ÅVS-dialog skapar bättre lösningar

Datum: 2020-01-17
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Mer information om ÅVS hittar du här:  https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings–och-analysmetoder/Atgardsval/

Infrastruktur för regional utveckling

En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik utgör viktiga förutsättningar för Fyrbodalområdet i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv. Fyrbodals kommunalförbund arbetar för samarbete och samsyn över kommungränserna i frågorna med  infrastruktur och kollektivtrafik. Fyrbodal ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemskommunerna. En fungerande infrastruktur bidrar till att stärka Fyrbodal regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa ett attraktivt Fyrbodal med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Mer information om Fyrbodals arbete med infrastruktur hittar du här: https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/infrastruktur-och-kollektivtrafik/

Utbildare
Trafikverket

Tid och plats
17 januari 2020, kl. 09.00 – 12.00. Fika finns ifrån kl. 08.30 i restaurangen

Anmälan
Anmälan sker senast den 13 januari.

 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?