Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal

Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal är en av fyra delregionala noder som arbetar med den regionala Kraftsamling fullföljda studier.

Målet är att, med fokus på samverkan och utveckling, skapa förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom området fullföljda studier. Under tiden för det pågående projektet kommer fokus att vara att arbeta med fullföljda studier inom inriktningarna Psykisk hälsa, Föräldrar som resurs, Läsning och språkutveckling samt Motivation och framtidstro. Ett särskilt fokus kommer att läggas på Föräldrar som resurs.

Nodens uppdrag är att vara samverkans- och utvecklingsarena, processtöd samt att sköta en övergripande omvärldsbevakning, inom området fullföljda studier för Fyrbodals 14 kommuner.

Tidsperiod

2022-01-01 till 2024-12-31.

Målgrupp

Noden arbetar för och med Fyrbodals 14 kommuner.

Den primära målgruppen är personal, chefer och politiker i delregionen som inom sina organisationer/verksamheter verkar för barn och unga. Kunskapsnoden riktar sina insatser till att stödja målgrupperna i deras arbete med barn och unga samt föräldrar för att öka andelen som fullföljer sina studier.

Aktiviteter

Inom ramen för projektet kommer flera olika aktiviteter kopplat till kompetensutveckling att genomföras. Samtliga aktiviteter kommer att finnas inom någon av de fyra inriktningarna och vara i linje med de för projektet vägledande principerna: Strukturerat, långsiktigt, hållbart och kunskapsorienterat, Barnets rätt i fokus, Jämlika och jämställda förutsättningar samt Samverkan ska stärka det lokala arbetet.

Samling Fullföljda studier

Vi krokar arm med de de andra kommunalförbunden och arbetar tillsammans med dem för att nå målen i Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. Tillsammans erbjuder vi nu en serie webbinarier med goda exempel.

 

Kommande webbinarium från Samling fullföljda studier 22 maj

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.

Medverkar gör Peter Kristensson som är programansvarig och förstelärare vid yrkesintroduktion på Lerums gymnasium. Tillsammans med sina kollegor leder han ett lokalt delprojekt inom ramen för satsningen Skolanknytning och närvaro, som finansieras av ESF.

Under webbinariet berättar Peter om projektets arbete med att förbättra övergången mellan grundskolan och introduktionsprogrammen. Du får veta mer om hur elevers behov och utmaningar i övergångsprocessen kan kartläggas och om hur lärare, skolledare, elever och vårdnadshavare kan samverka i utvecklingsarbetet. Du får också ta del av best practices och konkreta strategier som visat sig vara effektiva under projektets gång.

När: 22 maj, kl. 15.30-16.15

Var: Digitalt, ingen anmälan krävs

Målgrupp: Skolpersonal samt andra yrkesverksamma som möter barn och unga.

Länk för att delta – klicka här

 

Konferens om unga i utanförskap – KAA

Utanförskap kan börja i tidig ålder och förutom att det innebär ett individuellt lidande så kostar det samhället stora pengar varje år. Kommunerna har ett ansvar för de unga som varken arbetar eller studerar, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Den 24 april träffades ett hundratal personer som arbetar med KAA i kommuner från hela Västra Götaland i Göteborg.

Läs mer, klicka här

Se filmen från konferensen, klicka här

Tidigare inspelningar från webinarieserien Samling Fullföljda studier

Webbinarium 5: Pojkar och framtidstro

Alla barn och unga har rätt till en bra start i livet, god hälsa, utbildning och framtidstro. Många gånger har dock barnen redan från start olika förutsättningar i livet. Pojkar som grupp presterar till exempel sämre än flickor, vilket är en av skolans stora utmaningar då många pojkar går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Insatser tidigt i livet kan utjämna dessa skillnader och vara helt avgörande i ett barns liv. Men hur gör vi? Fredrik Zimmerman från Högskolan i Borås berättar varför pojkar presterar sämre och ger exempel på förskolor och skolor som arbetat för att få pojkar att prestera bättre (samtidigt som flickor får en bättre skolvardag).

Webbinarium 4: Frisk- & riskfaktorer

Hur gör man för att fatta beslut som gynnar alla barn och stärker deras möjligheter till ett gott liv? Att alla barn har goda uppväxtvillkor är ett gemensamt ansvar där förskola, skola och andra verksamheter som möter barn och unga fyller en viktig funktion för att komplettera stödet ett barn får hemma. Olika barn har olika gott stöd hemifrån men genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans göra så att fler barn får goda uppväxtvillkor och därmed klara både sina studier och resten av livet bättre. Under webbinariet berättar forskaren Camilla Pettersson om hur beslutsfattare kan gynna barns uppväxtvillkor. Sändes 7 februari.

Klicka här för att se webbinariet med Camilla Pettersson

Webbinarium 3: Motivation och framtidstro – Digitala yrkesambassadörer ökar elevernas studiemotivation 

Den 22 november var det dags för tredje webbsändningen från Samling Fullföljda studier. Den här gången var temat Motivation och framtidstro med exempel från Fyrbodal. Här arbetar vi med en satsning på yrkesambassadörer som träffar elever i klassrummen via digitala sändningar med mycket goda resultat. Hälsokällan från Fyrbodals kommunalförbund delar under webbinariet med sig av koncept och insikter.

Klicka här för att komma till webbinariet.

Läs artikeln om yrkesambassadörerna Lisa, Thomas och Cecilia

Läs artikeln Läkare eller langare som sätter ord på problematiken med förebilder

Webbinarium 2: Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier. Forskning visar att en gemensam riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier är att de har en svag skolanknytning. I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. Du får också ta del av aktuell forskning och konkreta tips för arbetet. 

Webbinarium 1: Skolnärvaro

Vid Samling Fullföljda Studiers första webbinarie presenterade Team Domino sitt arbete om skolnärvaro. Team Domino är Borås stads satsning där individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen arbetar tillsammans för att förbättra elevers närvaro i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst med både förebyggande och åtgärdande insatser. Klicka på länken för att se webbinariet där Sara Åqvist och Annica Elf berättar om teamet och hur de arbetar tillsammans.

Länk till webbinarie med Team Domino om skolnärvaro.

Webbinariet om Team Domino var alltså första tillfället i en serie om fullföljda studier med exempel från hela vår region.

Vi lär av varandra för inspiration, idéer och nya kunskaper. 

Webbsändningarna görs gemensamt av kommunalförbunden i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och oss i Fyrbodal, som en del i Västra Götalandsregionens Kraftsamling Fullföljda studier.

Vill du veta mer, mejla Elisabeth Hansson, strateg för Fullföljda studier i Fyrbodal: elisabeth.hansson@fyrbodal.se

 

Tillsammans för ungas framtid

Klicka här för att läsa om varför vi kraftsamlar för att alla barn och ungdomar ska fullfölja sina studier.

Satsning på yrkesambassadörer digitalt inspirerar och motiverar elever

 

 

Konceptet med yrkesambassadörer digitalt är en satsning från Fyrbodals kommunalförbund för att integrera skola med arbetsliv och ge barn och ungdomar motivation och framtidstro. Under hösten arrangeras åtta tillfällen med lika många yrkesambassadörer då lärarna kan boka in sina klasser. 

Fyrbodals kommunalförbund berättar om satsningen Yrkesambassadörer

Läs mer, klicka här

 

Kontaktpersoner

Elisabeth Hansson

Strateg Fullföljda studier
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/06/elisabeth-hansson-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?