Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

27
mar

Livet, kroppen och kärleken!

Utbildning om sexualitet, relationer, och identitetsfrågor i 10-13-årsåldern. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla verktyg för att bearbeta tankar, känslor och samspel med andra. I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I puberteten förändras kroppen, nya …

Datum: 27 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
27
mar

Fördjupningsdag för dig som arbetar med LSS och personlig assistans

Välkomna till en föreläsningsdag med Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult, med lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med juridisk rådgivning för både kommuner och enskilda personer. Programpunkter Kort historisk tillbakablick Förutsättningar för att få personlig assistans Personlig assistans och dess förhållande till …

Datum: 27 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
02
apr

Barns rätt att lära integritet!

Hur lär vi barn att värna om sin kropp och sin integritet. Att träna sig i om det känns ”ja eller nej” och hur kan vi vuxna prata med barn i förskolan och skolan om kroppen, gränser och till med svåra frågor som sexuella övergrepp?   Välkomna till en utbildningsdag …

Datum: 2 april, 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
03
apr

Nätverksträff ”Brobyggare” – stöd till nyanlända föräldrar

Välkommen till nätverksträff med fokus att möta nyanlända föräldrar kring stöd i föräldraskapet. Under träffen kommer Pernilla Björnberg tillsammans med kollegor från Nätverk i Centrum, Trollhättan, att berätta om sitt arbete med stöd i föräldraskapet. Hur de på olika sätt arbetar med nyanlända föräldrar. Hur de får föräldrar att känna sig stärkta …

Datum: 3 april, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
05
apr

Nätverksträff KOMET och ABC

Välkommen till Nätverksträff för dig som är utbildad inom KOMET eller ABC. Detta är första träffen som erbjuds för att starta upp ett nätverk för er som i era verksamheter arbetar med någon av dessa metoder för stöd i föräldraskapet. Nätverksträffen erbjuds som ett forum att mötas och utbyta erfarenheter. …

Datum: 5 april, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
05
apr

Samtala med nyanlända om jämställdhet och mänskliga rättigheter

Nätverksträff Nu bjuder vi in dig som är studiehandledare, modersmålslärare, språkstödjare, personal på SFI m fl till en nätverksträff. På träffen kommer du att utbyta erfarenheter om hur du arbetar med nyanlända i samtal kring jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Målgruppen för nätverksträffen är studiehandledare, språkstödjare, modersmålslärare, och andra som möter nyanlända i sin yrkesroll exempelvis …

Datum: 5 april, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
11
apr

Föräldraplan

Välkomna till en dag med ”Föräldraplan” Tid: 11 april 2019, kl. 09.00 – 16.00, fika finns från kl. 08.30 Plats: Karlsbergsgymnasiet, Lindgrens sal, Schölinsgatan 7, Åmål Föräldraplan är ett strukturerat hjälpmedel som skyddar barnen när det råder konflikter mellan separerade föräldrar. Metoden skapar struktur i föräldraskapet, gör det enklare för …

Datum: 11 april, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Åmål
11
apr

Nätverk skolsköterskor i Dalsland

Välkomna till vår första gemensamma nätverksträff! Bakgrunden till nätverket är en förfrågan från skolsköterskor i Dalsland om att Hälsokällan blir en samverkanspart för att återuppta nätverket och bidra med inspiration och administration. 1 träff/termin är planerat. Denna första träff bjuds ni in till Hälsokällan, fortsättningsvis kan det bli att vi …

Datum: 11 april, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
12
apr

Utbildning sexualitet och relationer 13-19 år

Grundkurs sexualitet och relationer för dig som arbetar med med barn och ungdomar 13-19 år. Hälsokällan bjuder in till en kursdag för dig som arbetar med barn och ungdomar på högstadiet, i gymnasiet, på fritidsgården eller på ungdomsmottagningen. Målgrupp Rektorer, lärare, personal inom elevhälsan och personal på fritidsgårdar från Fyrbodals …

Datum: 12 april, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
29
apr

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar …

Datum: 29 april, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
06
maj

Nyvalda och omvalda 2018 – Styr eller avgå!

En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen. En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag. …

Datum: 6 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
maj

Utveckla feedbackkulturen på din arbetsplats

Familjens/klientens röst = vårt verktyg Den 7 och 8 maj bjuder vi in till ett möte med Susanne Bargman om FIT (feedback informed treatment) och ORS/SRS skalorna som stöd för feedback i möte med familjer, klienter eller medarbetare. Susanne Bargman är dansk psykolog och har samarbetat med Scott Miller i …

Datum: 7 maj, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Trollhättan
08
maj

Nätverksträff Skolkuratorer

Välkommen till Nätverksträff för dig som är kurator inom skolan. Tema för denna träff är kommunikation i sociala medier. Vi kommer att lyfta era erfarenheter utifrån möten med barn och unga. Samtalen och gruppdiskussionerna kommer även att innehålla hur unga påverkas av nätet, utsatthet och att hantera livet. Du är …

Datum: 8 maj, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
10
maj

Utbildning ”Sexualitet och relationer på lättare svenska”

Hälsokällan bjuder in till en utbildning för dig som arbetar med unga nyanlända, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på boenden, på SFI där du arbetar med nyanlända på olika sätt. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och rättigheter). Målgrupp Personal på Gymnasieskolans introduktionsprogram. Personal som arbetar med unga nyanlända, …

Datum: 10 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
15
maj

Inspirationsdag R.A.S.T. för elever och personal

  Välkomna till en aktiv och inspirerande dag om rastaktiviteter! R.A.S.T. står för Rörelse Aktivitet Stimulans och Trygghet och det är precis det som denna dag handlar om. Dagen vänder sig till er i skolan, elever och personal, som är engagerade i och ansvarar för rörelse och aktivitet på rasterna. …

Datum: 15 maj, 2019
Tid: 09:00 - 14:00
Uddevalla
22
maj

Systematisk uppföljning av den sociala barnavården – Lika läge för alla?

Välkommen på en dialog med Peter Nilsson och Maria Branting på Vårdanalys   Uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga saknar ofta barnens perspektiv. Det är dessutom oklart om alla barn får stöd och hjälp av socialtjänsten på lika villkor. Ta del av Vårdanalys två nya rapporter, ”Fatta …

Datum: 22 maj, 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Uddevalla
27
maj

Översynen av yrket personlig assistans

  Välkommen till föreläsning och diskussion om översynen av yrket personlig assistans Lars Lööw, regeringens särskilda utredare kommer att berätta om översynen av yrket personlig assistans, men utrymme kommer också ges för att diskutera era synpunkter och erfarenheter. På det sättet blir det ett tillfälle för er som deltar att …

Datum: 27 maj, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
29
aug

DISA Gruppledarutbildning

DISA Gruppledarutbildning 29 och 30 augusti och 6 september 2019 DISA har rötterna i Kognitiv Beteende Terapi och är en metod som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever. Metoden är förebyggande och främjande. Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada tankar och …

Datum: 29 augusti, 2019
Uddevalla
13
sep

Systematisk uppföljning 7.5 hp

Kurstid: Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också …

Datum: 13 september, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?