Sexualitet, samtycke och relationer- 16 juni 2021 – referensgrupp

Datum: 2021-06-16
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: Digitalt, Digitalt
Arrangör: Hälsokällan
Pris: Gratis för deltagare som kommer från regionala verksamheter eller kommuner som har avtal med Hälsokällan. Kommuner med avtal är; Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Uddevalla och Vänersborg. Övriga betalar 500 kr/deltagare.
Information.: Anmälan senast 10 juni 2021 via vår anmälningslänk!

Referensgrupp om sexualitet, samtycke, relationer och identitetsfrågor i skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till kroppslig integritet och att utveckla kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer i skolan.

I kölvattnet av Metoo är det också viktigt att sätta in frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen har gett Skolverket uppdraget att se över kurs- och ämnesplaner. Dessa nya skrivningar träder i kraft höstterminen 2022. Men då ska skolorna vara redo för detta arbete. Hur är kvalitén kring dessa frågor i din kommun och på din skola?

Denna referensgrupp är för dig som beslutar om och/eller arbetar med frågor som har att göra med jämställdhet, sexualitet och relationer i skolan och specifikt skolans utbildning med barnen om sexualitet, samtycke och relationer.

Till programmet den 16 juni:

 • Inledning och presentation
 • Snacka om sex med UR – om kroppen
 • Om könets existens! Debatten utifrån Kajsa Ekis Ekmans nya bok
 • Rätten att få välja partner/”bortgifte” med kopplingar till s k äktenskapsresor!
 • Hur förbereder ni er på skolan inför de nya skrivningarna i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer läsåret 2022/2023?
 • Erfarenhetsutbyte och andra nyheter inom området!
 • Avrundning och tack samt nytt datum

Vi har haft ett antal teman på tidigare träffar. På den förra heldigitala träffen lyfter vi frågor som:

 • För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Undervisningen i skolan om sexualitet, samtycke och relationer ska förbättras. Men vad innebär detta för skolhuvudmännen? ”Alla elever har rätt till en bra undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade att det finns behov av att stärka undervisningen på området. De förstärkta skrivningarna i läroplanerna som regeringen nu har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Förändringarna omfattar grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Läs mer!
 • Andra nyheter inom området.
 • Erfarenhetsutbyte
 • Hur gick arbetet på Språkintroduktion och hur kommer dessa erfarenheter att spridas och tas tillvara på?

Mycket varmt välkommen att anmäla dig!

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?