Miljö och klimat

Vi är mitt uppe i en samhällsomvandling som är helt nödvändig för att säkerställa att det framöver finns bra för förutsättningar att leva ett gott liv, med allt vad det innebär. Vad som görs, och vad som inte görs, inom de närmsta åren är avgörande för förutsättningarna en lång tid framåt eftersom vi är nära de nivåer av påverkan där effekterna blir stora på många delar av samhället, exempelvis livsmedelsförsörjning, hälsa och biologisk mångfald.

 

Kommunerna är viktiga möjliggörare i klimatomställningen, både som samhällsaktörer och i det interna arbetet i de egna verksamheterna. Det är viktigt med en hög takt i de insatser som görs för att ställa om. Kommunerna har möjlighet att påverka inom många olika områden. Fyrbodal arbetar för att stärka kommunerna i detta arbete, bland annat vad gäller fossilfria transporter, cirkularitet och bioekonomi.

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-300x300.jpg

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
Telefon: 0522-44 08 56

Nyheter

400 laddpunkter ska skapas längs med västkusten

400 laddpunkter ska skapas längs med Västkusten från Göteborg till Kristiansand i Norge. Detta ska bli verklighet genom ett nytt EU-projekt som har till syfte att ställa om fritidsbåtssektorn till eldrift. Fyrbodals kommunalförbund är en av aktörerna i projektet. Fossila utsläpp från fritidsbåtar i Sverige och Norge uppskattas till över …

Läs mer

Nytt projekt ska hjälpa företag bli mer resurseffektiva

Ett nytt projekt ska hjälpa företag att samarbeta för att ta till vara restprodukter, spillvärme och liknande. Cirka 1,5 miljoner kronor har Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) beviljat Fyrbodals kommunalförbund. ”Detta är jätteroligt. Nu får våra kommuner resurser att fördjupa sitt arbete ihop med näringslivet i den …

Läs mer

Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter

Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta för att hjälpa de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Det är ett samverkansprojekt som gör detta möjligt och redan tidigare har förbunden samarbetat i liknande projekt. ”Under år 2020 hade de två kommunalförbunden en medarbetare som delade …

Läs mer

Ingenting här, tyvärr.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?