Kommande kurser

På den här sidan hittar du information om kommande kurser och konferenser som arrangeras av verksamheter och projekt inom Fyrbodals kommunalförbund.

 

05
okt

FIT- utbildning

FIT, Feedback Informerad Terapi eller Feedback Informed Treatment Ett metodneutralt evidensbaserat kvalitetssäkringssystem och förhållningssätt för att mäta och förbättra effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger på åtta enkla frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, …

Datum: 5 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
06
okt

Inspirationsdag: Lågaffektivt bemötande med fokus på vuxna

Inspirationsdagens syfte är att ge inspiration och öka kunskapen om vikten av lågaffektivt bemötande samt ge tips på metoder och strategier för att öka förutsättningarna för att det ska fungera bra i vardagen mellan er som personal och de vuxna (inkluderar även gruppen äldre) som ni möter. Det är Jennie …

Datum: 6 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
13
okt

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 1

Kursen är en introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt, och består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt ges kunskaper i övergripande teorier som kommunikationsteori, processteori samt systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom ramen för …

Datum: 13 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
20
okt

Inspirationsdag på temat ”tvångs- och begränsningsåtgärder”

Välkomna till en inspirationsdag på temat ”tvångs- och begränsningsåtgärder” Syftet med inspirationsdagen är att ge ökad kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Inspirationsdagen är riktad till dig som jobbar som chef eller verksamhetsledare inom verksamhetsområdena funktionshinder eller socialpsykiatri. Innehåll och upplägg  Fakta, grundläggande juridik kring vad …

Datum: 20 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Trollhättan
21
nov

Våld i ungas parrelationer – Halvdagsutbildning 21 November 2023

Hälsokällan

Fyrbodals kommunalförbund och Tanums kommun välkomnar er till en halvdagsutbildning I Sverige är vi överens om att våld i nära relationer ska motverkas men trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna; Att synliggöra våld i ungas parrelationer. Nu synliggör vi problemet! Innehållet …

Datum: 21 november, 2023
Tid: 13:00 - 16:30
24
nov

Våld i ungas parrelationer – Halvdagsutbildning 24 November 2023

Hälsokällan

Fyrbodals kommunalförbund och Melleruds kommun välkomnar er till en halvdagsutbildning I Sverige är vi överens om att våld i nära relationer ska motverkas men trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna; Att synliggöra våld i ungas parrelationer. Nu synliggör vi problemet! Innehållet …

Datum: 24 november, 2023
Tid: 08:00 - 12:00
30
nov

Konferens suicidprevention

Den 30 november i Vänersborg och 1 december i Trollhättan anordnas en konferens i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, …

Datum: 30 november, 2023
Tid: 00:09 - 00:16
01
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Den 30 november i Vänersborg och 1 december i Trollhättan anordnas en konferens i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, …

Datum: 1 december, 2023
Tid: 09:00 - 16:30
05
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Konferenser online i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, region, civilsamhället eller andra organisationer som är berörda av ämnet. Konferensen …

Datum: 5 december, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
07
dec

BBIC – grundutbildning

Syfte Utifrån att kommunerna har ansvar att utbilda de som arbetar med barn och unga inom BBIC erbjuder nu Fyrbodal en grundutbildning i BBIC. Grundutbildningen riktar sig främst till de som inte får utbildningen inom Yrkesresan, det vill säga handläggare som inte kommer att gå den första kursen på Yrkesresan …

Datum: 7 december, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Konferenser online i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, region, civilsamhället eller andra organisationer som är berörda av ämnet. Konferensen …

Datum: 7 december, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
08
dec

Konferens: Hur kan vi förhindra självmord?

Konferenser online i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt exempel kommer att presenteras. Målgrupp är du som jobbar i kommun, region, civilsamhället eller andra organisationer som är berörda av ämnet. Konferensen …

Datum: 8 december, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
15
jan

Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 2

Syfte Kursen är en fortsättning på introduktionskursen familjeterapins grunder, och syftar till att ge en breddning och fördjupning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på direkthandledning och filmanalys av rollspel med simulerad familj. Utöver grunderna tillkommer teori och praktik kring reflekterande team, cirkulärt intervjuande, aktivitetstekniker, problem- och …

Datum: 15 januari, 2024
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
24
jan

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

MI är ett förhållningssätt och en samarbetsinriktad samtalsmetod som hjälper människor att hitta sin egen motivation till positiv förändring och som ger goda förutsättningar att kunna skapa trygghet i möten och goda relationer. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI …

Datum: 24 januari, 2024
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?