Digitalisering

Digitalisering spelar en avgörande roll i att förbättra och effektivisera kommunala tjänster och processer. Genom att integrera digital teknik i alla aspekter av vår verksamhet kan vi erbjuda bättre service till invånare, öka effektiviteten och främja innovation. Fyrbodals kommunalförbund strävar efter att tillsammans med kommunerna skapa en hållbar digital transformation. Samarbetet mellan våra kommuner är nyckeln till framgång. Genom att arbeta tillsammans kan vi dela resurser, kunskap och erfarenheter, vilket ger oss möjlighet att övervinna begränsningar och skala upp våra digitala initiativ. Detta samarbete skapar också de stordriftsfördelar som är nödvändiga för att implementera avancerad teknik på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet ”Gemensam digitalisering i Fyrbodal” är ett initiativ som syftar till att stärka den delregionala digitaliseringsstrukturen. Med medel från miljö- och regionutvecklingsnämnden och ytterligare finansiering från Västkom, är uppdraget att etablera en långsiktig och hållbar samverkansstruktur inom digitialisering. Därför har det anställts digitaliseringsstrateger i varje kommunalförbund för att koordinera och stödja digitaliseringsinitiativ samt att främja samverkan mellan kommuner, Västra Götalandsregionen (VGR), statliga myndigheter, akademin, näringslivet och civilsamhället​.

Beslutet och uppdragsbeskrivningen hittar ni här i Tjänsteutlåtandet.

Uppdraget innefattar följande;

Koordinera digitaliseringsfrågor

Koordinera digitaliseringsfrågor på delregional nivå och arbeta med kraftsamling digitalisering. Representera kommunalförbundet och kommunerna i digitaliseringsrådet. Arbeta med projekt initierade av rådet samt tillvarata internationella, nationella och regionala initiativ.
Aktivt medverka i delregionens kommunala digitaliseringsnätverk. Digitaliseringsstrategen representerar inte bara Fyrbodals kommuner i Digitaliseringsrådet utan har även ett regionalt uppdrag att representera Västra Götalands kommuner i SKR:s programråd

Mer om Digitaliseringsrådet Västra Götaland och vad som görs inom ramen för det uppdraget hittar ni här Digitaliseringsrådet i Västra Götaland – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Mer om Programrådets uppdrag och minnesanteckningar hittar ni här.

Prioritera digitaliseringsfrågor

Prioritera digitaliseringsfrågor tillsammans med kommunchefer och andra aktörer i respektive delregion. Bistå med expertstöd i delregionernas olika verksamhetsnätverk i digitaliseringsfrågor, till exempel kultur, näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsbyggnad. Detta görs genom att ta fram en handlingsplan för digitalisering för Fyrbodals kommuner. Arbetet med handlingsplanen kan du läsa om här.

Samverka med näringsliv, akademi och civilsamhälle

Samverka delregionalt i digitaliseringsfrågor med offentlig sektor, näringslivet, akademin och civilsamhället. Även denna del av uppdraget innefattas i Handlingsplanen för digitalisering 2024-2025 men även genom Fyrbodals samarbetspartner BJØRK Innovation som är en non-profit organisation som har specialiserat sig på att driva iinnovationsinitiativ för smart och hållbar samhällsutveckling i en så kallad ”Quadruple helix”. Det är en modell för innovation som bygger på samverkan mellan fyra aktörer: invånarna, kommunen, näringslivet och akademin. Läs mer om BJØRK Innovation här.

Öka den digitala mognaden

Identifiera och leda arbetet vidare från Digital motor Fyrbodal för att öka den digitala mognaden i kommunerna. Arbetet med digital motor var väldigt omfattande och för att försöka komma snabbare fram till görandet så genomfördes en mer avgränsad analys för att följa upp det tidigare resultatet. Den modell för samverkan som togs fram i samband med Digital motor Fyrbodal tas om hand i Handlingsplan för digitalisering 2024-2025 som utgår från den tidigare rapporten men även den analys som genomförts under 2024.

Digitalisering Fyrbodal – Analysrapport 2024 hittar du här

Kontaktpersoner

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/sara-herrman-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?