GreenFleets

Mer resurser till att stötta kommunerna i omställningen till fossilfria transporter.

Under 2022 startade Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ett samverkansprojekt för att stötta de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Samverkansprojektet är nu en del av det nya projektet GreenFleets, ett Interregprojekt där danska och svenska parter kommer att samverka.

Projektägare är Aalborg kommune och Fyrbodals kommunalförbund kommer vara den svenska koordinerade parten. Utöver Interreg och deltagande partners så finansieras projektet även av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen genom Regionutvecklingsnämnden.

Nya klimatlöften

Under hösten antog kommunerna de nya klimatlöftena för 2024–2026. Insatserna i projektet ligger i linje med klimatlöfte 16,17 och 18 inom transport som många av våra kommuner har antagit. GreenFleets kommer att ha fokus på omställning av kommunernas fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner, hur kommunerna kan ställa krav på transporter i upphandlingar, samt planering och effektivt nyttjande av kommunens transporter och laddinfrastruktur.

 

Aktuellt

Så ska laddinfrastrukturen bli bättre

Vad behövs för att etablera en ändamålsenlig laddinfrastruktur? Samverkan på både regional och delregional nivå är några av svaren. Fyrbodals kommunalförbund var en av de aktörer som blev inbjudna till ett webbinarie för att prata om hur förbundet arbetat kring laddinfrastruktur. Webbinariet, som hölls av 2030-sekretariatet, anordnades med syfte att röja …

Läs mer

Mer resurser för att främja gröna transporter i Sverige och Danmark

Kommunerna har en central roll i att främja en grön omställning av transporter. Därför har nu ett stort interreg-projekt fått grönt ljus där bland annat danska och svenska aktörer deltar, bland annat Fyrbodals kommunalförbund som driver den svenska delen av projektet. Förra veckan hölls ett uppstartsmöte i Uddevalla. ”Det känns …

Läs mer

Många deltagare på webbinarium om publik laddinfrastruktur i Fyrbodal

Under hösten 2023 arbetade projektet Accelererad omställning till fossilfria transporter i Fyrbodal och Sjuhärad med att kartlägga utvecklingen av publik laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon. Ett arbete som presenterades på projektets månadswebbinarium januari 2024. Sedan 2019 har Fyrbodals kommunalförbund arrangerat månatliga webbinarium inom området fossilfria transporter. Dessa webbinarium lockar …

Läs mer

Kontaktpersoner

Angelica Rennerfelt

Projektledare GreenFleets
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?