Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

25
sep

Har kommunerna i Fyrbodal god ekonomisk hushållning?

Hans Petersson, Kommunforskning i Västsverige (KFi) har sedan 20 tillbaka följt den ekonomiska utvecklingen i Västra Götalands län. Han berättar hur Fyrbodalskommunerna har utvecklats i förhållande till länet och riket de senaste åren. Lever man upp till kraven om god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv? Under förmiddagen förs också …

Datum: 25 september, 2019
Tid: 08:30 - 12:30
Uddevalla
26
sep

Nätverk skolsköterskor i Dalsland

Hälsokällan

Välkomna på nätverksträff! Utifrån en förfrågan från skolsköterskor i Dalsland om att Hälsokällan skulle starta upp ett nätverk för denna målgrupp, ordnade vi en första träff i april. Det var ett fåtal deltagare vi denna träff. Även om det var ett givande utbyte mellan dem som var där, behövs det …

Datum: 26 september, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
27
sep

Booster och Nätverksträff KOMET och ABC

Hälsokällan

Välkommen till Booster och Nätverksträff för dig som är utbildad inom KOMET eller ABC   Program: 8.30 Start med fika 9.00 Föreläsning och dialog med Karin Christensson Forskningsuppdatering: det senaste vad gäller ABC och KOMET Gruppledarrollen: hur kan vi med enkla metoder stärka både vår roll som ledare för föräldragrupperna …

Datum: 27 september, 2019
Tid: 08:30 - 15:00
Uddevalla
02
okt

Barns rätt att lära integritet!

Hälsokällan

Hur lär vi barn att värna om sin kropp och sin integritet. Att träna sig i om det känns ”ja eller nej” och hur kan vi vuxna prata med barn i förskolan och skolan om kroppen, gränser och till med svåra frågor som sexuella övergrepp?   Välkomna till en utbildningsdag …

Datum: 2 oktober, 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
07
okt

Förbättrad dokumentation

Välkommen till webbutbildning Förbättrad dokumentation   Detta är en webbutbildning som har tagits fram för att sprida resultatet av SKL:s utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation inom sociala barn- och ungdomsvården”. Med förbättrad dokumentation avses mer tidseffektiv, saklig och objektiv dokumentation i journal och i BBIC dokumentationsstöd. Målsättningen är att webbutbildningen ska vara …

Datum: 7 oktober, 2019
Tid: 08:00 - 12:30
Uddevalla
07
okt

Nätverksträff Brobyggare/Kulturtolkar – stöd till nyanlända föräldrar

Hälsokällan

Välkommen till nätverksträff med fokus att möta nyanlända föräldrar kring stöd i föräldraskapet. Program 13.00 Välkomna och presentation Samtal och erfarenhetsutbyte 14.30 Fika 15.00 Gruppdiskussion samt Nästa träff 16.00 Avslutning – Tack för idag!   Dialogen är i fokus för att fortsätta driva och utveckla detta viktiga arbete. Hjärtligt Välkommen!

Datum: 7 oktober, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
17
okt

BBIC-grundutbildning 17/10 + 21/11 2019

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur …

Datum: 17 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Uddevalla
21
okt

Föreläsning om barnkonventionen och implementeringen av den

  21 oktober 2019 – grundkurs om barnkonventionen 25 november 2019 – fördjupningskurs med fokus på implementeringsprocessen Om föreläsaren Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på …

Datum: 21 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
23
okt

Utbildning i ADAD

Utbildningen genomförs 23 och 24 oktober kl. 08.30 – 15.45 samt 10 december 09.00 – 12.00 ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika delområden som belyser fysisk …

Datum: 23 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 15:45
Uddevalla
30
okt

Fördjupningsdag bedömningsgrunderna LVM och LPT

  Välkommen till en fördjupningsdag utifrån bedömningsgrunderna kring Lagen om vård av missbrukare, LVM och Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Fördjupningsdagen kommer att omfatta en inledande föreläsning om LVM och LPT med särskilt fokus på bedömningsgrunder med efterföljande grupparbeten kring olika scenarier, presentation av de senare avgöranden kring dessa frågor …

Datum: 30 oktober, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
08
nov

Nätverksträff för socialpedagoger

Hälsokällan

Nu när hösten faller på och arbetet ute i era verksamheter varit igång ett par månader, är det dags att åter träffas i nätverket för socialpedagoger i skolan. Ni kommer som vanligt att få utbyta erfarenheter och bolla komplexa frågor och vardagssituationer med varandra. Dessutom presenteras det pågående arbetet mot …

Datum: 8 november, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
15
nov

Klarspråk och kommunikation

Utbildningen syftar till att skapa ett bättre företagsklimat genom tydligare och enklare kommunikation, för att på så sätt öka förtroendet och tilliten mellan kommun och företag. Kursupplägg Utbildningen anpassas uitfrån syfte och antal deltagare. Fokus ligger på det skrivna språket men innehållet kan även användas som stöd vid muntliga presentationer. …

Datum: 15 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
21
nov

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI i skolan

Hälsokällan

Motiverande samtal, grundutbildning på 2+1 dagar Datum: 21-22 nov + 19 dec MI, eller Motiverande samtal, består av förhållningssätt och samtalsmetod med fokus på att skapa ett gott samarbete samt att väcka motivation. Utbildningen genomförs med målsättningen att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI …

Datum: 21 november, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Uddevalla
27
nov

Skolnärvarokonferens Fyrbodal med Malin Gren Landell 27 November 2019!

Hälsokällan

Hur kan skolor och huvudmän, rektorer, elevhälsopersonal och Barn och ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagningar m fl arbeta för att hantera och förebygga skolfrånvaro samt främja skolnärvaro? Missa inte denna heldagskonferens där Malin Gren Landell (regeringens särskilda utredare) tillsammans med Hans Ek (verksam inom Barn och Ungdomspsykiatrin och forskare när det gäller samverkan mellan …

Datum: 27 november, 2019
Tid: 08:30 - 15:45
Uddevalla
21
jan

Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen vänder sig till baspersonal och pedagoger inom den kommunala socialpsykiatrin exempelvis boendestödjare, pedagoger m.fl. Information om anmälan Maxantal är 31 deltagare. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 12 december 2019. Kurskostnad Kurskostnaden är max …

Datum: 21 januari, 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?