Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning för Fyrbodals 14 kommuner. 

En god och hållbar kompetensförsörjning som bidrar till det goda livet

Glappet mellan arbetsmarknadens behov och tillgången till människor med rätt kompetens som vill och kan arbeta är idag stort. Det gäller för många yrken och branscher, mest påtagligt för vård och omsorg samt industri.  

Den bristande matchningen har många orsaker. Vi står inför en stor demografisk utmaning, där de äldre blir fler samtidigt som det föds färre barn. I många av Fyrbodals kommuner minskar befolkningen. Samtidigt står vi mitt i en industriell revolution av grön omställning, digitalisering och automatisering. Det behövs mer arbetskraft med rätt kompetens, och det behövs också nya kompetenser. Det krävs utbildningar anpassade till arbetsmarknadens behov, som människor väljer att utbilda sig till, för att skapa en bättre matchning. 

Samtidigt finns också personer i Fyrbodal som inte får jobb. Kanske har de inte fullföljt sina studier från grundskola eller gymnasium, kanske har de inte de kompetenser som arbetslivet kräver idag, kanske brottas de med psykisk eller fysisk ohälsa, kanske har de bristande kunskaper i svenska. Här behövs insatser för att rusta individer för arbetslivet. Även de som idag har en anställning, kommer att behöva kompetensutveckla sig hela livet. Många kommer kanske att behöva ställa om till ett nytt yrke. 

 

Så gör samarbetet inom Fyrbodal skillnad 

Fyrbodals kommunalförbund jobbar med att skapa stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt för ett livslångt lärande. Vi arbetar på uppdrag av våra 14 kommuner samt Västra Götalandsregionen med att stärka kompetensförsörjningen för privat och offentlig sektor.  

Viktiga forum för att driva dessa frågor är college, kompetensråd och nätverk. Det är där parter möts för att komma fram till lösningar på utmaningarna med kompetensförsörjning i Fyrbodal. Vi kallar det Expedition kompetensförsörjning.

Viktiga aktörer som säkerställer Fyrbodals kompetensförsörjning har gått samman i Kompetensråd Fyrbodal. Det finns även två college och tre branschspecifika kompetensråd som Fyrbodals kommunalförbund processleder. Här möts utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet. Syftet är att främja dialog, förbättra utbildningarnas kvalitet och underlätta initiativ för bättre kompetensförsörjning inom respektive bransch.  

Därtill processleder Fyrbodals kommunalförbund ett antal mellankommunala nätverk som delvis har fokus på kompetensförsörjning; kommunchefer, utbildningschefer, personalchefer, näringslivschefer, arbetsmarknadschefer, vuxenutbildningschefer samt studie- och yrkesvägledare m fl.  

Vi arbetar också med verksamheter och projekt för att förbättra kompetensförsörjningen. Några exempel är praktiksamordning och prao-anskaffning genom praktikplatsen.se, processtöd till kommunernas arbete med dimensionering av utbildning, kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare, stöd till skolornas arbete med fullföljda studier och skolutveckling samt projektet “Fenixz kommuner” som erbjuder kompetensutveckling för befintlig personal i Fyrbodals kommuner.  

Expedition kompetensförsörjning

Klicka här för att läsa mer om utmaningen och hur vi mobiliserar för att arbeta med frågan vid Fyrbodals kommunalförbund.

 

Här hittar du slutrapporten i sin helhet för projekt Strategisk kompetensförsörjning

Nyheter från Fyrbodals kommunalförbund

Vårt nyhetsbrev utkommer sju gånger om året och innehåller en sammanfattning av den senaste tidens nyheter från kommunalförbundet. Du kan prenumerera genom att anmäla dig på denna länk.

Nyhetsbrev

Vill du följa oss på närmare håll så finns vi även på facebooktwitterinstagram och linkedin.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Åsa Karlsson

Kompetensförsörjningsstrateg
Telefon:0522-440867
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/asa_karlsson-150x150.jpg

Linnea Lindgren

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440866
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0747-150x150.jpg

Anki Samuelsson

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440871
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0697-150x150.jpg

Maria Wolff

Chef för kompetensförsörjning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-wolff-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?