Att arbeta i offentlig förvaltning, regler och praxis – har du koll på lagarna?

Datum: 2019-10-18
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 900 kronor/deltagare inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.

Den kommunala kompetensen och vad en kommun får göra och hur den styrs är en viktig grundkunskap i många olika yrken i kommunen. I denna utbildning kommer vi att lotsa dig igenom grunderna i den kommunala juridiken.

Fattar du beslut och handlägger är det ett måste för dig att ha kunskap om vilka lagar som styr vad en kommun får göra.

Programpunkter

Myndigheters serviceskyldighet
Allmänna handlingar
Jäv
Remiss
Tolk
Ombud eller biträde
Muntlig handläggning
Partsinsyn
Kommunikation
Omröstning
Motivering av beslut
Underrättelse om beslut
Omprövning
Förvaltningsbesvär
Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc.
Kommunala befogenheter – allmänna befogenheter, särskilda befogenheter etc.
De förtroendevalda – rösträtt, valbar, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc.
Fullmäktige – uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
Ekonomi – budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc.
Laglighetsprövning – av vem, vad kan prövas, vilka instanser, när?

Föreläsare
Jan Turvall, senior universitetslärare vid Göteborgs universitet.

Anmälan/Avanmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 20 september 2019. Det finns platser kvar och fortfarande möjligt att anmäla sig. Anmälan är bindande men inte personbunden. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?