Kultur

En stor del av Fyrbodals arbete inom kultur handlar om samverkan. Det är samverkan mellan Fyrbodals 14 kommuner, mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, mellan kulturaktörer och näringslivet med flera. En viktig uppgift är också att fördela delregionala utvecklingsmedel som stöd till nyskapande kulturprojekt.

Med vårt arbete inom kulturområdet vill vi öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet. Vi vill också öka kunskapen och förståelsen för att kulturen kan vara en innovationsdriven tillväxtfaktor. Det gör vi bland annat genom att främja kulturföretagande.

Arbetet samordnas av en kulturstrateg som har till uppgift att stärka kommunernas arbete med befintliga kulturaktörer samt utveckla och skapa nätverk och strukturer som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. Välkommen att höra av dig om du har projektidéer eller frågor.

Våra 4 insatsområden för kultur är följande:
Inom dessa områden anordnar vi nätverk för kulturansvariga, kulturpolitiskt nätverk, nätverk för KKB (kulturella och kreativa branscher), samt kulturarvsnätverk i samarbete med Sjuhärad och Innovatum Science center. Inom området gestaltad livsmiljö anordnas årligen konferensen Attraktiva kommuner.

  • Gestaltad livsmiljö
  • Kultur- och naturarv
  • Bibliotek och läsfrämjande
  • Kulturella och kreativa branscher (KKB)

Fyrbodals kulturprojekt

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?