Vad ska jag bli när jag blir stor?

Möt en yrkesambassadör åk 3-4, 5-6 och 7-8 2024

Yrkesrepresentanter som berättar om sin resa, från klassrummet när de var i barnens ålder till den arbetsplats där de är idag. Drömmar, studie- och yrkesval med erfarenheter av utbildningsvägar, i motgång och medgång. Inspirerande arbetsuppgifter och utmaningar att bemästra.

Yrkesambassadörernas berättelser gör möjligheterna på arbetsmarknaden synliga samtidigt som de kopplar ihop lärandet i skolan med elevernas framtidsambitioner.  Motivation och inspiration rakt in i klassrummet!

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Det tidigare projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor” mellan 2021 och mars 2023 i samverkan mellan Kommunakademin Väst (Ökad Högskoleövergång) och Fyrbodals kommunalförbund (Hälsokällan). Tillsammans med ett antal medverkande skolor i Fyrbodalsregionen utvecklades olika verktyg (lektioner, möten med yrkesverksamma, studie- och yrkesmässor etc) som kan användas i skolan för att utveckla barnens valkompetens inför ett framtida gymnasieval och ett framtida arbete. Nedan kan du läsa mer:

Statistik och forskning visar att avklarade gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska lyckas i vuxenlivet. Att fler fullföljer högskolestudier är en framgångsfaktor för att kommuner och regioner ska nå en hållbar och positiv ekonomisk utveckling.

Vi vet att övergången till högre studier varierar stort i Fyrbodalsregionen och i ett antal kommuner har relativt få invånare eftergymnasial utbildning. Faktorer som påverkar val av studier och yrken är föräldrarnas utbildningsnivå, kön/genus, socioekonomisk bakgrund men också företagskulturen på den ort man bor i.

För att motverka att enbart samhällsstrukturer, normer och traditioner styr ungas studie- och yrkesval har skolan uppdraget att stötta och utmana elever med studie- och yrkesvägledning. Målet är att göra eleverna medvetna om de möjligheter som finns och att hjälpa dem att nå sina mål utifrån den kunskapen, genom en ökad valkompetens.

Att förändra

Det finns behov av att med tidiga insatser i förskola och skola förändra attityder och kultur för att öka medvetandet om de möjligheter högskolestudier kan ge. Inte minst saknas denna kunskap bland de barn och unga som inte känner till vad högre studier innebär. Eftersom vi vet att yrkesvalet sker långt före att gymnasievalet genomförs, bör skolan börja tidigt med att utmana stereotypa och traditionella val. Den röda tråden i studie- och yrkesvägledningen behöver bestå av undervisning från förskolan och löpa genom hela skolgången. Målet för studie- och yrkesvägledningen ska vara att varje individ gör ett fritt val, snarare än ett bekräftande val.

Utvecklingsarbete i samverkan

Projektet ”Vad ska jag arbeta med när jag blir stor?” sker i samverkan med några skolor i Fyrbodal arbeta med:

  • Studievägledande aktiviteter – barn och elever ska redan i tidig ålder få kunskap om vilka möjligheter olika utbildningsval och yrkesval kan ge.
  • Kulturförändrade aktiviteter – fler ska se högskolestudier som en möjlighet.
  • Motiverande aktiviteter – fler elever ska känna sig motiverade i skolan.

Projektet genomförs i form av ett utvecklingsarbete tillsammans med skolor som gör en medveten och strategisk satsning för att utveckla studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innan högstadiet. Arbetet förutsätter att hela skolan ingår i projektets ambitioner och målsättningar, och att rektor lyfter in projektet i skolornas systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete.

Från medverkande skolor deltar ett team av rektorer, lärare och pedagogisk personal i en arbetsgrupp tillsammans med projektledningen. Vi

  • utvecklar och provar lektioner där vi utvecklat ett lektionsmaterial från åk 1-3 och ett för åk 4-6 (finns i högerspalten).
  • utvecklar en modell för digitala träffar mellan klasser och olika yrkesverksamma innan högstadiet. Här får klasser möta olika yrkesverksamma digitalt som breddar bilden av vad en kan arbeta med utifrån kön, familjebakgrund etc.
  • utvecklar en modell för att möta föräldrar/vårdnadshavare kring barnens framtida studie- och yrkesval.
  • Vi prövar även andra aktiviteter som kan ingå i en skolas studie- och yrkesvägledning innan högstadiet.

Läs mer om på www.fyrbodal.se/yrkesambassador

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?