OBS! INSTÄLLD Grundutbildning i Motiverande samtal – MI i skolan

Datum: 2019-11-21 - 2019-12-19
Tid: 08:30 - 16:30
Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla, Sverige
Arrangör: Hälsokällan
Pris: 2500 kronor inklusive för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand. Priset gäller för deltagare anställda i kommuner som har avtal med Hälsokällan eller arbetar inom VGR, för övriga är kostnaden 7500 kr/person.

Motiverande samtal, grundutbildning på 2+1 dagar

Datum: 21-22 nov + 19 dec

MI, eller Motiverande samtal, består av förhållningssätt och samtalsmetod med fokus på att skapa ett gott samarbete samt att väcka motivation. Utbildningen genomförs med målsättningen att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och ges övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Fortlöpande under utbildningen görs kopplingen till deltagarnas arbetsvardag och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, bl.a. i kombination med andra arbetssätt och metoder som förekommer redan idag. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder in deltagarna till att vara delaktiga, aktiva och engagerade.

Stickgraffiti

Målgrupp
Kursen vänder sig till personal inom skolan som i sitt dagliga arbete möter barn och ungdomar. Möten där god kommunikation, samarbete och motivationsarbete är viktigt.

Utbildare
Dick Ullerteg, handledare, folkhälsovetare och leg. sjuksköterska. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT.

Innehåll
Dag 1 : Förväntningar på utbildningen, bakgrund till MI, förhållningssätt i MI och träning i kommunikationsfärdigheter.

Dag 2 : Fortsatt träning i kommunikationsfärdigheter, förändringsprocesser och motivation, strategier/arbetssätt i MI samt fokus på att framkalla och förstärka motivation.

Hemuppgift mellan dag 2 och 3
Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i en skriftlig övning där deltagarna tränar sig på Motiverande samtal. Alla deltagare får individuell feedback av utbildaren på hemuppgiften och fortsätter arbeta med den på dag 3.

Dag 3 : Fortsatt arbete och erfarenhetsutbyte utifrån hemuppgiften. Övning i att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd. Summering av utbildningen.

 

Kostnad
2500 kronor inkl. för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand. Priset gäller deltagare anställda i kommuner som har avtal med Hälsokällan eller är anställda inom VGR, för övriga är priset 7500 kronor/deltagare.

Anmälan
Anmälan sker senast den 18 oktober. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång. Utbildningen kan komma att ställas in vid för få antal deltagare.

 

Kontaktpersoner

Elisabeth Hansson

Verksamhetsledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/elisabeth-hansson-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?