Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Datum: 2019-02-13
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 950 kronor inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt material. Moms tillkommer.

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård.

Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar, och underlätta tillämpningen i praktiken. Rubriken för dagen är barn och unga i familjehem, men merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB.

Målgrupp
Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga, både sk barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Innehåll

Socialtjänstens övergripande ansvar – grundläggande principer
Barns rätt

Inför placering

• Val av placeringsform – matchning mm

• Familjehemsutredning

• Vårdplan

Vårdens genomförande

• Uppdrag – genomförandeplan

• Barnet i fokus

• Vårdnadshavarens ställning, umgängesfrågor mm

• Ansvar för stöd till familjehem

• Dokumentation under genomförande

Socialnämndens uppföljningsansvar

• Övervägande och omprövning

• Omplacering – missförhållande i familjehem mm

Vårdens upphörande

Socialnämndens ansvar efter avslut

Utbildare
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Arbetar sedan 2010 med utbildning, handledning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Anmälan
Anmälan senast den 13 januari. Anmälan är bindande. Anmält plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

OBS! Det finns platser kvar.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?