Klarspråk och kommunikation

Datum: 2019-11-15
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Folkets Hus, Trollhättan, Folkets hus, Trollhättan, Sverige

Utbildningen syftar till att skapa ett bättre företagsklimat genom tydligare och enklare kommunikation, för att på så sätt öka förtroendet och tilliten mellan kommun och företag.


Kursupplägg

Utbildningen anpassas uitfrån syfte och antal deltagare. Fokus ligger på det skrivna språket men innehållet kan även användas som stöd vid muntliga presentationer. Följande delar ingår:

  • Klarspråk – vad är det? Här tar jag upp språklagen och klarspråksprinciperna om att texter ska vara rationella, störningsfria och mottagaranpassade. Vad innebär det i kontakterna mellan kommun och företagare?
  • Mottagaren i centrum! Vi går igenom grunderna för en effektiv text. Det handlar bland annat om att lyfta budskapet genom bra disposition och tydliga rubriker och att man aldrig från glömma vem man skriver för och varför texten finns till. Här tar vi bland annat upp perspektiv och tilltal i pressmeddelanden och kortare informationsmaterial.
  • Meningen med meningen. Meningsbyggnaden har stor betydelse för hur läsaren tolkar texten och den är också nyckeln till mycket av det formella språket. Det handlar ofta om att kommunen gärna vill motivera och förklara först, för att sedan tala om vad det leder till, medan mottagaren oftare är intresserad av resultatet. Deltagarna får enkla tips för att lyfta resultatet snarare än vägen dit.
  • Ordets makt och maktens ord. Orden har stor betydelse för både läsarens förståelse och bilden av kommunen. Abstrakta ord fördunklar budskapet – men vad är ett abstrakt ord, och för vem? Här diskuterar vi bland annat det kommunala och det juridiska språkets för- och nackdelar, kopplat till relationen politiker – handläggare – företagare. Vi tar även upp jargongspråk och förkortningar.
  • Den nya tidens språk. Här handlar det om språket i sociala medier och vad som gäller i dag: Hur informell kan och bör en kommun utan att tappa i stringens och trovärdighet? Det handlar även om webb och e-post, som i många stycken har ersatt den traditionella pappersposten. Det ställer nya och delvis andra krav vad gäller effektiv kommunikation.
  • Ett språk för alla. Det är viktigt att läsaren förstår budskapet men också känner sig berörd och tilltalad av texten. Här diskuterar vi vad som kännetecknar en jämlik och jämställd text och vad en skribent kan göra för att skriva inkluderande utan att exkludera.

Målgrupp
Tjänstepersoner och politiker som har företagskontakter.

Kursledare
Petra Vainionpää, Petras Ordförråd AB

Avgift
Projektet Bättre företagsklimat finansierar kostnaden med 80 %.
500 kronor/person vid minst 10 deltagare. 300 kronor vid minst 20 deltagare. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan
Anmälan sker senast den 15 oktober. Det finns platser kvar! Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?