GreenFleets

Mer resurser till att stötta kommunerna i omställningen till fossilfria transporter.

Under 2022 startade Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ett samverkansprojekt för att stötta de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Samverkansprojektet är nu en del av det nya projektet GreenFleets, ett Interregprojekt där danska och svenska parter kommer att samverka.

Projektägare är Aalborg kommune och Fyrbodals kommunalförbund kommer vara den svenska koordinerade parten. Utöver Interreg och deltagande partners så finansieras projektet även av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen genom Regionutvecklingsnämnden.

Nya klimatlöften

Under hösten antog kommunerna de nya klimatlöftena för 2024–2026. Insatserna i projektet ligger i linje med klimatlöfte 16,17 och 18 inom transport som många av våra kommuner har antagit. GreenFleets kommer att ha fokus på omställning av kommunernas fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner, hur kommunerna kan ställa krav på transporter i upphandlingar, samt planering och effektivt nyttjande av kommunens transporter och laddinfrastruktur.

 

Aktuellt

Många deltagare på webbinarium om publik laddinfrastruktur i Fyrbodal

Under hösten 2023 arbetade projektet Accelererad omställning till fossilfria transporter i Fyrbodal och Sjuhärad med att kartlägga utvecklingen av publik laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon. Ett arbete som presenterades på projektets månadswebbinarium januari 2024. Sedan 2019 har Fyrbodals kommunalförbund arrangerat månatliga webbinarium inom området fossilfria transporter. Dessa webbinarium lockar …

Läs mer

Mer resurser till att stötta kommunerna i omställningen till fossilfria transporter

I december fick kommunalförbundet det positiva beskedet om beviljade medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerack. Projektet ”Accelererad omställning till fossilfria transporter i Fyrbodal och Sjuhärad” blir ett nytt projekt: GreenFleets. Under 2022 startade Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ett samverkansprojekt för att stötta de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till …

Läs mer

”Industry in West” snabbar på omställningen i industriföretagen

Ett nytt megaprojekt ska accelerera omställningstakten hos företag i Västsverige. Fyrbodals kommunalförbund är en av medfinansiärerna. ”Det här känns mycket bra. Vi måste öka omställningstakten om vi ska klara miljö- och klimatmål”, säger Michael Johansson, chef för regional utveckling, på kommunalförbundet. I projektet samverkar IDC West Sweden, i rollen som …

Läs mer

Kontaktpersoner

Angelica Rennerfelt

Projektledare Accelererad omställning till Fossilfria transporter
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?