INSTÄLLD – Kommunal ekonomi för politiker

Datum: 2019-02-26
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 2 400 kronor inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.

Varför en ekonomiutbildning för politiker?

Syftet med denna endagsutbildning är att öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi

Kommuner och landsting har under senare år fått hantera allt snabbare svängningar i konjunkturen. Det har lett till en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att politiker på olika nivåer i kommuner och landsting får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar av olika slag. Många politiker upplever att detta är betungande och att man inte har tillräckliga kunskaper för att förstå de ibland relativt komplexa ekonomiska frågeställningarna som hanteras i kommuner och landsting.

Fyrbodals kommunalförbund har därför tagit fram en utbildning som ger politiker en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om den kommunal ekonomistyrning och redovisning. Utbildningen innehåller ett antal föreläsningar som ger kunskaper kring grundläggande teoretiska metoder och modeller. Tanken är att dessa föreläsningar skall kompletteras med lokala förutsättningar för den kommunala ekonomin.

Innehåll i utbildningen

1. Den kommunala sektorns finansiering och verksamhet
Vad skiljer en kommun eller landsting från ett företag? Hur påverkar det ekonomistyrning och redovisning?
Kostnader och intäkter i en kommun.
Hur fungerar det kommunala skatteutjämningssystemet?

2. Budgetering och uppföljning 
Hur fungerar budgetprocessen i en kommun eller landsting? Vilka modeller och metoder för budgetering och resursfördelning används?
Vilka ekonomistyrningsmodeller används. Fördelar och nackdelar med olika metoder.
Den kommunala resursfördelningsprocessen – mer än bara siffror. Hur arbetar vi med uppföljning i kommuner och landsting? Vilka fallgropar kan man undvika?

3. Redovisningens grunder
Varför redovisning och vilken nytta har vi av den?
Vad styr den kommunala redovisningen?
Vad är och hur använder man en resultat- och balansräkning?
Vad är en investering och hur påverkar den ekonomin?

4. Finansiell bedömning
Hur analyserar och tolkar man en kommuns eller ett landstings ekonomiska utveckling och ställning?
Vad är och innebär god ekonomisk hushållning, balanskrav och RUR?

Utbildare
Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi. Han tidigare lett ett antal ekonomiutbildningar för chefer av olika slag.

Anmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 29 januari 2019.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?