Avrapportering av projekt ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet

Datum: 2019-03-06
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Sal F303, Högskolan Väst, Gustava Melins gata, Trollhättan
Pris: Kostnadsfritt

 

FoU Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst bjuder in till avrapportering av det nu slutförda treåriga projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet”, den 6 mars kl. 9.00 – 12.00 på Högskolan Väst i sal F303.

Projekt välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet har varit ett samverkansprojekt mellan FoU Socialtjänst Fyrbodals kommunalförbund, Barn och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst samt kommunerna; Mellerud, Vänersborg, Uddevalla, Orust, Munkedal och Tanum. Projektet startade 1 januari 2016 och avslutades den 31 december 2018. (Mer information om projektet ges längre ner i texten)

Under dagen möter ni de ”samordnare inom välfärdsteknik” (SIV:are) som deltagit i projektet, samt projektledare Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund. Ni möter även de forskare som utfört studierna inom ramen för forskningsprojektet; Elisabet Björquist, lektor i barn- och ungdomsvetenskap och Nina Trygvasson, lektor i socialt arbete samt Lena Nilsson, docent i pedagogik.

Upplägg av dagen

  • Bakgrund och projektets syfte, mål och avgränsningar
  • Samverkansforskning vad är det?
  • Vad har vi gjort i projektet?
  • Framgångsfaktorer, hinder och utmaningar
  • Vad har vi uppnått?
  • Hur går vi vidare?
  • Diskussion

För vem
Alla med intresse för välfärdsteknik, funktionshinderområdet och/eller samverkansforskning är välkomna såsom till exempel, chefer, pedagoger, baspersonal och politiker inom verksamhetsområde funktionshinder, men även gärna personal från IT-avdelningar.

Kort information om projektet
Syftet med projektet har varit att via särskilt utsedda samordnare stödja och utveckla personalens kunskap och handhavande kring välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar för att därigenom främja dessas delaktighet och självständighet. Fokusområde för utvecklingsprojektet har varit digitalt stöd, exempelvis appar och spel, med fokus på; kommunikation, orientering, struktur och underhållning. Viktiga aspekter har också varit; motivation, lärande och återhämtning. De verksamheter och personalgrupper som utvecklingsprojektet jobbat mot är den personal som stödjer barn och unga med funktionsnedsättningar (upp till och med 30 år) med någon av insatserna; daglig verksamhet, bostad med särskild service eller korttidsvistelse enligt LSS.

Parallellt med utvecklingsprojektet har forskning bedrivits utifrån två delstudier, en med fokus på personalens erfarenheter och en på barn och ungas erfarenheter. Forskningsprojektet har haft som syfte att öka kunskapen om vilka förutsättningar som krävs för att digital teknik såsom surfplattor, mobiltelefoner och datorer ska kunna främja delaktighet för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet.

Kostnad
Föredraget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika därför vill vi att du anmäler dig och dina eventuella matallergier på länken nedan.
Platserna är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

Anmälan
Anmälan senast 13 februari 2019. Avanmälan efter 13 februari eller vid utebliven avanmälan debiteras 300 kr exkl. moms. Anmälan är inte personbunden.

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/maria-klamas-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?