Inspirationsdagen 2019

Datum: 2019-12-10
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla

Välkomna till inspirationsdagen 2019

Fyrbodals kommunalförbund hälsar Dig, som arbetar med barn, ungdomar och föräldrar, välkommen till 2019 års inspirationsdag!

Tid och plats
10 december 2019, kl. 09.00 – 16.00. Drop-in fika från kl 08.30.
Riverside, Alex Gastronomi, Museigatan 2, Uddevalla

I programmet:
• ”OmMej” samt ”Skills och struktur”. Nicolina Fransson från ”Parenso” berättar om två hjälpmedel i det dagliga arbetet. ”OmMej” är en app utvecklad för att barn och unga i kontakter med myndigheter själva ska få berätta om sin situation. I appen kan barn och unga berätta hur de ser på sin situation, vad som oroar och vad de vill ha hjälp med. OmMej innehåller också två standardiserade och inom forskning välkända självsvarsformulär som mäter begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och framtidstro. Underlaget som barnet skapar i OmMej ska ligga till grund för fortsatta samtal och i ett senare skede för de insatser som beslutas för barnets räkning i t ex i skolan eller inom socialtjänsten. Verksamhetssystemet kopplat till appen möjliggör sedan för den verksamhet som bjudit in barnet att använda OmMej, att göra uppföljningar och följa effekten av insatser både för det enskilda barnet men också för grupper av barn och unga.

• ”Skills & struktur”, https://parenso.com/, är en kvalitetssäkringsmetod för öppenvårdskontakter. ”Skills & struktur” skapar förutsättningar för brukarinflytande, samverkan, bästa tillgängliga kunskap, kunskapsproduktion och systematiska uppföljningar av insatser och resultat. Metoden vänder sig till verksamheter som arbetar direkt med brukare, kunder, vårdtagare, familjer och/eller klienter.

• ”ABC, alla barn i centrum” ett föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar. Karin Christensson, psykolog, kommer att förklara bakgrund till föräldraskapsstöd generellt och förklara skillnader och likheter mellan ABC och Komet, samt var dessa två passar in bland andra program på föräldraskapsstödkartan. Karin kommer också att ge inspiration: massor med möjligheter finns med verktygslådan strukturerade tillsammans med de andra verktyg ni redan besitter. Från Sjöbo kommun kommer vi att få höra om ABC i praktiken. Petra & Tomas, familjebehandlare, berättar om sitt arbete med ABC i vardagen.

• Ale kommun berättar om den samverkansmodell mellan skola och socialtjänst för tidigt samordnade insatser, Fotosyntes, som de har skapat och arbetar aktivt med sedan 2014. Fotosyntes stärker elevens delaktighet och förmåga att påverka sin situation och genom detta nå en god måluppfyllelse i skolan och minska risken för utanförskap. Ale kommun kommer att föreläsa på Barnrättsdagarna 2020 om sitt arbete men ni får möjligheten att höra om det redan nu!

Anmälan/Kostnad
Dagen är kostnadsfri men vid uteblivande debiteras anmäld deltagare 395 kronor. Anmälan sker ovan senast den 29 november. Lunch kommer att serveras under dagen. Dagen finansieras av FouRum IFO.

Frågor
Har du några frågor? Välkommen att kontakta Annette Calner, utvecklare, 0706-515901

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?