Utbildning till gruppledare i ABC – Alla Barn i Centrum

Datum: 2022-03-09
Tid: 09:00 - 16:00
Arrangör: Hälsokällan
Pris: 13 000 kr exkl. moms/deltagare
Information.: Anmälan senast fredag 9 februari 2022. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande, men utbildningsplats kan ersättas med annan person. Kommuner i Fyrbodal med avtal med Hälsokällan har förtur till utbildningsplatserna. 

ABC – Alla Barn i Centrum
Idag erbjuder många kommuner sina föräldrar ABC-träffar. Där får föräldrar möjlighet att byta erfarenhet med andra, få tips om bra verktyg och får ta del av forskning kring barns utveckling. Forskning som gjorts av Karolinska Institutet visar att föräldrar som deltagit i ABC känner sig stärkta i sitt föräldraskap vilket påverkar både barn och föräldrar positivt. ABC består av fyra föräldraträffar med varsitt tema och varje träff är 2,5 timme. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationen i familjen och hur tjat och konflikter i familjen kan minskas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. ABC vänder sig till alla föräldrar som har barn 3–12 år.

Mer information om innehållet i den universella föräldrametoden ABC finns på www.ipsykologi.se. Där finns även forskning.

Kursupplägg
– Utbildningen består av fyra kursdagar.
– Parallellt med gruppledarutbildningen håller deltagarna en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Efter kursdag 1 håller man föräldraträff 1, efter kursdag 2 håller man föräldraträff 2 o.s.v.
– På utbildningsdagarna gås föräldraträffarna igenom på förmiddagen. Eftermiddagarna ägnas åt övningar och handledning.
– Total tidsåtgång för utbildningen, inkl. föräldragrupp beräknas till ca 60 h totalt, varav fyra schemalagda kursdagar.

Vill du utbilda dig till gruppledare?
Anmäl dig helst tillsammans med en kollega så att ni kan ha en föräldragrupp tillsammans. Du kan också leda föräldragrupp tillsammans med en kollega som gått utbildningen tidigare.

För att bli gruppledare i ABC bör du
– Arbeta med föräldrar och/eller barn inom tex familjecentral, socialtjänst, förskola, skola, vårdcentral eller annan verksamhet.
– Ha möjlighet att inom din tjänst erbjuda ABC föräldraträffar och ha mandat av chef till detta.

För att bli certifierad
– Alla utbildningsdagar är obligatoriska.
– En missad förmiddag kan tas igen genom att närvara på annan kurs (ev. annan ort). Vid ett missat handledningstillfälle (em) ges en kompletteringsuppgift. Vid mer än en dags frånvaro behöver man gå om utbildningen för att bli certifierad.

Datum och tid (OBS! Nya datum. Nedan Gäller)
Introduktion och Kursdag 1 – onsdag 9 mars 2022, 9.00-16.00
Kursdag 2 – onsdag 6 april 2022, 9.00-16.00
Kursdag 3 – onsdag 4 maj 2022, 9.00-16.00
Kursdag 4 – onsdag 18 maj 2022, 9.00-16.00
– För att hinna rekrytera föräldrar är det 4 veckor mellan kursdag 1 och 2 men påbörja gärna planeringen av föräldragrupp så snart du är anmäld till gruppledarutbildningen.

Plats
Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 i Uddevalla

Kostnad 
13 000 kr exkl. moms/deltagare
– Kursavgift inkl. utbildningsmaterial 10 000 kr/deltagare + 3000 kr/deltagare för omkostnader för utbildarens resor, boende mm
– Utbildningsmaterial som ingår:  1 gruppledarmanual och 6 föräldramappar per deltagare.

Kurslitteratur
Fem gånger mer kärlek, Martin Forster (2009). Ingår ej i kostnaden ovan och köps in av varje deltagare (ca 250 kr).  Ha med till kursstart!

Utbildare
Britta Röcklinger, britta@rocklinger.com
ABC-instruktör och utbildare, Suderled AB www.suderled.se

Vi frågor kontakta gärna
Pernilla Forss, pernilla@halsokallanfyrbodal.se, 0522-44 08 33
Verksamhetsutvecklare, Fyrbodals kommunalförbund

Övrigt
Kommuner i Fyrbodal med avtal med Hälsokällan har förtur till utbildningsplatserna.
Utbildningen kan ställas in/senareläggas vid för få anmälningar.

Kontaktpersoner

Pernilla Forss

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/pernilla-forss-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?