INSTÄLLD – Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Datum: 2020-02-12
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 950 kronor per deltagare som inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård.

Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar, och underlätta tillämpningen i praktiken. Rubriken för dagen är barn och unga i familjehem, men merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB.

Innehåll
Socialtjänstens övergripande ansvar – grundläggande principer
Barns rätt
Inför placering
• Val av placeringsform – matchning mm
• Familjehemsutredning
• Vårdplan
Vårdens genomförande
• Uppdrag – genomförandeplan
• Barnet i fokus
• Vårdnadshavarens ställning, umgängesfrågor mm
• Ansvar för stöd till familjehem
• Dokumentation under genomförande
Socialnämndens uppföljningsansvar
• Övervägande och omprövning
• Omplacering – missförhållande i familjehem mm
Vårdens upphörande
Socialnämndens ansvar efter avslut

Utbildare
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Målgrupp
Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga, både sk barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Anmälan
Anmälan sker senast den 11 januari. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till kollega. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Utbildningen är inställd på grund av få anmälda deltagare.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?