVU

Tvådagarsutbildning – 11 – 12 oktober 2021 En tvådagarsutbildning om gällande lagstiftning på LVU-området med tyngdpunkt på lagstiftningen kontra utredningens innehåll. Kursen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen. Målgrupp för utbildningen är socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Innehåll Grunderna i LVU-lagstiftningen inklusive …

Datum: 11 oktober, 2021
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
14
okt

Gruppledarutbildning DISA-metoden (Din Inre Styrka Aktiveras)

Hälsokällan

Vill du hjälpa de ungdomar du arbetar med att hitta strategier som hjälper dem att hantera vardagen, och som belyser och stärker deras positiva sidor? Forskning visar att Disa-metoden minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa. De blir medvetna om hur de tänker och vad de gör, och hur …

Datum: 14 oktober, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
20
okt

Digital Workshop ”Samarbete kring nya vård- och omsorgsprogrammet”

20 oktober kl. 13.00 – 16.00 (för FoU-rum vård och omsorg samt lärare vid vård- och omsorgsprogrammet) Varmt välkommen till en kostnadsfri digital workshop om nya vård- och omsorgsprogrammet med fokus på kunskaps- och verksamhetsområdet vård & omsorg (äldreomsorg). Inbjudna är representanter i FoU-rum vård & omsorg samt lärare som …

Datum: 20 oktober, 2021
Tid: 13:00 - 16:00
09
nov

Position Västdagen 9 november 2021 13.30 – 16.00

Notera den 9 november 2021 kl. 13.30 – 16.00 i din kalender för Position Västdagen!   Välkommen till ett direktsänt webbinarium med fokus på företagsetableringar, bolagsexpansioner och strategisk markförsörjning. Du får ta del av spännande talare, intervjuer, panelsamtal och reportage från verkliga etableringsärenden. Arrangör: Position Väst – Fyrbodalskommunernas gemensamma företagsetableringskontor …

Datum: 9 november, 2021
Tid: 13:30 - 16:00
11
nov

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarsutbildning: 11 och 12 november samt 10 december 2021 Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bland annat föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 11 november, 2021
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?