Nätverk Välfärdsutveckling

Fyrbodals kommunalförbund driver ett stort antal nätverk på uppdrag av våra medlemskommuner. Här hittar du de nätverk som tillhör team Välfärdsutveckling.

Nätverk Kontaktperson
Biståndschefer SoL/LSS Annica Johansson
Brobyggare/kulturtolkar Anne-Sofie Skälegård
DIKT-nätverket Maria Klamas
E-råd Sara Herrman
Familjecentraler Pernilla Forss
FouRum individ och familjeomsorg chefer Lis Palm
Fritidsledare Anne-Sofie Skälegård
Funktionshinder/socialpsykiatrichefer Maria Klamas
IBIC-nätverket Annica Johansson
ICDP Nivå 2 Pernilla Forss
ICDP Utbildare Pernilla Forss
KOMET och ABC Pernilla Forss
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) Annica Johansson
Nätverk Barnahusets insatsmodell (BIM) Elisabeth Bredberg
Nätverk BoU myndighet Elisabeth Bredberg
Nätverk BoU utförare Elisabeth Bredberg
Nätverk Familjehem Elisabeth Bredberg
Nätverk Familjerätt Elisabeth Bredberg
Nätverk för E-hälsa Curt-Göran Crantz
Nätverk för E-samhälle Sara Herrman
Nätverk för kvalitets- och utvecklingsfrågor Lis Palm, Annica Johansson
Nätverk Försörjningsstöd Elisabeth Bredberg
Nätverk KAA Elisabeth Hansson
Nätverk Missbruk Elisabeth Bredberg
Nätverk Rehabchefer Lis Palm
Nätverk Sjuksköterskechefer Lis Palm
Nätverk Vård och omsorg för införande av kompetens/titulatur av baspersonal Maria Klamas
Nätverket för anhörigstödjare Annica Johansson
Nätverket för socialnämndsrepresentanter Annica Johansson
Regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Christina Wennerdal
Rehabchefer Lis Palm
Skolkuratorer Pernilla Forss
Socialchefsnätverket Annica Johansson
Socialpedagoger i skolan Henrik Erlandsson
SYV-nätverket Maria Wolff, Amir Dahan Agerlund
Våld i nära relationer Elisabeth Bredberg
Våldsförebyggande Anne-Sofie Skälegård

Kontaktpersoner

Titti Andersson

Teamchef Välfärdsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/titti-andersson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?