Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

29
jan

Slutkonferens En skola för alla

Varmt välkomna till slutkonferensen i det ESF-finansierade projektet En skola för alla! En slutkonferensen där både resultat, framgångar från projektenheter kommer att presenteras. Dessutom kommer Mia Börjesson, Mats Trondman och Marika Carlsson att föreläsa under konferensen. inbjudan-slutkonferens-en-skola-for-alla

Datum: 29 januari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
05
feb

Bedömning och utredning av lex Sarah

Innehåll Genomgång av 14 kap. SoL (2001:453) med fokus på 3-7 §§ gällande reglerna för lex Sarah. Vi kommer att gå igenom de olika stegen för en bedömning av anmälan och utredning. Under utbildningen kommer vi att titta på avgöranden från IVO gällande vad som anses som allvarliga missförhållanden eller …

Datum: 5 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:30
Uddevalla
06
feb

Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

Innehåll Genomgång av offentliga utredningar gällande SoL (2001:453) samt inom området socialpsykiatri (SOU 2018:90). Det kommunala ansvaret i förhållande till andra huvudmän samt socialtjänstens insatser till målgruppen. Handläggningsregler enligt SoL och FL (2017:900) offentlighet och sekretess enligt TF (1949:195) och OSL (2009:641). Insatser enligt SoL och LSS (1993:387) i förhållande …

Datum: 6 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:30
Uddevalla
10
feb

Livet, kroppen och kärleken!

Hälsokällan

Utbildning om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i 10-13-årsåldern. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, …

Datum: 10 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
11
feb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 …

Datum: 11 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
12
feb

INSTÄLLD – Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med …

Datum: 12 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
19
feb

Inspirationsdag – Arbetsdelning i praktiken

Arbetsdelning i praktiken Breddad kompetensförsörjning, fler vägar in och funktionen ”serviceassistent” inom verksamhetsområde funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg. På initiativ från representanter i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri och FoU-rum vård och omsorg gästar Peter Lidström från Skövde oss den 19 februari kl. 9.00 – 12.30. Inspirationsdagen är ett led i det …

Datum: 19 februari, 2020
Tid: 08:30 - 12:30
Uddevalla
19
feb

Att arbeta som personlig assistent – förkortad grundkurs – 3 dagar

  OBSERVERA! På grund av förändrade förutsättningar har kursen för personliga assistenter förändrats. Den ”nya” kursen kommer att omfatta 3 utbildningsdagar. Text med kursinnehåll kommer att uppdateras inom kort! Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till grundkurs för personliga assistenter Syfte Syftet med kursen är att …

Datum: 19 februari, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Mellerud
25
feb

Saklig och relevant dokumentation i utredningar och uppföljningar utifrån barnets behov

Välkommen till en föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forsknings- och utvecklingsledare vid Karlstads universitet. Under dagen varvas föreläsning med praktiska övningar utifrån saklig och relevant dokumentation. Särskilt fokus läggs vid journalanteckning i förhållande till beslutsunderlag samt enhetlig dokumentation i uppdrag och uppföljningar. Vid de praktiska övningarna diskuteras …

Datum: 25 februari, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
06
mar

Utbildning sexualitet och relationer i skolan 13-19 år

Hälsokällan

  Jämställhet, sexualitet och relationer i läroplaner och undervisning? Men vad ingår i olika ämnen, hur ska undervisningen gå till och hur kan vi samverka mellan olika ämnen och kursplaner? Och vad tänker ungdomarna själva kring detta mycket viktiga område? Detta är en utbildning om sexualitet och relationer för dig …

Datum: 6 mars, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
10
mar

Utbildning i servicebemötande mot hot och våld

Kursinnehåll Utbildningen innehåller helheten från det förebyggande, via överfallskurvans faser till omhändertagandet efteråt. • Åtgärder före våld och hot. Lagstiftning. Aggressioner och våldet. Lugn miljö, säker miljö, samband, hembesök, transporter, larm • Kroppsspråk, utgångsställning, roll, rädsla och varningssignaler • Konflikthantering, bemötandet och lyssnandet, känslorna, strategi, kollektivt agerande vid händelse och …

Datum: 10 mars, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
20
mar

Chef- och ledarskap för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri 7.5 hp

Utbildningen riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer inom området funktionshinder/socialpsykiatri. Syfte Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa verksamma chefers teoretiska och praktiska kunskaper om chef- och ledarskap inom funktionshinder/socialpsykiatri. Ett övergripande mål är att verksamma chefer snabbt och enkelt ska kunna omsätta erfarenheterna av utbildningen till …

Datum: 20 mars, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
23
mar

Barns rätt att lära integritet

Hälsokällan

Barns rätt att lära integritet – en utbildningsdag om hur en kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola och andra yrkesgrupper som möter barn i Fyrbodal. Målet med utbildningen är …

Datum: 23 mars, 2020
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
25
mar

Lågaffektivt bemötande

Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén Konflikter, våld och självskadande beteende är vanligt i skola, vård och omsorg. Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personalen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder låg-affektivt bemötande och hur gör man då? Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt …

Datum: 25 mars, 2020
Tid: 09:00 - 15:30
Uddevalla
02
apr

Säkerhet i reception

I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut. Receptionspersonalen är dessutom verksamhetens ansikte utåt, och kanske den första kontakten för besökarna. Ett bra säkerhetsarbete börjar här! Utbildningens syfte till att öka personalens kompetens och skapa medvetenhet …

Datum: 2 april, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
14
apr

Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  14 april 2020 – grundkurs om barnkonventionen 19 maj 2020 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 14 april, 2020
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
16
apr

Idéutbytardag 2020, 16 april i Åmål – Save the day!

Hälsokällan

VÄLKOMMEN TILL EN IDÉBYTARDAG MED MASSOR AV ENERGI OCH INSPIRATION Hälsokällan Fyrbodal tillsammans med Folkhälsoråden i Fyrbodals kommuner bjuder in till en dag med berikande föredrag och korta intressanta seminarier – ett smörgåsbord fullt av idéer med fokus på barn och ungdomars hälsa. Denna gång med extra fokus på Barnkonventionen.                 …

Datum: 16 april, 2020
Uddevalla
27
okt

Barns rätt att lära integritet

Hälsokällan

Barns rätt att lära integritet – en utbildningsdag om hur en kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola och andra yrkesgrupper som möter barn i Fyrbodal. Målet med utbildningen är …

Datum: 27 oktober, 2020
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?